Reštaurovanie banskej mapy

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Podujatie pripravili Štátny ústredný banský archív a Slovenský národný archív v spolupráci so Slovenským banským múzeom. Venované je predstaveniu zväčša netradičných postupov pri reštaurovaní mimoriadne vzácneho, ale aj mimoriadne poškodeného archívneho dokumentu Prehľadnej banskej mapy hlavného banského závodu banskoštiavnickej oblasti Horná Bíberova štôlňa, r. 1641, 213 x 173 cm. Svoju prácu a dôvody výnimočného postupu predstavia odborníci z rôznych ústavov a zariadení, ktorí sa podieľali na tomto diele (SNA, SAV, PÚ SR, Double p, s.r.o.).

Mapa je najstarším dokumentom súboru banských máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici zapísaného v roku 2007 do Registra UNESCO Pamäť sveta. Zobrazuje banské diela závodu Hornej Bíberovej štôlne na Vindšachte (dnes Štiavnické Bane) v čase, keď ich od krachujúcej Brennerovej ťažiarskej spoločnosti prevzal do svojej správy panovník. Hodnotu mapy zvyšujú aj doplnkové kresby príslušných prevádzkových objektov, technických zariadení a pracovných činností. Účastníci seminára budú mať zároveň jedinečnú možnosť porovnať fotodokumentáciu poškodenia mapy po prevzatí do SNA v roku 1990 so zreštaurovaným originálom, upravenou xerokópiou mapy a digitálne vylepšenou fotokópiou na sprievodnej výstavke.

 harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SBM – Podzemie očami meračov v minulosti

(do 15. septembra)
Slovenské banské múzeum 8.júna otvorilo, v kaplnke v Kammerhofe, výstavu Podzemie očami meračov v minulosti. Výstava vznikla spoluprácou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Banského múzea v Rožňave, Slovenského banského múzea a Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Autori výstavy predstavujú dve skupiny menej známych máp- banské a jaskynné.

Odpovede

  1. Zachránili unikátnu

    Zachránili unikátnu historickú banskú mapu z roku 1641

    BRATISLAVA 8. júna (SITA) – Historickú banskú mapu hlavného banského závodu banskoštiavnickej oblasti Horná Bíberová štôlňa z roku 1641 zachránili pracovníci Slovenského banského múzea (SBM). Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano. Spoločne s odborníkmi zo Štátneho ústredného banského archívu, Slovenského národného archívu ako aj s odborníkmi z iných inštitúcií použili pri jej reštaurovaní výnimočné postupy. “Aj o tom sa bude hovoriť v utorok 12. júna na výstave v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (Kammerhof),” informoval hovorca.

    Návštevníci budú mať možnosť porovnať fotodokumentáciu poškodenia mapy po tom, čo ju prevzal Slovenský národný archív v roku 1990, so zreštaurovaným originálom – upravenou xerokópiou mapy a digitálne vylepšenou fotokópiou. “K dispozícii budú aj zreštaurované dielne Slovenského banského múzea, ktoré vznikli s podporou finančných prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu,” poznamenal Stano.

    Mapa je najstarším dokumentom súboru banských máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Ten bol v roku 2007 zapísaný do Registra UNESCO Pamäť sveta a zobrazuje banské diela závodu Hornej Bíberovej štôlne na Vindšachte v dnešných Štiavnických baniach v čase, keď ich od krachujúcej Brennerovej ťažiarskej spoločnosti prevzal do svojej správy panovník. Hodnotu mapy zvyšujú aj doplnkové kresby príslušných prevádzkových objektov, technických zariadení a pracovných činností.

Comments are closed.