Banská Štiavnica chce z Trate mládeže národnú kultúrnu pamiatku

foto: žsr

Jednou z aktivít, ktorými sa mesto Banská Štiavnica usiluje o zachovanie železničnej dopravy na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, je aj úsilie o zápis tejto trate, známej pod menom Trať mládeže, a s ňou spojených objektov do Registra národných kultúrnych pamiatok. Ako informoval vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie na banskoštiavnickej radnici Rastislav Marko, so žiadosťou o zápis takzvanej Trate mládeže medzi národné kultúrne pamiatky sa primátorka Nadežda Babiaková obrátila na Pamiatkový úrad SR ešte koncom septembra. Pamiatkový úrad mestu tento mesiac odpovedal, že podnet bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Komisie pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu, čím sa začal proces preverovania súčasného stavu a špecifikácie pamiatkových hodnôt. Samotné preverovanie a spracovanie návrhu na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku vykoná Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.

Mesto svoju žiadosť zdôvodnilo výnimočnosťou takzvanej Trate mládeže, postavenou na viacerých elementoch. „Prvým z nich je, že dielo vzniklo ako budovateľská aktivita medzinárodného charakteru a celý proces stavby tak jedinečným spôsobom zachytáva stav na našom území po skončení druhej svetovej vojny s pozitívami i negatívami, ktoré sú s touto situáciou spojené. Stavba je zároveň technicky náročná, na pomerne krátkej trati sa nachádza tunel, viadukty i mosty. Unikátny je aj charakter trate, prechádzajúcej terénom ovplyvneným baníckou činnosťou. Neposlednou zaujímavosťou, ktorou je dielo a jeho duchovný odkaz výnimočné, je to, že práve pri stavbe Trate mládeže sa zrodil najvýznamnejší slovenský folklórny súbor Lúčnica,“ uviedol Marko.

Železničná trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica sa začala stavať počas II. svetovej vojny, po jej skončení sa však výstavba zastavila. Dostavaná bola v rokoch 1948-49 za pomoci mládežníckych brigád, na ktorých sa vystriedalo vyše 47-tisíc mladých ľudí z vtedajšieho Československa aj zo zahraničia. Do prevádzky bola táto trať slávnostne spustená 29. októbra 1949. Pre nízky počet cestujúcich a z toho plynúce prevádzkové straty plánovala Železničná spoločnosť Slovensko prevádzku osobných vlakov na tejto trati k 9. decembru tohto roka zrušiť. Po intervencii mesta aj petícii takmer 15-tisíc občanov minister dopravy rozhodol o zachovaní osobnej železničnej dopravy na tejto trati minimálne na ďalší rok, ale v zredukovanej podobe štyroch párov vlakov. Viacerí Štiavničania však upozorňujú, že cestujúcich bude naďalej ubúdať, keďže podľa nového grafikonu od 9. decembra už na stanici Hronská Dúbrava nezastavujú rýchliky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Banská Štiavnica – Salamandrové dni 2003

Dáva sa na známosť občianskej verejnosti, že roku Pána 12. septembra 2003 sa v Banskej Štiavnici uskutoční slávny salamandrový sprievod. Pozývame Vás, deti i dospelých, malých i veľkých, chudých i tučných, pekných i menej pekných, veselých i smutných sa radovať podľa pravidiel Veľkej obce Steingruben, vysokováženého obyvateľstva alma mater, banskoštiavnickej akadémie.

Diskusia aj o novom hoteli bude v Art Café 6. mája (B. Štiavnica)

Štiavnický život 7/2005, Rastislav Marko
Kultúrne dedičstvo – neobnoviteľný zdroj je názov diskusie, ktorá sa bude konať 6. mája o 15.00 v Art Café. Hlavnými témami budú niektoré pálčivé problémy a kauzy týkajúce sa pamiatok v Banskej Štiavnici – Kalvária, nový hotel v centre, Hellov dom, zmeny v ochrannom pásme MPR a stav ďalších pamiatok v historickom jadre.