Žemberovský dom v Banskej Štiavnici významným lesníckym miestom

Obrázok k článku

Do zoznamu významných lesníckych miest s poradovým číslom 44 pribudol Žemberovský dom v Banskej Štiavnici. So systematickým mapovaním, označovaním a ochranou významných objektov spojených s lesníctvom začali Lesy Slovenskej republiky už v roku 2007. Ide o rôzne technické pamiatky, archeologické lokality, lesné železnice, mosty, tunely, budovy, parky, vodné žľaby, tajchy, lesnícke osady, pamätníky, múzeá, cintoríny, kostoly, rodné domy i pamätné izby. Žemberovský dom v Banskej Štiavnici je budova, v ktorej po založení Lesníckeho ústavu pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici odzneli prvé prednášky z lesníckych vedných disciplín. Začala sa tak 200-ročná púť slovenského vysokého lesníckeho školstva trvajúca dodnes. Samostatný a verejný lesnícky ústav pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici bol zriadený v januári 1808. Pre celkový nedostatok učebných priestorov v meste prenajal hlavný komorskogrófsky úrad pre potreby Lesníckeho ústavu časť Žemberovského domu. Prvá slávnostná prednáška sa uskutočnila vo februári 1809. V lesníckych náukách sa tu poslucháči akadémie vzdelávali až do roku 1841, keď bol Lesnícky ústav presťahovaný do nových priestorov, do budovy nazývanej Fortuna. Lesy Slovenskej republiky a mesto Banská Štiavnica sa rozhodli vyhlásiť Žemberovský dom za významné lesnícke miesto ako výraz úcty k dielu predchádzajúcich generácií.

 

Žemberovský dom nájdu návštevníci priamo v centre mesta na Námestí sv. Trojice. Je to štvorposchodová budova, ktorá vznikla spojením a prestavbou dvoch starších gotických objektov v prvej tretine 16. storočia. Dnešná podoba je výsledkom prestavby v roku 1803. Dom má obnovenú reprezentatívnu klasicistickú štukovú úpravu fasády a v interiéri zachované konštrukcie klenieb, kamenné ostenia portálov, štukovú výzdobu interiérov a kolekciu dverných a okenných výplní. Už v 15. storočí tu bola fara Kostola Panny Márie, dnešného Starého zámku. V polovici 18. storočia tu sídlila fara, prislúchajúca ku kostolu sv. Kataríny.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hold lesníckym historikom – výstava v LaDM

Život a dielo šiestich lesníckych historikov – Andreja Kavuljaka, Juraja Martinku, Júliusa Bartáka, Jána Madlena, Pavla Korpeľa a Jozefa Urgelu – priblíži výstava Historici slovenského lesníctva, ktorú v utorok, 8. apríla, otvorí Lesnícke a drevárske múzeum (LaDM) vo Zvolene.