Harmonický obraz obce – seminár

Foto: Michal Hrcka

Seminár sa koná v rámci projektu „Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách“  a uskutoční sa v dvoch termínoch:

 

17. – 18. október 2013,  Hostinec na Šenku, Svätý Anton 32
orientačne určený pre obce: Baďan, Banská Štiavnica,  Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Kráľovce–Krnišov, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov,  Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká, Žibritov,

 

24. – 25. október 2013,  Kultúrny dom, Medovarce
orientačne určený pre obce: Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Ladzany, Lišov, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany

 

Cieľom seminára je poskytnúť námety a inšpirácie:
– ako dosiahnuť príťažlivý, atraktívny výsledok pri obnove a výstavbe objektov, drobných stavieb a verejných priestranstiev, 
– ako využiť miestne tvaroslovie, charakteristické a stáročiami overené znaky regiónu pre zachovanie autentického, neopakovateľného obrazu obce,
– ako využiť kultúrno-historické hodnoty obce pre rozvoj cestovného ruchu.    

Seminár je určený zástupcom samospráv, podnikateľom v oblasti turizmu, pracovníkom obecných úradov a kultúrnych inštitúcií, občianskym združeniam a aktívnym občanom.

Prosím Vás o potvrdenie účasti na adresu juropau@gmail.com, poštou na adresu v hlavičke  alebo telefonicky na číslo 0910979692 do 15.10. pre seminár vo Svätom Antone a do 22.10. pre seminár v Medovarciach. Rozdelenie podľa obcí nie je záväzné, môžete sa prihlásiť na ktorýkoľvek termín. Prosím Vás o preposlanie pozvánky potenciálnym záujemcom vo Vašej obci. Ďakujem.

 

ĆASOVÝ HARMONOGRAM

1.DEŇ

8:30  
Registrácia účastníkov
9:00 – 10:30 
Predstavenie cieľov projektu a seminára, pozitívne ukážky z obdobných regiónov v zahraničí, hodnoty hontianskeho regiónu
10:30 – 10:45
Občerstvenie
10:45 – 12:00
Problémové javy a pozitívne príklady spojené s obnovou a výstavbou vo vidieckom  prostredí, diskusia k prebraným témam  
12:00 – 12:30 
Očerstvenie
12:45 – 14:45 
Prehliadka obce s poukázaním na pozitívne a negatívne aspekty krajinného, urbanistického a  architektonického prostredia, zdôraznenie hodnôt  a možností ich zachovania 
15:00 -16:30 
Propagácia hodnôt a informačné systémy, diskusia a záver

2.DEŇ

8:30 – 10:45
Práca v skupinách v teréne, fotodokumentácia, využitie poznatkov z predošlého dňa
10:45 – 11:00
Občerstvenie
11:00 – 13:00
Plánovanie a spracovanie výstupov z terénnej práce v skupinách, prezentácie
13:00 -13:30
Občerstvenie
13:30 -15:00
Záverečná diskusia k prezentáciám, využitie pre prax

 

Lektorky:
Ing. arch. Zora Pauliniová – facilitátorka pre participatívne plánovanie verejných priestorov, spracovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Ing. arch. Ľubica Paučulová – projektantka, spracovateľka manažmentplánu lokality UNESCO
Ing. arch. Iveta Chovanová – špecialistka pamiatkovej obnovy, autorka kníh a sprievodcov propagujúcich banskoštiavnický región
Ing. arch. Andrea Nižňanská – špecialistka pamiatkovej obnovy, autorka kníh a sprievodcov propagujúcich banskoštiavnický región

Na základe podnetov a skúseností zo seminárov bude spracovaný praktický katalóg stavebných prvkov, tvarov a materiálov pre renovácie a výstavbu  vo vidieckom prostredí.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články