Hellov dom v B. Štiavnici

Rozľahlý objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a suterénom, dom má šesťkrídlový, veľmi zložitý a nepravidelný pôdorys s dvoma uzavret…

Brzov dom Banská Belá

Dom Banská Belá č.33 ( Brzov dom) a parcela C KN 454  o výmere 388m2
Technický stav:  voda, plyn, elektrika

Synagóga Banská Štiavnica

Bola postavená v roku 1893 v neologickom štýle. Samotnú synagógu tvorí predsieň a hlavná sieň.. Vonkajší vzhľad je štíhly a vysoký. Výstavba synagógy bola financovaná…

Breanov dom Banská Štiavnica

Dom je situovaný na území pamiatkovej rezervácie, v centre historického jadra, tvorí súčasť súvislej radovej zástavby severnej strany ul…

Stará trafika Banská Štiavnica

Pôvodne stará trafika na Dolnej Ružovej ulici. Podľa pametníka si v tejto trafike si s obľubou kupovali tabak študenti známej Baníckej školy…

Sitno hrad

Na mieste dnešných zrúcanín hradu bolo v prvých storočiach n.l. opevnené hradisko vybudované Kvádmi. Patrilo k systému opevnení vybudova…