Remeselnícky dom v B. Štiavnici na Remeselníckej 5

Logo pamiatky

Dnešná podoba domu je výslednicou 6. stavebných etáp a viacerých drobných stavebných úprav realizovaných počas 20. storočia. Dominujúcou stavebnou etapou vo výraze domu je baroková prestavba.

V roku 1992 bolo na tento ojedinelý historický remeselnícky dom vydané demolačné rozhodnutie, ktoré bolo pokračovaním plošných asanácii historickej architektonicko – urbanistickej štruktúry v južnej časti historickej zástavby mesta, uskutočnenej koncom 80. rokov 20 storočia, v dôsledku čoho vznikla nenahraditeľná strata historicky a architektonicky cennej remeselníckej predmestskej štvrte.

Spolok Banskej Štiavnica ‘ 91 vyvinul úsilie na záchranu domu a dom odkúpil. Odvtedy postupne prebieha jeho obnova, ktorej cieľom je zachovanie a ošetrenie všetkých historických stavebných konštrukcií a architektonických detailov s dôrazom na zachovanie ich pôvodnosti. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.