Múzeá a galérie zostanú v sobotu v noci otvorené

Obrázok k článku

Viac ako 80 múzeí a 23 galérií vo vyše 50 mestách na Slovensku v sobotu nezatvorí svoje brány ani po západe Slnka. Zapoja sa do tradičnej oslavy múzejníctva, Noci múzeí a galérií. „Táto noc poodhalí to, čo sa deje v zákulisí múzeí,“ povedala na dnešnej tlačovej konferencii predsedníčka Združenia múzeí na Slovensku Marta Janovíčková. Múzejníci návštevníkov od 10:00 predpoludním do polnoci pohostia netradičnými prehliadkami expozícií a výstav, ako aj unikátnym sprievodným programom. Heslom siedmeho ročníka je Nebojte sa strašiDIELOK! Maskotmi podujatia je päť strašidielok Hurónik, ktorý prináša smiech a radosť, Zúfalec, ktorý poradí všetkým, ak si nevedia rady, Teta Zábava so skvelými nápadmi, s ktorou sa nikto nenudí, Ujo Bubák, ktorý pozná každé nočné strašidielko a Huncút, ktorý našepká kopec lotrovín a rozosmeje deti aj rodičov. Návštevníci si budú môcť pripnúť odznak s niektorým zo strašidielok podľa aktuálnej nálady, povedala manažérka projektu Lucia Prokešová.

Obrázok k článku
Verejnosť počas čarovnej noci zažije múzeá a galérie z nepoznanej strany, uvidí inscenované programy s využitím zbierkových predmetov, ukážky používania historických zbraní, oživenie remeselníckych dielní a rôznych tradícií, ukážky reštaurovania zbierkových predmetov či návštevy depozitárov. Nebudú chýbať projekcie filmov, tvorivé dielne, prednášky, besedy, nočné pozorovanie oblohy a kultúrne programy, vrátane koncertov, divadelných predstavení a čítania povestí. Vstupné v tento deň bude vo väčšine múzeí a galérií za symbolickú sumu alebo zdarma.

Nápad otvoriť múzeá a galérie sa zrodil pred siedmimi rokmi v hlavách zamestnancov francúzskeho ministerstva kultúry, ktorí sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí rozhodli spojiť v jeden deň a jednu noc všetky múzeá a galérie v Európe. Popri štandardnej prehliadke expozícií a výstav návštevníkov zabáva bohatý sprievodný program. Podľa informácií usporiadateľov La Nuit européenne des musées navštívilo vlani európske kultúrne inštitúcie počas jednej noci takmer milión návštevníkov. Cieľom je prezentácia špecifickej činnosti múzeí a galérií a zároveň pripomenutie ich významu pri uchovávaní a prezentácii kultúrneho dedičstva.

Len v hlavnom meste sa do Noci múzeí a galérií zapojí 30 inštitúcií, ktoré majú svoje pobočky na štyridsiatich miestach Bratislavy. Sprístupnia 70 výstav a expozícií a pripravia vyše 100 rôznych podujatí. Návštevník v Bratislave zaplatí symbolické vstupné 1,50 eura v prvom navštívenom múzeu, či galérii. Je na ňom, ktoré múzeum či galériu si vyberie, teda ktoré podporí. So zakúpenou vstupenkou má potom vstup zadarmo do ďalších múzeí a galérií na štyridsiatich miestach v meste. Zbieraním pečiatok na vstupenku získava návštevník šancu dostať sa do žrebovania o ceny. Musí však navštíviť minimálne tri rôzne miesta a získať tak tri pečiatky. „K zaujímavým podujatiam v Bratislave bude patriť simulovaný požiar Bratislavského hradu,“ hovorí generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Do sobotnej noci prispeje programom 18 pracovísk SNM, z toho osem v Bratislave. Špecialitou Slovenskej národnej galérie bude obmedzená prehliadka s baterkou. Vodárenské múzeum v Karlovej Vsi pozýva na prechádzku tunelom popod Dunaj. V Umelke bude v sobotu posledná možnosť vidieť výstavu National Geographic.

