Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne

Klopačka, Banská Štiavica

Slovenské banské múzeum, Banskoštiavnický – hodrušský banícky spolok, Štátny ústredný banský archív, Mesto Banská Štiavnica a  Slovenská banská s  r.o. zorganizovali v dňoch 2. a 3. júna 2011 seminár Technické a písomné pamiatky  UNESCO v banskoštiavnickom regióne. 

Žijeme v lokalite, ktorá je začlenená medzi pamiatky svetového významu v dvoch Zoznamoch svetového dedičstva UNESCO.  Zápis z roku 1993 „Mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky“  je verejnosti známy. Menej je však známa skutočnosť, že v roku 2007 sa  súčasťou svetového  dokumentárneho dedičstva stali plány  a mapy z archívneho fondu Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Zapísané sú v zozname Pamäť sveta (Memory of the World  Register ). Byť súčasťou svetového dedičstva  otvára regiónu možnosti pre rozvoj turizmu, na druhej strane zaväzuje k starostlivosti o pamiatky. Prednášky na seminári tému približovali z rôznych pohľadov.

Ing. arch. Ľ. Paučulová prezentovala aktivity projektu  Mesta Banská Štiavnica, vypracovanie Manažment plánu. Vysvetlila prečo plán musel vzniknúť, možnosti pre ďalšie aktivity spojené s ochranou, prezentáciou a využívaním pamiatok lokality UNESCO a tiež, čo všetko ešte v súvislosti s ochranou pamiatok a  prostredia, v ktorom sa nachádzajú nemáme vyriešené. Mgr. E.  Kašiarová  priblížila program UNESCO Pamäť sveta a fond Hlavný komorskogrófsky úrad a výber máp a plánov, ktoré sú už takmer štyri roky jeho súčasťou. Príspevok, ktorý pripravili  Ing. M. Šinský a Ing. P. Pachinger,  venovali problematike vzniku a fungovaniu  Geoparku budovaného v rokoch 2000 – 2005,  prezentácii výnimočných hodnôt regiónu v oblastiach geológie, montanistiky a ekológie. Ďalšie prednášky, ktoré nasledovali po obidva dni sa venovali konkrétnym technickým a kultúrnym pamiatkam, štiavnickým tajchom –  stavu pamiatok, predovšetkým technických, problémom s ich udržiavaním a zachovaním pre budúce generácie (Ing. R. Kaňa, Ing. M. Durbák, Ing. M. Sombathyová , Ing.  V. Koleda ). Dr. Weis prezentoval aktuálne informácie o Multimediálnej prezentácii baníckeho turizmu, projekte na ktorom spolupracuje s fakultou BERG v Košiciach. Program seminára doplnili exkurzie – v meste Banská Štiavnica, kde návštevníkov sprevádzal Ing. arch. P. Fabián  a v Hodruši, do budovaného skanzenu v bani Všechsvätých, kde sprevádzal Ing. R. Kaňa. Podujatie bolo určené širokej verejnosti, predovšetkým  pedagógom všetkých typov škôl a  zástupcom samospráv  regiónu. Účasť na seminári potvrdila, že o problematiku je záujem a v priestoroch Kammerhofu sa počas konania semináru stretlo takmer 60 účastníkov.

Ing. M. Sombathyová,

Slovenské banské múzeum

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články