historický kalendár

Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého. (C.G.Jung)
Ľudia, ktorí majú cieľ, uspejú, pretože vedia, kam smerujú. (E.Nightingale)
1905 - v Nitrianskej Strede sa narodila Zlata Dônčová, slovenská spisovateľka historických románov, motívy situovala do čoraz starších období slovenských dejín. Zomrela roku 1985 v Bratislave.
1920 - v holandskom Haagu začal svoju činnosť Medzinárodný súdny dvor, poverený riešiť spory medzi štátmi so súhlasom zúčastnených strán. Tvorí ho zbor 15 sudcov volených na 9 rokov Valným zhromaždením OSN a Radou bezpečnosti OSN.
1922 - zomrel Alexander Graham Bell, americký fyziológ a vynálezca škótskeho pôvodu, vynašiel mikrofón, zkonštruoval prvý použitelný telefón (1876) a gramofón (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883), založil koncern Bell Telephone. Narodil sa 3. marca 1847.
1945 - dekrét prezidenta o strate občianstva Nemcov a Maďarov.
1945 - skončila sa postupimská konferencia šéfov vlád ZSSR, USA a Veľkej Británie, ktorí rokovali o osude Nemecka. Okrem iného rozhodli o odsune sudetských Nemcov.