Lákadlá svietia aj v programovej ponuke mimobratislavských múzeí a galérií. Pestrú ponuku avizuje Slovenské technické múzeum v Košiciach. „V múzeu letectva budeme prezentovať novú expozíciu historických lietadiel, kde sa pozrieme až do žalúdka týchto strojov,“ pozýva riaditeľ STM Eugen Labanič. Milovníkov nostalgických spomienok v prírodnom prostredí skanzenu iste priláka ponuka SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Môžu sa preniesť do starých čias a zažiť celonočné pasenie koní, kde tajomnú nočnú atmosféru navodí nielen žiara ohniska, či opekanie „tradičných dávnych dobrôt“, ale umocní ju akiste aj rozprávanie počutých či zažitých nevysvetliteľných strašidelných príhod. Banská Štiavnica pripravila v Slovenskom banskom múzeu historickú rekonštrukciu udalostí z rokov 1541 až 1564, keď malo mesto okrem signalizačnej sústavy, mestských obranných oddielov i výzvednú službu, ktorá získavala správy o pohybe Turkov. Nevšedné zážitky sľubuje i program Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Návštevníkov čaká prehliadka historickej školy, mlyna a hajlochu s petrolejovou lampou, atrakciou bude i jazda nočným vlakom Nitrianskej poľnej železnice, či opekanie jahňaciny a podávanie tradičného bazového čaju v historickom konzume.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v prírodovednej expozícii v Tihányiovskom kaštieli ponúka možnosť pozorovania a odchytu nočných druhov hmyzu a netopierov. Program Noci múzeí a galérií v Galérii Jána Koniarka v Trnave ponúka okrem možnosti prehliadky stálych expozícií Jána Koniarka, Klenotov domova, Galérie portrétov a tiež aktuálnej výstavy Bienále mladého slovenského a českého umenia tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti. SNM-Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách pripravuje príbehy modrookého generála, ktoré odhalia tajomné a nepoznané príbehy zo života muža, ktorý sa stal legendou. V SNM-Múzeu Slovenských národných rád v Myjave oko návštevníka uzrie zbierkové predmety, ktoré boli ukryté v depozitároch múzea a vystavené budú len pri príležitosti podujatia. Noc múzeí a galérií sa na hrade SNM-Múzeum Červený Kameň ponesie v znamení módy a krásy. O módnych výstrelkoch z prelomu 19. a 20. storočia sa návštevník dozvie z prednášky, či z prehliadky obrazov v expozícii, ale aj na samotnej módnej prehliadke. V SNM-Múzeu Bojnice si cez deň návštevníci vychutnajú históriu aj prítomnosť romantického zámku. Reštaurátori im odhalia tajomstvá svojej práce a ďalší odborníci návštevníkom poradia s ohodnotením pokladov, ktoré si prinesú. Nočné prehliadky spestria tajomní obyvatelia a spoločný prípitok v Zlatej sále. V múzeu mincí a medailí v Kremnici vystavia sadu medailí, ktoré budú tento rok udelené na MS v hokeji.

Podrobný program festivalu možno nájsť na www.nocmuzei.sk, alebo na www.muzeum.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia

Odpovede

 1. Banská Štiavnica
  Dňa 14. mája

  Banská Štiavnica

  Dňa 14. mája 2011 sa uskutoční 7. ročník celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Podujatie je organizované pod patronátom Rady Európy a jeho cieľom je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, upriamiť pozornosť na význam jeho uchovania a ochrany, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy spôsobom neformálneho vzdelávania a kultivovaného oddychu.

