Kalvária sa dočkala

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z vôbec najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Jej zúfalý stav už roky trápi nielen obyvateľov Banskej Štiavnice, ale aj domácu a svetovú odbornú verejnosť. Potom, ako bola Kalvária v roku 2007 zaradená medzi 100 najviac ohrozených pamiatok sveta, vzniklo po 57 ročnej prestávke združenie Kalvársky fond.

Kalvársky fond – pod týmto názvom pôsobila v Banskej Štiavnici v období rokov 1751 – 1951, teda presne 200 rokov, organizácia, ktorá zabezpečovala údržbu Kalvárie. Jej členovia sa pravidelne starali o finančné príspevky, o terénne práce priamo na objektoch Banskoštiavnickej kalvárie. Pokúšali sa získať donorov, ktorí finančne prispievali na stavbu objektov a starali sa o udržiavanie kaplniek v dobrom stave. Každá jednotlivá kaplnka mala svojho donora. Erby neznámych, ale aj známych rodín a organizácií doteraz zdobia priečelia kaplniek. Spolok baníkov, baróni, senátori, mestskí radcovia, štiavnickí kupci, ale aj rímsky cisár František I, tí všetci v minulosti prispeli k budovaniu najimpozantnejšej barokovej kalvárie v strednej Európe a jednej z najstarších kalvárií na Slovensku.

Po prestávke 57 rokov banskoštiavnickí aktivisti nadviazali na tradíciu fondu z histórie a zaregistrovali na Slovensku Občianske združenie Kalvársky fond. Úlohou fondu je zabezpečiť obnovu Kalvárie, rekonštrukčné práce, archivovanie všetkých získaných dokumentov, informácií a údajov o Kalvárii. Príprava projektov na získanie finančných príspevkov z rôznych poskytovaných grantov. Spravovanie všetkých doteraz poukázaných finančných príspevkov určených na rekonštrukčné a terénne práce na Kalvárii a jej objektoch.

Na základe predloženého projektu Občianske združenie Kalvársky fond v roku 2008 získalo generálneho partnera. Nadácia VÚB poskytla 66.388 € (20 miliónov Sk) s čerpaním počas 10-tich rokov na záchranu Banskoštiavnickej kalvárie. Podarilo sa presvedčiť ďalšie organizácie, ktoré nasledovali jej kroky – americká nadácia World Monuments Found, britská nadácia The Headly Trust, Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s nadáciou SPP – grant Obnov si svoj dom, Mesto Banská Štiavnica a jeho partnerské mesto Hunnenberg vo Švajčiarsku.

Po dvoch rokoch intenzívnej práce dobrovoľníkov i profesionálov sa v roku 265 výročia začiatku stavby Kalvárie v Banskej Štiavnici podarilo zrekonštruovať a sprístupniť Dolný kostol unikátneho komplexu. 18. júla 2009 Dolný kostol vysvätí biskup banskobystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž.

Poznámka redakcie: Obnova s.r.o. realizovala na predmetnom dolnom kostole čiastkové umelecko-remeselné práce.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články