historický kalendár

Dnes je Deň matiek.
Mama je mama, stále ju máš, pár lúčnych kvietkov jej za lásku zviaž.
1926 - americkí polárni bádatelia Richard Evelyn Byrd a Floyd Bennet prvýkrát v dejinách preleteli severný pól.
1932 - v Krivej sa narodil Alojz Habovštiak, slovenský archeológ, zameraný najmä na obdobie raného stredoveku na Slovensku. Bol pracovníkom Archeologického ústavu SAV, riaditeľom Archeologického ústavu Slovenského národného múzea v Bratislave a riaditeľom SNM v Bratislave. Zomrel 11.6.2000 v Bratislave.
1945 - sovietska armáda vstúpila do Prahy. V ten istý deň oslobodila koncentračný tábor Terezín.
1948 - čs. Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo Ústavu 9. mája, ktorá zakotvila princípy socialistickej premeny Československa.
1950 - Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, predložil plán na zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom. Jeho ekonomickou bázou bola spoločná správa výroby ocele a uhlia (Európske spoločenstvo uhlia a ocele). Bol to prvý krok k postupnému zjednoteniu Európy.
1953 - zo štúdia v pražskej Meštianskej besede začala vysielať Československá televízia. V r. 1955 začalo vysielať štúdio Ostrava, 1956 štúdio Bratislava, 1961 štúdio Brno a 1962 štúdio Košice. Od r. 1958 vysielala ČST sedem dní v týždni, pravidelné farebné vysielanie sa začalo 9.5.1973.
1956 - japonskému horolezcovi Toshio Imanishimu a indickému šerpovi Gyalzen Norbuovi sa podarilo prvýkrát zdolať 8. najvyššiu horu sveta Manaslu, 8156 metrov vysoký vrch v Nepále.
1974 - v Prahe dali do prevádzky metro.
1982 - v Piešťanoch sa konal prvý festival rozhlasovej hry OIRT (Medzinárodná rozhlasová a televízna organizácia). Iniciátorom a organizátorom bol Československý rozhlas v Bratislave.
1984 - v Prahe zomrel Jaroslav Vodrážka, český ilustrátor, grafik, maliar, spisovateľ, výtvarný pedagóg. Pôsobil v Martine, spolupracoval s Maticou slovenskou. Bol priekopníkom detskej ilustrácie na Slovensku. Ilustroval knihy Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike. Spolupracoval s vydavateľstvom Mladé letá i časopismi Slniečko a Včielka. Autor drevorytov z ciest po Slovensku. Narodil sa 29.11.1894 v Prahe.
Múdry človek mlčí o tom, čo nevie. (Sofokles)