  Po štvrtýkrát vznikla snaha o zaktivizovanie všetkých múzeí a galérií na Slovensku, aby v tento deň v netradičnom čase pripravili hodnotný program, ktorým by prilákali širší okruh návštevníkov a umožnili tak verejnosti lepšie pochopiť význam múzeí a ich úsilie o záchranu súčastí kultúrneho a prírodného dedičstva.

  „Roky s nepriateľom za bránami“ je  názov tohtoročnej témy programu Noc múzeí a galérií Slovenského banského múzea v Banskej  Štiavnici. Mnohoúrovňové aktivity upozorňujú zaujímavou formou na súvislosti rozvoja  mesta Banská Štiavnica na konci stredoveku, budovanie jej systému obrany v rámci Zväzu stredoslovenských banských miest, i spôsob života skupín obyvateľov mesta v  takýchto “pohnutých časoch”.

  Historický časový spád aktivity je približne v rokoch 1541 až 1564, kedy mala Banská Štiavnica okrem signalizačnej sústavy, mestských obranných oddielov  i výzvednú službu, ktorá získavala správy o pohybe Turkov. Tieto informácie potom mesto poskytovalo aj svojim susedom zo spolku siedmich stredoslovenských banských miest – Septapolitana.

  Aktivity  pre účastníkov Noci múzeí a galérií v SBM Banská Štiavnica, budú tento rok tesne späté s témou protitureckých bojov.

  •             Hlavným programom Noci múzeí a galérií bude interaktíva zážitková hra „VIRIBUS UNITIS“ prebiehajúca postupne vo viacerých expozíciách SBM. 

  •             Návštevníci zažijú tajomnú atmosféru čias, kedy ľudský život závisel od malicherných okolností, budú pátrať po častiach šifrovanej správy pre veliteľa obrany mesta –banskoštiavnického hradného kapitána. Môžu takto spoznáť známe i menej známe exponáty SBM, tentoraz cenné indície.. a na záver dostanú aj odmenu za zásluhy o obranu mesta.

  •             Tvorivé dielne – výroba vlastnej listiny – patinovanie, písanie brkom, pečatenie, razenie mince

  V čase od 18:00 hod. do 23:00 hod. Vás radi privítame v sprístupnených expozíciách SBM.

  Začiatok veľkého pátrania po častiach šifrovanej správy je v Galérii Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Podľa inštrukcií, ktoré získate od našich sprievodcov, budete postupne skladať správu, ktorej časti nájdete v  štôlni Michal, kostole sv. Kataríny, na Novom zámku a pátranie ukončíme na Starom zámku.

  Čaká Vás večer plný hier, prekvapení a odmien, srdečne Vás pozývame.

  Vstupné: 1,00 € (do výšky 1,40 m zdarma) do všetkých expozícií, v ktorých prebieha hra “VIRIBUS UNITIS“.                     

  V prípade záujmu o prehliadku celej expozície jednotlivých múzeí je cena vstupenky v plnej výške.

 2. Noc múzeí a galérií – mamutie

  Noc múzeí a galérií – mamutie a žraločie zuby, ohňová show, ľudová hudba a remeslá –

  na Fiľakovskom hrade

  14. mája 2011 sa o 19,00 začína tohoročná Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hrade vernisážou paleontologickej expozície „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“. Zuby a kosti žralokov, mamutov, mastodontov, či nosorožcov a pánd, ďalej kly mamutov a skamenelé stromy sú mimoriadne zaujímavým dokladom vývoja prírodného prostredia regiónu. Vulkanologická skupina budapeštianskej univerzity ELTE uskutoční vedecké ukážky činnosti sopiek. Ich Vulkán-show doplní ohňová show skupiny Flagrans Saltatio z Bratislavy. V rámci sprievodných akcií k výstave „Ľudové umenie historického Novohradu“ vystúpi ľudová hudba Folt z Maďarska a majster výroby ľudových hudobných nástrojov, Tibor Koblíček z Turíčiek. Návštevníkov budú čakať s tvorivými dielňami v Bebekovej bašte čipkárka z Kalinova a ľudový rezbár z Balassagyarmatu. Hrad osvetlený fakľami bude otvorený do 23,00. VSTUP VOĽNÝ!!!

