Žemberovský dom v Banskej Štiavnici významným lesníckym miestom

Obrázok k článku

Do zoznamu významných lesníckych miest s poradovým číslom 44 pribudol Žemberovský dom v Banskej Štiavnici. So systematickým mapovaním, označovaním a ochranou významných objektov spojených s lesníctvom začali Lesy Slovenskej republiky už v roku 2007. Ide o rôzne technické pamiatky, archeologické lokality, lesné železnice, mosty, tunely, budovy, parky, vodné žľaby, tajchy, lesnícke osady, pamätníky, múzeá, cintoríny, kostoly, rodné domy i pamätné izby. Žemberovský dom v Banskej Štiavnici je budova, v ktorej po založení Lesníckeho ústavu pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici odzneli prvé prednášky z lesníckych vedných disciplín. Začala sa tak 200-ročná púť slovenského vysokého lesníckeho školstva trvajúca dodnes. Samostatný a verejný lesnícky ústav pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici bol zriadený v januári 1808. Pre celkový nedostatok učebných priestorov v meste prenajal hlavný komorskogrófsky úrad pre potreby Lesníckeho ústavu časť Žemberovského domu. Prvá slávnostná prednáška sa uskutočnila vo februári 1809. V lesníckych náukách sa tu poslucháči akadémie vzdelávali až do roku 1841, keď bol Lesnícky ústav presťahovaný do nových priestorov, do budovy nazývanej Fortuna. Lesy Slovenskej republiky a mesto Banská Štiavnica sa rozhodli vyhlásiť Žemberovský dom za významné lesnícke miesto ako výraz úcty k dielu predchádzajúcich generácií.

 

Žemberovský dom nájdu návštevníci priamo v centre mesta na Námestí sv. Trojice. Je to štvorposchodová budova, ktorá vznikla spojením a prestavbou dvoch starších gotických objektov v prvej tretine 16. storočia. Dnešná podoba je výsledkom prestavby v roku 1803. Dom má obnovenú reprezentatívnu klasicistickú štukovú úpravu fasády a v interiéri zachované konštrukcie klenieb, kamenné ostenia portálov, štukovú výzdobu interiérov a kolekciu dverných a okenných výplní. Už v 15. storočí tu bola fara Kostola Panny Márie, dnešného Starého zámku. V polovici 18. storočia tu sídlila fara, prislúchajúca ku kostolu sv. Kataríny.

 

 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Hold lesníckym historikom – výstava v LaDM

Život a dielo šiestich lesníckych historikov – Andreja Kavuljaka, Juraja Martinku, Júliusa Bartáka, Jána Madlena, Pavla Korpeľa a Jozefa Urgelu – priblíži výstava Historici slovenského lesníctva, ktorú v utorok, 8. apríla, otvorí Lesnícke a drevárske múzeum (LaDM) vo Zvolene.