Nitriansky kraj chce Kelemantiu zapísať do UNESCO

Nitriansky samosprávny kraj sa usiluje o zápis rímskeho vojenského tábora Kelemantia v Iži pri Komárne do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pamiatku vytypoval spolu s ďalšími siedmimi lokalitami Pamiatkový úrad SR v spolupráci s ministerstvom kultúry. Návrh na zápis dnes odsúhlasili aj krajskí poslanci.

Rimania si postavili v dnešnej Iži vojenskú pevnosť koncom druhého storočia. Jej výnimočnosť spočíva najmä v tom, že vznikla až za hranicou Rímskej ríše. Rimania si ju držali zo strategických dôvodov. V Iži bol drevozemný tábor, ktorý zaberal viac než tri hektáre. Jeho opevnenie tvorili dve hlboké priekopy a zemné valy s drevenou hradbou. Hradby mali výšku štyroch až piatich metrov. Archeológovia odkryli zvyšky jedenástich kasárenských barakov, usporiadaných do ulíc v pravidelných odstupoch. Boli tu aj stajne, sklady a kúpele. Pravdepodobne tu bolo 500 jazdeckých vojakov.

Podpredseda kraja Ján Vančo si od zápisu pamiatky do Zoznamu svetového dedičstva sľubuje najmä zvýšenie cestovného ruchu. „Všetky pamiatky zapísané v zozname UNESCO sú lákadlom pre turistov a niektorí zo západnej Európy, zámoria a najmä Japonci vyhľadávajú práve krajiny a miesta, kde sú takéto pamiatky,“ uviedol a dodal, že výhodou by bolo aj jednoduchšie získavanie peňazí na záchranu pamiatky z eurofondov. Pre zápis do zoznamu UNESCO je potrebné najprv majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod pamiatkou tak, aby mali len jedného vlastníka a jedného správcu, ktorým by malo byť Podunajské múzeum v Komárne. V súčasnosti má pozemky na liste vlastníctva Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský pozemkový fond a Nitriansky samosprávny kraj, ktorého pozemky spravuje Podunajské múzeum.

Zápisom Kelemantie do Zoznamu svetového dedičstva by sa Slovensko zapojilo do medzinárodného projektu záchrany podunajskej limitnej cesty, ktorej základ položili už v roku 15 po Kristovi v línii Carnuntum (Rakúsko) – Vindobona (dnešná Viedeň) – Brigetio (dnešný Szony) – Aquincum (na území dnešnej Budapešti). V Zozname svetového kultúrneho dedičstva má Slovensko v súčasnosti zapísané mesto Banská Štiavnica, Spišský hrad a Vlkolínec (od roku 1993), historické jadro mesta Bardejov vrátane areálu židovského suburbia (od roku 2000), Karpatské bukové pralesy (od roku 2007) a v roku 2008 sa rozhodlo o zaradení ôsmich drevených kostolov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.