   

 3. Hrad Červený Kameň
  SNM –

  Hrad Červený Kameň

  SNM – Múzeum Červený Kameň pozýva už po štvrtýkrát prežiť Noc múzeí a galérií – 14. mája 2011 od 19.00 do 22.00 hod. – na veľkom hrade v Malých Karpatoch.

  Nosnou myšlienkou podujatia je móda a krása. Návštevník bude mať možnosť sledovať túto tematiku z viacerých uhlov, a to prostredníctvom rôznych foriem podania. Prvou bude odborná prednáška v severnej bašte, kde odborná pracovníčka múzea Mgr. Ivana Janáčková porozpráva o móde z prelomu 19. a 20. storočia.

  Druhou bude samostatná prehliadka Saly terreny (miestnosť č. 321), najkrajšej barokovej miestnosti na hrade. Pri orientácii v miestnosti bude nápomocný pracovný list – ,,Sala terrena. Sala – čo???“. Taktiež si bude návštevník môcť prezrieť jedno hradné krídlo, kde bude sledovať krásu predmetov vystavených v priestore. Na tejto trase stretne kurátora Mgr. Jozefa Tihányiho, ktorý predstaví zreštaurované drevené obloženie Rokokového salóna (miestnosť č. 404). Pánskej móde sa bude venovať Horná hala (miestnosť č. 401), ktorá sa zameria na jednu, konkrétnu kategóriu pánskeho oblečenia – uniformu.

  ,,Trhákom“ večera bude módna prehliadka v Rytierskej sále (miestnosť č. 402). Návštevník uvidí jednotlivé kostýmy oblečené priamo na modeloch a modelkách. Okrem toho, že kostýmy budú predstavené v ich historicko-geografických a sociálnych súvislostiach, návštevník bude môcť vidieť jednotlivé šaty, ako vyzerali vo svojej prirodzenosti – ,,oblečené v pohybe“.   

 4. KOŠICE: Múzejníci pripravili

  KOŠICE: Múzejníci pripravili spoločnú Noc múzeí

  KOŠICE 9. mája (SITA) – Podujatie Noc múzeí v Košiciach pripravili spoločne na sobotu 14. mája kultúrni manažéri z košických múzeí a galérií, neziskovej organizácie Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) a tour operátori. „Zatiaľ je to nultý ročník, v ktorom budeme zbierať skúsenosti z marketingu a propagácie, ako aj z organizácie celého podujatia. Už sme pripravili spoločnú vstupenku v hodnote jedného eura do všetkých múzeí, ktorú zaplatí účastník pri prvom vstupe a potom už neplatí nič,“ hovorí Eva Niňajová zo združenia Košice – Turizmus. Dodala, že spoločnou ambíciou všetkých je, aby v roku 2013 bola Noc múzeí jedným z dvanástich ťažiskových a veľkolepých podujatí v rámci aktivít Košice – Európske hlavné mesto kultúry.

  Vo Východoslovenskej galérii sa tohtoročná Noc múzeí ponesie v duchu francúzskych modernistov a oživením bude kultúra na korčuliach. Slovenské technické múzeum v budove na košickej Hlavnej ulici ponúkne prehliadku od hviezd (planetárium) až pod zem – simulácia bane, kde nebudú chýbať ani škriatkovia – permoníci. Novinkou pre mládež bude Indiánsky večer s bohatým programom približujúcim život indiánov. Návštevu spestrí aj expozícia v sieni elektrických výbojov, kde návštevníci uvidia, aké zaujímavosti možno vytvárať s elektrinou. S Východoslovenským múzeom prežijú návštevníci hrôzy stredovekého mučenia v Miklušovej väznici a možno stretnú aj košického kata. V Rodošte, ktoré je pamiatkou na Rákociho pobyt v tureckom vyhnanstve, pripravili zamestnanci podujatie Tisíc a jedna noc, na ktorom nebude chýbať tradičný turecký bazár s vystúpeniami rôznych umelcov a remeselníkov. Múzeum Vojtecha Löfflera pripravilo výstavu Staré a nové Košice vo fotografii, ako aj možnosť dať si namaľovať portrét.

