historický kalendár

Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske. (Blaise Pascal)
V tejto dobe je pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje. (Blaise Pascal)
1623 - sa narodil Blaise Pascal, francúzsky filozof, matematik, fyzik, prozaik. Predstaviteľ novovekého racionalizmu. Zomrel 19.8.1662 v Paríži.
1815 - skončil Viedenský kongres, mierový kongres všetkých európskych štátov okrem Turecka, ktorý sa konal od 14.9.1814 vo Viedni a čiastočne aj v Bratislave. Ukončil epochu vojen s napoleonským Francúzskom a viedol k zásadným zmenám európskych hraníc.
1907 - v Colombier vo Švajčiarsku sa narodil Georges de Mestral, vynálezca suchého zipsu (Velcro). Zdrojom nápadu boli plody rastlín, ktoré sa mu zachytili na kabát a na srsť jeho psa pri poľovačke v Alpách v r. 1941. Po ich pozorovaní pod mikroskopom sa rozhodol podobné háčiky vyrobiť. Vhodný materiál našiel v nylone, ale trvalo mu ďalších 8 rokov kým vyvinul postup strojovej výroby. Prvú patentovú prihlášku podal r. 1951, patent mu bol udelený r. 1955. Prijatie používania suchého zipsu potrebovalo čas. Prvý významný prípad použitia bol na astronautických skafandroch, potom na lyžiarskych a potápačských kombinézach. Patentová ochrana suchého zipsu sa skončila roku 1978. G. de Mestral zomrel 8. 2. 1990 v Commugny vo Švajčiarsku.
1926 - v Prahe sa narodil Josef Nesvadba, český spisovateľ sci-fi a psychiater, patril k priekopníkom skupinovej psychoterapie v Česku. Viaceré jeho diela boli sfilmované: Blbec z Xeenemünde, Tarzanova smrt, Upír z Feratu, Pane, vy jste vdova a i. Zomrel 26.4.2005 v Prahe.
1948 - v Bratislave sa narodil Dušan Kállay, slovenský akademický maliar. Venuje sa ilustrácii i voľnej grafike a maľbe. Nositeľ mnohých ocenení, medzi ktorými je i Medaila H. Ch. Andersena za ilustračnú tvorbu pre deti v r. 1988.
1970 - z iniciatívy slovensko-kanadského podnikateľa Š. B. Romana na ustanovujúcom zhromaždení v New Yorku založili 19.-21. 6. Svetový kongres Slovákov. Za prvého predsedu zvolili Š. B. Romana.
1978 - "narodil sa" kocúr Garfield, svetoznáma komiksová postavička. Jeho otcom je americký výtvarník Jim Davis.
1990 - podpísali ministri zahraničných vecí Francúzka, Nemecka a krajín Beneluxu dohodu v Schengene o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov v ich území. Dohoda obsahuje 142 bodov, ktoré nahradzujú zákony jednotlivých štátov a musí byť ratifikovaná parlamentmi všetkých zúčastnených strán. Postupne k dohode pristúpili Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko.
1998 - v Bratislave zomrela Nelly Štúrová, slovenská teatrologička. V Divadelnom archíve založila archív činoherných inscenácií profesionálnych divadiel a vytvorila systém dokumentácie. Narodila sa 3.4.1929 v Záhorskej Bystrici.
2002 - o 20:51 h Obnova.sk dosiahla hranicu 10 000 zobrazení.
Zvyšné matice nikdy nepasujú na zvyšné skrutky. (Štyri dielenské zásady)