Breanov dom Banská Štiavnica

Logo pamiatky

Dom je situovaný na území pamiatkovej rezervácie, v centre historického jadra, tvorí súčasť súvislej radovej zástavby severnej strany ul. A. Kmeťa. Zo západnej strany je k nemu pristavaný objekt 6/II (č. 10), z východnej 4/II (č. 14). Za objektom sa nachádza dvor so záhradou. Pred uvedenou radovou zástavbou je vybudovaná terasa, ktorá vyrovnáva výškový rozdiel medzi severnou a južnou stranou ulice A. Kmeťa. Objekt je situovaný v teréne, ktorý stúpa smerom od juhu na sever. Za objektom sa nachádza záhrada, ktorá končí oporným múrom, deliacim parcelu od Dolnej ružovej ulice.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.