  Viac informácií nájdu záujemcovia na internetových stránkach múzeí a galérií, ako aj na stránke http://www.visitkosice.eu.

 5. TRENČÍN: Do Noci múzeí a

  TRENČÍN: Do Noci múzeí a galérií sa Trenčín zapojí už piaty raz

  TRENČÍN 10. mája (SITA) – Po piaty raz sa k celoeurópskej akcii s názvom Noc múzeí a galérii pripojí aj Trenčín. Za jednotnú cenu jedno euro môžu ľudia v sobotu 14. mája navštíviť niekoľko kultúrnych pamiatok. Vstupné pritom zaplatia len v jednej z inštitúcií, do ostatných budú mať potom vstup zadarmo. Trenčiansky hrad, Trenčianske múzeum, Katov dom, Karner svätého Michala, krajská Galériu Miloša Alexandra Bazovského, Mestská veža a Art centrum Synagóga budú otvorené od 10:00 do 22:00. Deti do 15 rokov majú vstup zadarmo. Organizátori zároveň pre ľudí pripravili pestrý program.

  Na hrade bude okrem tradičných prehliadok aj dobový tábor s dobovou kuchyňou. Prehliadky so sprievodcom sa začínajú každú hodinu, dominantu hradu – Matúšovu vežu, sprístupnia v tento deň aj bez sprievodcu. Tradičným podujatím je aj turnaj amatérskych lukostrelcov.

  V okolí synagógy, Mestskej veže a Štúrovho námestia v sobotu vystavia historické kostýmy. Trenčianske múzeum okrem klasickej prehliadky expozícií ponúkne aj možnosť poradiť sa s odbornými pracovníkmi.

  Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne podobne ako ostatné inštitúcie otvorí svoje brány už dopoludnia o 10:00. Pre svojich návštevníkov pripravila niekoľko prednášok, besied, detských divadelných predstavení či tvorivé dielne. Od 22:00 budú v jej priestoroch premietať študentské filmy. Dopoludnia budú pre deti na nádvorí galérie pripravené hry a malí návštevníci dostanú možnosť zapojiť sa do náučno-tvorivej hry Galerkova cesta. Pre tvorivé typy našich návštevníkov prichystali maľovanie na veľkoplošné panely, skladanie kamenného obrazca alebo tkanie veľkorozmerného textilného obrazu. Nosnou myšlienkou piateho ročníka podujatia je spájanie umenia a jednotlivých ľudských zmyslov. Aj v tomto roku sa galéria spája s Trenčianskym múzeom a novinkou je zapojenie Kultúrno-informačného centra Trenčín.

  Podujatie Noc múzeí a galérií vzniklo vo Francúzku, odkiaľ sa rozšírilo do celej Európy. Každoročne sa doň zapájajú stovky kultúrnych inštitúcií v celej Európe. Trenčín sa po prvý raz do tohto podujatia zapojil v roku 2006.

  Program zverejnila galéria na svojej oficiálnej stránke.

 6. Banská Bystrica –

  Banská Bystrica – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

  Thruzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica

  Matejov dom, Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica

  Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, Banská Bystrica

  Zvuky noci v rámci akcie Noc múzeí a galérií 2011

  Podujatie Noc múzeí a galérií je celoeurópska akcia, do ktorej sa pravidelne zapája aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Tohtoročná noc múzeí sa uskutoční v sobotu 14. mája 2011 a Stredoslovenské múzeum sa predstaví programom s názvom „Zvuky noci“, ktorý ponúka pre návštevníkov nevšednú prehliadku všetkých troch expozícií Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Brány múzea sa všetkým návštevníkom otvoria o 18.00 hodine a zatvoria sa až o 22.00 hodine.

