Ciele projektu záchrany a obnovy Banskoštiavnickej kalvárie

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Kalvársky výbor na svojom júlovom zasadaní schválil Projekt komplexnej obnovy a využitia kalvárie, ktorý je záväzným dokumentom pre riadenie aktivít súvisiacich so záchranou a obnovou, riadených Kalvárskym fondom.

Projekt chce docieliť využitie krajinno-prírodného a kultúrneho fenoménu Kalvárie pre kultúrno-spoločenské účely s cieľom vytvorenia turistického informačného zázemia v objekte reprezentatívnej barokovej stavby Dolného kostola a s cieľom interpretácie významnej barokovej pamiatky v meste.

Cieľom projektu je po nevyhnutnej stavebnej úprave historických priestorov Kalvárie (v tejto časti projektu v Dolnom kostole) interpretovať umenie vysokej umeleckej kvality z obdobia 18. storočia, ktoré je zastúpené nielen v architektonickom prejave, ale aj kamennosochárskymi a drevosochárskymi barokovými dekoráciami, nástennými maľbami, barokovými mrežami, množstvom historicky cenných architektonických detailov.

Cieľom projektu obnovy je tiež zadefinovať budúce využitie kalvárie, pretože sa nedá predpokladať jej opätovné masívne religiózne využitie (dramatický pokles populácie Banskej Štiavnice počas 20. storočia a tým aj praktizujúcich veriacich). Popri zachovanom duchovnom rozmere je hlavným zámerom rozvíjať aj rekreačnú a náučno-vzdelávaciu hodnotu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík…

Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík.

Kalvária sa dočkala

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z vôbec najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Jej zúfalý stav už roky trápi nielen obyvateľov Banskej Štiavnice, ale aj domácu a svetovú odbornú verejnosť.