historický kalendár

Keď nemôže byť pravda prejavená bez pohoršenia, lepšie je prijať pohoršenie, ako pustiť pravdu. (Jan Hus)
1409 - za vlády Václava IV. bol vydaný Kutnohorský dekrét, listina obmedzujúca vplyv cudzincov na pražskej univerzite, na jej vzniku sa podieľal majster Ján Hus.
1689 - sa neďaleko Bordeaux narodil Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, skrátene Montesquieu, francúzsky filozof, spolutvorca idey deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Podľa neho panovník musí rešpektovať zákony schválené parlamentom a činnosť sudcov má byť úplne nezávislá, v opačnom prípade panuje nesloboda. Zomrel 10. 2. 1755 v Paríži.
1755 - v obci Čabradský Vrbovok sa narodil Ondrej Plachý, slovenský evanjelický farár, vzdelanec, spisovateľ, novinár a vydavateľ. Zomrel 7.8.1810 v Novom Meste nad Váhom.
1841 - v Banskej Bystrici zomrel Jozef Decrett alebo Jozef Dekret Matejovie, slovenský lesník, ktorý na strednom Slovensku (Horehronie) zaviedol v ťažbe dreva pílu namiesto sekier, ale predovšetkým bol priekopníkom v obnove lesov. Narodil sa 12.7.1774 v obci Dobroč pri Čiernom Balogu.
1871 - v Zrkadlovej sále na francúzskom zámku vo Versailles bol pruský kráľ Viliam I. vyhlásený za nemeckého cisára, čím súčasne dochádza k prvnému zjednoteniu Nemecka ako Nemeckého cisárstva.
1892 - narodil sa Oliver Hardy, americký filmový herec. So Stanleym Laurelom tvorili veľmi populárne komediálne duo Laurel a Hardy, dvojica komikov v nemých i zvukových filmoch. Hardy zomrel 7.8.1957.
1902 - Komisia pre stavbu Panamského prieplavu rozhodla, že trasa prieplavu povedie cez Panamu, a nie cez Nikaraguu, ako boli pôvodné návrhy.
1912 – v New Yorku sa narodil Ivan Alexander Getting, americký fyzik a elektroinžinier, syn slovenských emigrantov. Pod jeho vedením v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vyvinuli Global Positioning System, skrátene GPS. Zomrel 11. 10. 2003 v Coronado, California.
1915 - v Clevelande v USA zomrel Štefan Furdek, slovenský rímskokatolický kňaz, spisovateľ, novinár a národný buditeľ. Študoval v Budapešti a v Prahe a v r. 1882 sa vysťahoval do USA, kde bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na fare v Clevelande, kde sa venoval slovenským vysťahovalcom a založil Prvú katolícku slovenskú jednotu. Zakladateľ novín Jednota a Združenia slovenských novinárov. Jeho zásluhou vznikla v 1907 v Pittsburghu Slovenská liga. Narodil sa 2.9.1855 v Trstennej.
1919 - v Zrkadlovej sieni vo Versailles sa začala Parížska mierová konferencia. Štáty Dohody ju zvolali s cieľom zabezpečiť pre povojnovú Európu spravodlivosť v územných, finančných a v ekonomických otázkach. Konferencia trvala do 21. januára 1920 a okrem uzatvorenia mierových zmlúv na nej založili Spoločnosť národov, ktorá mala zaistiť mier systémom kolektívnej bezpečnosti, v r. 1946 ju nahradila OSN.
1933 - v Zlíne zomrel Bohumír Jaroněk, český maliar, grafik, umeleckopriemyselný výtvarník, fotograf a publicista. Spolu s bratom Aloisom založili v roku 1925 Valašské múzeum v prírode. Narodil sa 23.4.1866 v Zlíne.
1952 - 22 divadelných združení z 11 krajín podpísalo v Bruseli zakladaciu listinu novej Medzinárodnej organizácie ochotníckeho divadla (AITA/IATA), ktorá je od r. 1967 členom UNESCO.
1969 - na Univerzite v Arizone boli po prvýkrát identifikované pulzary, rotujúce neutrónové hviezdy, ktoré môžeme pozorovať ako zdroje elektromagnetického žiarenia.
1991 - v Nemecku zložila prísahu nová vláda, čím sa uzavrel proces zjednocovania Nemecka.
2000 - v Bratislave zomrel Július Lenko, slovenský básnik a prekladateľ. Jeho tvorba bola silne ovplyvnená poetizmom a nadrealizmom. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladaniu z nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Zaslúžil sa o založenie Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Narodil sa 10.12.1914 v obci Hybe.
Vo dne, v noci uvažuj o pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho národa, pozoruj deje a písomné pamiatky, lebo ohavnou vecou je, keď chodíš ako cudzinec po svojej vlasti. (Kasiodor)