  Program Noci múzeí a galérií:

  … čo sme začuli na ceste nočnou historickou Banskou Bystricou …

  Thurzov dom

  Expozícia Thurzovho domu je už pravidelne v rámci podujatia Noc múzeí a galérií prístupná návštevníkom, a výnimkou nebude ani tento rok. Jednotlivými miestnosťami expozície prevedú návštevníkov lektori v historických kostýmoch od 18.00 do 22.00.

  Počas prehliadky Thurzovho domu sa predstaví aj Banícky spevokol a paličkárky  zo Starých Hôr.

  V Zelenej sieni Thurzovho domu sa o 20.00 a 21.00 uskutoční koncert, ktorý zároveň otvorí cyklus koncertov Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu. Cieľom koncertného cyklu Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu je podpora mladých hudobných talentov. (Koncerty Hudobného leta sa uskutočnia od 17.7. 2011 do 11.9. 2011, každú druhú nedeľu o 16.00)

  Matejov dom

  Druhý rok sa počas Noci múzeí a galérii predstaví aj expozícia v Matejovom dome. Expozíciou návštevníkov prevedú lektori v historických kostýmoch, od ktorých sa dozvedia sa aj o obradoch a rituáloch našich predkov.

  … čo si rozprávajú netopiere …

  Tihányiovský kaštieľ v Radvani

  Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií sprístupní svoje priestory aj prírodovedná expozícia v Tihányiovskom kaštieli.

  V areáli Tihányiovského kaštieľa sa o 18.00, 19.00 a 20.00 predstaví so svojim programom kapela africkej hudby a tanca Babyluzaru. Od 19.30 do 22.00 sa započúvajte do zvukov netopierov. V tomto čase prebehne pozorovanie a odchyt netopierov do sieti a počúvanie netopierov pomocou ultrazvukového detektora. Od 19.30 až do skončenia podujatia sa uskutoční aj odchyt a pozorovanie nočných druhov hmyzu.

  V interiéri Tihányiovského kaštieľa si návštevníci môžu prezrieť výstava „Dajte sa vypchať“. Budú tu prebiehať tvorivé dielne, siluety a zvuky živočíchov a iné zaujímavé aktivity. V prípade daždivého počasia sa o 18.30 uskutoční prednáška o netopieroch s Mgr. P. Kaňuchom, PhD.

 7. Spišské múzeum pripravilo dve

  Spišské múzeum pripravilo dve noci v múzeu

  POPRAD 11. mája (SITA) – Spišské múzeum v Levoči pripravilo na nadchádzajúci víkend hneď dve noci v múzeu. Piatková prvá noc v múzeu je venovaná Levočskej bielej pani. Výstavu s rovnomenným názvom si môžu návštevníci pozrieť vo výstavných priestoroch Spišského múzea na Námestí Majstra Pavla v Levoči. V piatok bude expozícia otvorená aj vo večerných hodinách od 19:00 do 22:00 so vstupmi v polhodinových intervaloch. Výstava približuje historickú postavu Juliany Korponayovej, ktorá vošla do dejín ako Levočská biela pani. Výstava o nej potrvá v Levoči už len do konca mája.

  Druhú noc v múzeu môžu návštevníci zažiť na Spišskom hrade o deň neskôr, v sobotu 14. mája. Spišské múzeum pripravilo večerné prehliadky hradu pod názvom Prebudené legendy na Spišskom hrade. Večerné prehliadky hradu sa začnú o 18:00. Posledná nočná prehliadka bude presne o polnoci. Agentúru SITA informovala Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea.

