Vianoce v Starom zámku

Pravidelne každý rok v decembri ožíva na Starom zámku duch baníckych Vianoc. Ich čaro nám približujú betlehemy, ktoré vyšli z rúk rezbárov – prevažne baníkov hornatej oblasti severozápadného Hontu. Na tohtoročnej výstave budú betlehemy zoskupené do piatich celkov. Profesionálnu tvorbu budú reprezentovať štyri diela Jána Šulca zo Štefultova, odchovanca Piargskej rezbárskej školy. Ide o práce z obdobia, ktoré môžeme ohraničiť rokmi 1935 až 1960. V ďalšom celku to budú práce rezbárov – náturistov, v ktorých je kladený menší dôraz na detail, ale o to viac sa dá cez ne vnímať individuálny pohľad nielen na biblickú tematiku, ale i na život ako taký. Každý jeden betlehem je iný, neopakovateľný. Vystavené budú práce Ondreja Zorvana z Banského Studenca, J. Macka zo Sv. Antona alebo betlehemy zhotovené z dreva kombinovaného s textilom a kožou od Štefana Horáka zo Štefultova z konca 19. storočia alebo Štefana Červeňa z Banskej Štiavnice. Okrem diel starých majstrov budú môcť návštevníci vidieť i súčasnú rezbársku tvorbu. Napríklad humorný pohľad na betlehemské výjavy v tvorbe Tibora Chovanca, klasické spracovanie témy autora M. Gazdíka, hlinený betlehem Randuškovej zo Zvolena alebo slamený A. Kešerüovej z Handlovej. Ako dôkaz, že zberateľská činnosť múzea neprestáva, bude výstavná premiéra tohtoročného prírastku do kolekcie betlehemov. Ide o drevený betlehem bez polychrómie R. Henčela z Hornej Rovne.

Súčasťou výstavy budú i nádherné papierové akvarelové betlehemy. Z našej bohatej zbierkovej kolekcie sme pre tento rok vybrali staršie práce z konca 19. storočia autorov: Trubana z Vyhien, J. Kocha z Hodruše, J. Schindlera z B. Štiavnice, Štrbu z Ilije a novšiu tvorbu reprezentuje Š. Knopp zo Španej Doliny. Celý výstavný priestor budú po obvode lemovať betlehemské prospekty, tzv. maľované salaše. Netreba ani pripomínať, že sú jedinečným prejavom koexistencie oblasti baníckej a roľníckej a fenoménom, ktorý inde na Slovensku nemá obdobu. Baník – maliar salašov Jozef Daubner zo Štiavnických Baní takto hovoril o svojej „vášni“: „Bolo nás viac, takích babrošou. Len abi bolo na liter špiritusu na pálenku, tak ot Všech svetích sme začali robit, abi do Vianoc bolo hotové. Ach, v lete nie, to i kebi najkrajšia žena pri mne sedela, salaš bi som nerobiu…“

Vianočná výstava bude verejnosti sprístupnená 6. 12. 2007 vernisážou o 15. 00 hodine, ktorá bude tento rok obohatená o ukážky ľudovej výroby, typickej pre vianočné obdobie. Chutné trubičky bude ako je už zvykom vyrábať pán Višňovský, oblátkami mu bude konkurovať naša kolegyňa Božka Výbochová, piecť sa budú medovníčky z rúk p. Kolembusovej, slamené ozdoby na vianočný stromček bude vyrábať pani Vajdová zo Zvolena a tradičnú rezbu bude prezentovať M. Melicherčíková z B. Štiavnice.

Všetci títo nadšenci sa budú u nás na Starom zámku celé dopoludnie ochotne a s láskou venovať hosťom tohtoročného dňa Sv. Mikuláša – deťom z Odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež z Hrabín. Tie budú úplne prvými hosťami tohtoročnej vianočnej výstavy a v jej priestoroch strávia takmer celý deň. Slovenské banské múzeum pre ne pripravilo naozaj bohatý program. Okrem už spomenutých ukážok ľudových remesiel im deti zo Základnej umeleckej školy pripravili vianočné koledové pásmo, nacvičené pod vedením Mgr. I. Chovanovej. Prekvapením bude servírovanie vianočnej kapustnice formou štedrovečerného stola a samozrejme príchod Sv. Mikuláša.

Na záver ešte dve poďakovania. Jedno patrí Arpádovi Pálovi za sprostredkovanie sponzora mikulášskych balíčkov a druhé samotnému darcovi Ing. Milanovi Pavelkovi, vinárovi z Pezinka.

Autor príspevku: Mgr. Zuzana Denková, komisárka výstavy

Slovenské banské múzeum – Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica, 969 00
Výstava: Vianoce v Starom zámku
Komisár: Mgr. Zuzana Denková

Vernisáž: 6. decembra 2007 o 15,00 hod.
Výstava otvorená v čase otváracích hodín Starého zámku do 31. 1. 2008
december – január, utorok – nedeľa 8,00 – 15,00 a cez vianočné sviatky 26. 12. až 31. 12. 2007

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Spišské múzeum predstaví betlehemy zo spišských kostolov

Spišské múzeum v Levoči pripravilo v predvianočnom období IV. ročník Spišských Vianoc. Na výstave v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla v Levoči uvidia návštevníci dvadsiatku betlehemov zapožičaných z kostolov stredného a dolného Spiša. Výstava potrvá od 9. do 19. decembra, keďže „betlehemy sa musia na Vianoce vrátiť do kostolov,“ uviedla Dáša Uharčeková Pavúková z múzea. Väčšina betlehemov pochádza z 20. storočia, nájdu sa však medzi nimi aj staršie kúsky.

Aké podujatia chystá Slovenské banské múzeum?

Odpoveď na otázku z titulku nie je krátka. Okrem tradične širokej ponuky kvalitných výstav pripravuje SBM v spolupráci s partnermi aj ďalšie zaujímavé podujatia. Všetko začne Festival kumštu, remesla a zábavy, ktorý sa bude v tomto roku konať netradične 7. – 8. mája a bude spojený s festivalom Envirofilm, ktorý sa počas uvedeného týždňa bude konať aj v Banskej Štiavnici.

Betlehemy ako ich nepoznáme – výstava v Radoľskom kaštieli

Kaštieľ v kysuckej Radoli je plný vianočných betlehemov, podľa manažérky Kysuckého múzea Lenky Jancovej z rekordných 557 výtvorov návštevníkov výstavy určite uchvátia betlehemy osadené v šupke z cibule, v cesnaku, orechu, mušli či žiarovke. Absolútnym vystaveným unikátom je betlehem osadený v zrniečku čierneho korenia, ten má rozmery len 0,6 krát 0,6 milimetra. Všetky betlehemy sú od jedného autora- Jozefa Práznovského, ktorý sa do Slovenskej knihy rekordov dostal ako autor najväčšieho počtu vlastnoručne vyrobených betlehemov. Výstavu „Betlehemy ako ich nepoznáme“ si môžu návštevníci Radoľského kaštieľa pozrieť do konca januára 2011.