Kaníkovcom zastavili nadstavbu

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Nadstavbu hotela Grand Matej, ktorý patrí exministrovi Ľudovítovi Kaníkovi a jeho manželke, štiavnický stavebný úrad zastavil. Nadstavba je riešená inak, ako uvádza projekt. Podľa projektu malo byť pristavené jedno poschodie, zdvihnutím strechy však pribudli aj podkrovné priestory.

“O zastavení prác na stavbe sme rozhodli po tom, čo nám krajský pamiatkový úrad doručil podnet, aby sme prešetrili postup prác,” hovorí vedúci odboru výstavby Mestského úradu v Banskej Štiavnici Dušan Kavický.
Kontrola stavebného úradu potvrdila, že stavba nie je v súlade s projektovou dokumentáciou a mesto rozhodlo o zastavení stavebných prác.
“Stavebník musí v takomto prípade uviesť stavbu do súladu s projektovou dokumentáciou alebo požiadať o zmenu,” hovorí Kavický.
Spoločnosť Kaník a spol. žiadosť o zmenu stavby pred dokončením stavebnému úradu síce doručila, nebola však úplná. Chýbalo napríklad vyjadrenie krajského pamiatkového úradu, ktoré považuje stavebný úrad za kľúčové. Aj preto stavebný úrad konanie o zmene stavby pred dokončením prerušil. “Určili sme termín, do ktorého treba chýbajúce dokumenty doplniť,” hovorí Kavický.Obnova.sk Fotografia


Hoci sú práce na stavbe zastavené, v pondelok sa na nej pohybovali robotníci. Konateľka spoločnosti Darina Kaníková nám povedala, že práce na streche zastavili, pokračujú iba v stavbe vnútorných priečok. Podľa nej nedostali od mesta výzvu na zastavenie prác, ale na vykonanie nápravy. Spoločnosť požiadala o zmenu stavby pred dokončením a sú v kontakte s pracovníkmi pamiatkového úradu.Dôvodom, prečo zdvihli strešnú konštrukciu inak ako v pôvodnom projekte, je podľa nej odlišné technické riešenie stavby.
V prípade, že by sa na stavbe pracovalo aj po zastavení prác, môže stavebný úrad vykonať ďalší stavebný dohľad a v prípade porušenia stavebného zákona uložiť sankciu až do dvoch miliónov.


Hotel vyšiel Kaníka draho
Grand Matej – hotel s devätnástimi izbami a troma apartmánmi stojí v centre mesta v pamiatkovej rezervácii. Jeho plánovaná rekonštrukcia stála exministra minulý rok kreslo. Spoločnosť Kaník a spol. žiadala na zvýšenie ubytovacej kapacity, výstavbu relax centra a garáží hotela pôvodne 22 miliónov z eurofondov. Slovenská agentúra pre cestovný ruch žiadosť schválila. Spoločnosť po medializácii problému žiadosť nakoniec stiahla a na opravu hotela si vzala úver. Ľudovít Kaník krátko po prepuknutí kauzy podal demisiu.


Kveta Fajčíková


Zdroj: Denník Sme, 28. 6. 2006

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rekonštrukciu hotela Tatra stavebný úrad zastavil

NITRA – Rekonštrukcia slávneho hotela Tatra v pamiatkovej zóne Nitry nepokračuje. Stavebný úrad rozhodol, aby práce okamžite zastavili.
Nadstavba hotela nie je podľa úradu v súlade s vydaným stavebným povolením. Firma, ktorá hotel rekonštruuje, podľa úradu výrazne zmenila geometriu krovu a tým aj výraz budovy.

Pokuta za plastové okná

Pokuta do výšky dvoch miliónov korún hrozí nájomníkovi v budove YMCA, ktorá je kultúrnou pamiatkou, za to, že v zadnom trakte vymenil pôvodné okná za plastové, pri?om nebola dodržaná ani ve?kos? okenných otvorov.