 8. Noc múzeí v zariadeniach

  Noc múzeí v zariadeniach Košického samosprávneho kraja

  KOŠICE 11. Mája (SITA) – K európskemu projektu Noc múzeí a galérií sa pripája aj šesť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Východoslovenské múzeum a Východoslovenská galéria v Košiciach, Múzeum Spiša a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Vlastivedné múzeum Trebišov a Banícke múzeum v Rožňave. Noc múzeí sa uskutoční v piatok a v sobotu, Zemplínske múzeum Michalovce pripravilo celodenné podujatie o týždeň neskôr – 22. mája.

  „Po celý deň i v noci si budú môcť návštevníci pozrieť nielen stále výstavy, ale aj mimoriadne expozície a netradičné prehliadky spolu so zaujímavým celodenným programom. Návštevníkov lákajú predovšetkým nočné prehliadky, ktoré majú celkom inú atmosféru, ako aj možnosť pozrieť sa do priestorov, ktoré bežne nie sú sprístupnené. Lákadlom je aj zvýhodnené vstupné,“ povedala hovorkyňa kraja Zuzana Bobríková.

  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorí 14. mája od 17:00 Provinčný dom. Počas tajomnej večernej prehliadky otvoria dvere do archívu minulých čias, poodhalia najstaršie miesta a historické zákutia Provinčného domu. Pivničné priestory múzea boli doposiaľ pre verejnosť nedostupné, pripomenú už dávno zabudnuté – starú väznicu s derešom, ale aj zaujímavú toaletu z 18. storočia. Na nádvorí múzea vystúpi sokoliarska skupina majstra Vagana.

  Pobočka Múzea Spiša kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach už tradične ponúka nevšedné zážitky počas svojich nočných prehliadok so sprievodcami v dobových kostýmoch, Dardanely plné hudby – oživenie hudobných nástrojov.

  „Vlastivedné múzeum Trebišov pripravilo na piatok 13. mája večer akciu Duch kaštieľov vekov dávno minulých. Priatelia múzy Michalovce budú oživovať legendy a exponáty múzea divadelnými scénkami s interaktívnou účasťou návštevníkov,“ informovala Bobríková. Dodala, že organizátori pripravili aj komorný koncert s možnosťou zapojenia účastníkov – návštevníci sami budú môcť muzicírovať na koncerte. Zamestnanci budú oblečení v historických kostýmoch, ponúknu aj regionálne špeciality.

  Atrakciou michalovskej noci, ktorú pripravuje Zemplínske múzeum na 22. mája bude zábavné popoludnie pre deti a dospelých v duchu keltských tradícií s možnosťou naučiť sa hrať na írsky bodhran, bretónska tancovačka i súťaž v nalievaní sidra či príprava a ochutnávanie keltských placiek a medoviny. Nebude chýbať ani koncert skupiny Keltieg. Večer uvedú Bohovskú komédiu – komédiu o starých slovanských bohoch, ktorí bojujú o svoj vplyv na „vichodňarov“. Divadelné predstavenie bude hrané vo „vichodňarčiňe“ v podaní ochotníkov z Kladzanského ľudového divadla.

 9. Bratislavský hrad
  SNM –

  Bratislavský hrad

  SNM – HISTORICKÉ MÚZEUM, Noc múzeí a galérií 2011

  Otvorené: 14.05.2011, 10.00 – 24.00 h, posledný vstup 23.30 h

  • 10.00 do 24.00 h
  Nová výstava po prvýkrát sprístupnená v deň podujatia, zároveň otvorí aj podujatie Noc múzeí a galérií

  Svedectvo času – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade
  Miesto: Klenotnica Bratislavského hradu

  Výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov na Bratislavskom hrade. Koná sa pri príležitosti rekonštrukcie Bratislavského hradu a 200. výročia vyhorenia hradu. Zaujímavosťou je prvé predstavenie čiastočných výsledkov archeologického výskumu prebiehajúceho súbežne s terajšou rekonštrukciou hradu. Unikátny je  napríklad poklad keltských mincí objavený v roku 2009. Výstava zároveň vzdáva poctu všetkým ľudom, ktorí sa podieľali na výskume a obnove Bratislavského hradu.

