historický kalendár

Sú knihy, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhltnúť, a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné takrečeno požuvať a pomaly tráviť. (Francis Bacon)
1572 - v Bratislave sa konalo slávnostné korunovanie Rudolfa II. za uhorského kráľa. Rudolf žil predovšetkým v Prahe, kde sa venoval skôr svojim zbierkam kuriozít a umeleckých predmetov, záľubám a alchymistom. Jeho vláda nebola úspešná, preto sa v r.1608 za uhorského kráľa dal korunovať jeho mladší brat princ Matej.
1777 - zomrel Johann Heinrich Lambert, nemecký filozof, fyzik, astronóm a matematik, kartograf, zástanca deizmu. V roku 1764 vydal dvojzväzkové dielo "Nové organon, alebo myšlienky o skúmaní a popise pravdy a jej odlíšení od omylu a zdania", v ktorom povýšil teóriu poznania a logiku na novú, vyššiu úroveň od čias Aristotela a F. Bacona. Narodil sa 26.8.1728.
1905 - zomrel v Revúcej Ľudovít Adolf Reuss, ev. kňaz, zberateľ ľudových rozprávok a povestí, teoretik hudby. Ako jeden z trinástich študentov odišiel na protest proti zosadeniu Ľ. Štúra do Levoče. Stal sa aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej pod vedením J. Francisciho. Zúčastnil sa v Slovenskom povstaní. Spoluzakladal a podporoval gymnázium v Revúcej. Pokúsil sa o vytvorenie originálnej slovenskej mytológie. Jeho zbierky rozprávok sa stali základným prameňom vydaní P. Dobšinského a A. H. Škultétyho. Narodil sa roku 1822.
1908 - v Pezinku sa narodil Eugen Suchoň, skladateľ tvorca slovenskej národnej opery, významný predstaviteľ generácie, ktorá vytvorila základy modernej slovenskej hudby. Autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava. Zomrel 5.8.1993 v Bratislave.
1957 - v ústave jadrovej fyziky ČSAV bol uvedený do prevádzky 1. čs. jadrový reaktor VVR-S s výkonom 2000 kW.
Odborníkom je ten, kto prichádza z iného mesta. (Marsove pravidlo)