Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.

„Je našou povinnosťou starať sa o ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva a naším záujmom je oceniť tých, ktorí výrazne prispeli k realizácii projektov na základe náročných kritérií. Rád preto v novembri odovzdám sošku Fénixa laureátom, ktorých vyberie a navrhne na ocenenie odborná porota,“ skonštatoval minister kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer.


Štatút súťaže určuje, že kritériá na hodnotenie projektov sú kvalita, účelnosť a vhodnosť procesu prípravy a realizácie obnovy či reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia na princípe vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamiatkových území.


Predmet hodnotenia je obnova národnej kultúrnej pamiatky, či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej, alebo pamiatkového územia. V tomto roku sa cena bude odovzdávať za projekty obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok alebo pamiatkových území, ktoré boli ukončené do 31. decembra 2009. Prihlášku treba zaslať do 15. augusta 2010. Projekty ocenené v súťaži (porota môže oceniť najviac štyri projekty, tri v kategórii obnovy národných kultúrnych pamiatok a jedna cena za pamiatkové územie) získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2009 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2009, finančnú odmenu 8 300 eur a symbol súťaže symbolizujúci Fénixa – znovuzrodenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia.


V minulosti titul Kultúrna pamiatka roka získali napríklad secesný most v Kráľovej pri Senci, Marianum v Trnave, radnica v Bardejove, Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici v Bratislave, v Banskej Bystrici Thurzov dom – Zelená miestnosť, košická Kaplnka sv. Michala Archanjela alebo rímskokatolícky kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine. V kategórii Príprava a realizácia obnovy pamiatkového územia bola cena udelená prvýkrát v roku 2009 a odborná komisia vybrala projekt mesta Banská Štiavnica za obnovu historického prostredia Banskej Štiavnice – Námestia sv. Trojice, Radničného námestia, Ul. A. Kmeťa, Dolnej ružovej ulice, Hornej ružovej ulice, Starozámockej ulice a Novozámockej ulice.


Agentúru SITA o tom v utorok 27. júla 2010 informovala hovorkyňa ministerstva Eva Chudinová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články