Deň Trate mládeže

Železničné spojenie z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice je jedným z možných prístupov do mesta. Takmer 21 km dlhá trať prechádzajúca idylickým prostredím v miernom stúpaní bola dokončená v rokoch 1948 – 1949 v rámci tzv. Trate mládeže – kolektívneho pracovného počinu takmer 41 000 mladých ľudí.

Povojnové nadšenie, ktoré tvorilo pozadie celého projektu bolo už v roku 1949 postupne zastrešované politickou ideológiou. Spomienky na Trať mládeže sú dnes pre pamätníkov – účastníkov stavby, najmä symbolom ich mladosti. Projekt Deň Trate mládeže, ktorý sa koná v sobotu 24. októbra 2009 pri príležitosti 60 výročia od sprevádzkovania vlakového spojenia pozostáva zo série výstav, filmových projekcií, jazdymimoriadnym parným vlakom zo Zvolena cez Hronskú Dúbravu do Banskej Štiavnice, divadelných performance atd.
Pri príležitosti 60teho výročia dokončenia trate a jej uvedenia do prevádzky sa občianske združenie Štokovec, priestor pre kulúru rozhodlo pozrieť bližšie na fenomén TM z iných ako tradičných pohľadov. Podporu našlo tak u spoluorganizátorov projektu, korými sú Mesto Banská Štiavnica a Železnice Slovenskej republiky ako aj u priamych účastníkoch stavby, ktorí reagovali na otvorenú výzvu a prispeli tak svojimi spomienkami či fotografickým materiálom k vyskladaniu historickej mozaiky . Stavby mládeže si v pämati uchovávajú najmä dnešní sedemdesiatnici, ktorý na nich strávili časť svojej mladosti. Účasť pre mnohých znamenala nielen únik od všednosti povojnovej rutiny, pravidelnú aj keď nie veľmi pestrú stravu, prípadne zaručenú vstupenku na vysokú školu a získanie internátu. Motivá cia k účasti na tomto pracovnom pobyte mala najmä v roku 1948 aj oveľa prozaickejší charakter. Bol ním mladícky elán a po vojnovom, zdecimovanom období príchuť prispieť k „lepším zajtrajškom“. To, že táto energia bola už v druhom roku stavby ideologicky podfarbená je z pohľadu nastupujúcich 50tych rokov stalinizmu historickým faktom. „Prítomnosť päťcípej hviezdy, či ideológie nezakrývame. Snažíme sa kriticky, na základe faktov a bez sentimentálneho prikrášlenia konštatovať dnes už hisorické skutočnosti. Jednotlivé spomienky priamych účastníkov stavby sme premiešali s novými nezaťaženými umeleckými interpreáciami genia loci  železničnej stanice Banská Štiavnica.“ charakterizuje projekt jeden z organizátorov Svatopluk Mikyta z o.z.Štokovec. “Veľmi nás teší záujem a pomoc priamych účastníkov, ktorí nám poskytli cenné informácie.“ dodáva Mikyta.

Trať mládeže
Týmto názvom bola pomenovaná dostavba železnice vedúcej z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Pôvodná trať postavená na dopravu rudy nevyhovovala na prepravu osôb a tak sa už začiatkom 40tych rokov vedenie štátu rozhodlo vybudovať spojenie nové. Slávnostného výkopu sa v roku 1943 zúčastnil vtedajší predseda vlády Vojtech Tuka. Avizované dokončenie stavebných prác na koniec roku 1946, prerušilo Slovenské národné povstanie a následná nemecká okupácia. A keďže v povojnovom období napredovali stavebné práce len veľmi pomaly, navrhol v roku 1947 Ústredný Sväz slovenskej mládeže, že trať pomôže dostavať.


Stanica ožije umením a kultúrou
Jadro programu Dňa Trate mládeže sa koncentruje do monumentálneho objektu železničnej stanice, ktorá počas leta nabrala druhý dych. Uskutočnila sa tu séria projektov pod názvom United Culture, niekoľko workshopov a tvorivých víkendov. Program Trate mládeže začína jazdou mimoriadnym parným vlakom, ktorý bude vypravený zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Odchod vlaku je zo Zvolena o 9:05 a záujemcovia o jazdu môžu do vlaku nastúpiť aj v Hronskej Dúbrave. Vlak zastaví na svojej jazde aj v Kozelníku a Banskej Belej, kde mladí divadelníci pripravili divadelné performance a obce zas malé občerstvenie pre cestujúcich. Jadro projektu bude priamo v konečnej stanici Trate mládeže – na železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Na obed o 12:00 bude otvorená séria výstav inšpirovaná Traťou mládeže. Vo vstupnej hale vystavia výsledky medzinárodného workshopu Štiavnické veduty, ktorý sa konal v mesiaci september. Vystavujúci autori mapovali fenomén TM od dokumentačnej polohy, ktorá zachytáva zmenu krajiny počas 60 rokov, portrétovali priamych účastníkov, dokumentovali zákutia stanice budovy, ktorá je monumentálnym pamatníkom stavby. Okrem nových fotografií sa predstaví výber fotografií z pamätníckych albumov s ťažiskom na témy z brigádnického života na trati.  Študenti Ateliéru priestorových komunikácií z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava vystavia výsledky týždenného workshopu s témou Trate mládeže. Filmové médium bude zastúpené celovečerným filmom Oceľová cesta (1949) a dokumentami Ůdolie radosti a Čarovný prút, ktoré doplní výber z dobových žurnálov. Nebude chýbať ani dychová hudba Sitňanka či Dj a Vj.Deň Trate mládeže je nezávislým, nepolitickým projektom.
bližšie informácie k projektu poskytne: Zuzana Bodnárová / Štokovec, priestor pre kultúru bodnarova@stokovec.sk / 0944 079 133


 


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Banská Štiavnica – Salamandrové dni 2003

Dáva sa na známosť občianskej verejnosti, že roku Pána 12. septembra 2003 sa v Banskej Štiavnici uskutoční slávny salamandrový sprievod. Pozývame Vás, deti i dospelých, malých i veľkých, chudých i tučných, pekných i menej pekných, veselých i smutných sa radovať podľa pravidiel Veľkej obce Steingruben, vysokováženého obyvateľstva alma mater, banskoštiavnickej akadémie.

SBM – Noc na starom zámku

(9.7., 17.7., 24.7., 7.8., 14.8., 11.9.)
Po úspechu v minulom roku sa aj v tomto roku rozhodlo Slovenské banské múzeum pripraviť pre návštevníkov mesta, ale aj Štiavničanov zaujímavé nočné divadelné prehliadky s názvom Noc na Starom zámku. Aj v tomto roku sa predstaví celá plejáda štiavnických ochotníkov.. Chýbať nebudú ani členovia skupiny historického šermu Bojník z Bojníc.