Porozumieť reči starých okien a dverí

Spolok Banskej Štiavnice´91, spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a mestom Banská Štiavnica si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podujatie – tréningový kurz a seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, ktorý sa bude konať od soboty 16. do soboty 23. septembra na vybraných miestach v Banskej Štiavnici.

Prvý zo série medzinárodných workshopov sa konal v Banskej Štiavnici v roku 2002 pod záštitou renomovanej organizácie UNESCO, Pamiatkového úradu SR a Spolku Banskej Štiavnice´91. Jeho súčasťou bola nielen teoretická rozprava, ale aj praktické ukážky používania tradičných materiálov a technológií pri obnove historických domov.


Odkaz tohto podujatia začali štiavnickí aktivisti napĺňať v septembri 2005, usporiadaním dvojtýždňovej akcie Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok. Obyvateľov, ale aj návštevníkov Štiavnice snáď najviac zaujalo večerné pálenie vápna v záhrade pod Starým zámkom, spojené s ochutnávkou jelenieho guláša a miestneho piva.

Pozvanka


Kým minulý rok si svoje zručnosti počas praktického kurzu vyskúšali najmä majstri murári, tohto roku sú vítaní najmä stolári, rezbári, či iní remeselníci pracujúci s drevom. Okruh účastníkov ešte nie je uzavretý, stále je možnosť sa naň prihlásiť. Lektormi kurzu budú nemeckí experti na ošetrovanie a konzervovanie dreva, páni Johannes Mosler a Hubert Labisch. Sekundovať im budú slovenskí odborníci.


Naprázdno však neobídu ani vlastníci historických domov, odborná a laická verejnosť. Pre všetkých záujemcov je prichystaný teoretický seminár, ktorý sa bude konať vo štvrtok a v piatok, 21. a 22. septembra v Rytierskej sále Starého zámku. Oficiálnymi jazykmi budú nemčina, angličtina a slovenčina, simultánny preklad bude zabezpečený tak počas kurzu, ako aj v čase trvania seminára.


Počas odborného seminára bude slávnostne otvorená výstava Okná a dvere v historickom meste Banská Štiavnica. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok, 21. septembra o jednej hodine poobede na Starom zámku.


Nenechajte si ujsť toto jedinečné podujatie. Ak ste remeselník, prihláste sa do praktického kurzu, ak ste architekt, kunsthistorik, študent, laický milovník histórie, či vlastník historického domu, navštívte odborný seminár. Prihlášky, ako aj ďalšie informácie Vám ochotne poskytnú na telefónnom čísle 0907-116218, alebo e-mailom na adrese stiavnica91@yahoo.com alebo eMail Obnova.sk


Zdroj: www.obnova.sk


2002: Pamäť tradičného stavebného remesla
2003: Worskshop – Konzervácia historických omietok
2005: Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.