Otvorenie 1. etapy projektu „Rekonštrukcia Židovského cintorína“

Projekt „Rekonštrukcia Židovského cintorína“, v rámci grantového programu „Šanca pre váš región“ vyhláseným Kontom Orange, uspel v početnej konkurencii a bol podporený grantom 90 000 Sk ( 2987,45 €). Zároveň bol ocenený ako Projekt roka 2008, čím mu bola udelená ďalšia dotácia vo výške 50 000 Sk (1659,70 €).

Projekt predložila neformálna skupina občanov pod vedením PaedDr. Beaty Nemcovej. Ide predovšetkým o mladých ľudí, študentov GMN A.Kmeťa a tiež PhDr. Adriany Matejkovej, Slovenské banské múzeum, a Ing. Arch. Kataríny Voškovej, Fakulta architektúry TU Bratislava, odbornými konzultantkami projektu. Samotné práce v teréne prebiehali v období jún až október 2008 a podieľali sa na nich mladí ľudia a nadšenci, ktorí neváhajú obetovať svoj vlastný voľný čas ako aj námahu za dobrú vec.

Dňa 10.12.2008 sa uskutoční v Banskej Štiavnici na Židovskom cintoríne ( pod Novým zámkom) otvorenie a prezentácia 1. etapy projektu obnovy Židovského cintorína.

Program:
14.00 – Slávnostné otvorenie spojené s prehliadkou cintorína
15.00 – prehliadka výstavy “Banská Štiavnica – mesto UNESCO” spojenej s výstavou zbierok a dokumentov o židovskej náboženskej obci v Banskej Štiavnici (Mgr. Adriana Matejková, PhD.)
Podaniu projektu predchádzala neúnavná práca na programe Stratení susedia, ktorý je zameraný na pátranie po všetkých zabudnutých príbehoch židovských rodín, ktorých členovia boli zavraždení počas holokaustu, či emigrovali pred alebo po druhej svetovej vojne pred perzekúciami. Projekt Stratení susedia vznikol v Českej republike a GMN A.Kmeťa bolo prvou školou, ktorá začala spracovávať túto tematiku na Slovensku. V rámci neho spolupracuje s Nadáciou Milana Šimečku, Dokumentačným strediskom holokaustu, Múzeom židovskej kultúry a pod.
Vďaka mladej generácii ľudskosti, pochopenia a tolerancie budú zachované historické pamiatky a spomienky na ľudí, ktorí žili v Banskej Štiavnici a tvorili jej históriu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNM spúšťa projekt digitalizácie múzejných zbierok

Slovenské múzeá sa chcú priblížiť nielen vedeckej obci, ale i širokej verejnosti. Slovenské národné múzeum v Bratislave preto spúšťa pilotný projekt pod názvom Múzeum 21. storočia, ktorý je zameraný na digitalizáciu múzejných zbierok. “Pred dvadsiatimi rokmi ešte nebola iná možnosť, ako ísť do múzea za konkrétnym človekom a vyžiadať si predmet, ktorý ste chceli bádať,” uviedol vedúci tímu Ján Jurkovič. Podľa neho však v projekte, ktorý sa pilotne overuje na pôde Múzea židovskej kultúry v Bratislave, idú na vyššiu úroveň. “Artefakty môžeme bádať on-line. V praxi to znamená, že záujemca o históriu nebude musieť cestovať za expozíciami a nebude musieť žiadať o vyhľadanie, či zapožičanie reálneho predmetu. Namiesto toho bude mať on-line prístup k jeho digitálnemu zástupcovi a odborným informáciám,” konštatoval s tým, že okrem toho bude možné vytvoriť dvoj- či trojrozmernú kópiu predmetu.