   • 10.00 do 13.00 h

  Potulky po areáli hradu pre deti

  Podujatie pre rodiny s deťmi.  Cesta objavovania histórie povedie rozsiahlym areálom a záhradami Bratislavského hradu, jedného z najväčších na Slovensku. Deti spolu s rodičmi objavia tajomstvá drobných historických pamiatok v  hradnom areáli, pričom sa dozvedia  o dejinách hradného kopca a kráľovského hradu.

  • 11.00 a 20.00 h

  Lektorský sprievod pre verejnosť venovaný najnovším výskumom na Bratislavskom hrade

  • 15.00 do 18.00 h

  POŽIAR BRATISLAVSKÉHO HRADU A PODHRADIA

  Prezentácia požiarnej techniky a simulácia hasičského zásahu pri nehodách. Podujatie sa koná v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR pri MV SR

  Miesto konania: Žižkova ulica pred Archeologickým múzeom SNM/Podhradie

 10. NITRA: Noc múzeí bude v

  NITRA: Noc múzeí bude v Synagóge, múzeách, aj v Nitrianskej galérii
  NITRA 12. mája (SITA) – Do podujatia Noc múzeí a galérii sa v Nitre zapojí Synagóga, Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum a Nitrianska galéria. Pre návštevníkov pripravili výstavy, koncerty, prednášky, jazdu nočným vlakom či interaktívne hry pre deti. Ponitrianske múzeum svoj program odštartuje už v piatok 13. mája. Žiaci škôl uvidia ukážky konzervovania, reštaurovania a preparovania a zároveň si budú môcť rôzne techniky aj vyskúšať. V sobotu múzeum privíta verejnosť, otvorené bude do polnoci.

  V Synagóge oboznámia lektori počas jednotlivých vstupov od 13:00 do 22:00 návštevníkov s históriou tejto kultúrnej pamiatky, ktorá si tento rok pripomína 100. výročie svojho vzniku. Ako informovala Ľudmila Synaková z nitrianskej radnice, sprístupnená bude expozícia Múzea židovskej kultúry v Bratislave Osudy slovenských Židov. Milovníci výtvarného umenia si môžu prezrieť stálu výstavu Grafiky nitrianskeho rodáka Shragu Weila a tvorbu trojice výtvarníkov Martin Halász, Martin Piatrik a Stanislav Piatrik s názvom Hranica v interiéri – obraz. O 17:00 bude prednáška Židovskej náboženskej obce v Nitre o židovských zvykoch a tradíciách. Hudobné zoskupenie Mojše band bude prezentovať v historických priestoroch Synagógy židovské piesne zo Slovenska.

  Slovenské poľnohospodárske múzeum otvorí svoje brány v sobotu od 17:00 do 22:00. V skanzene je pripravená prehliadka historickej školy, mlynu a hajlochu s petrolejovou lampou.
  Chýbať nebude jazda nočným vlakom Nitrianskej poľnej železnice, opekanie jahňaciny a podávanie tradičného bazového čaju.

  Nitrianska galéria sprístupní zdarma svoje výstavné priestory v sobotu od 10:00 do 24:00. V programe má interaktívne hry pre najmenších, súťaž, hudobné, tanečné a divadelné vystúpenie žiakov z Tralaškoly v Nitre a premietanie videofilmov študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 11. Banská Bystrica –

  Banská Bystrica – Stredoslovenská galéria

  Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica, 16.00 – 22.00

  Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica, 16.00 – 22.00

  Vila D. Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica, 14.00 – 18.00

  NOC V GALÉRII 2011

  je podujatie, ktoré Stredoslovenská galéria pripravila v rámci medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií 2011. V tento deň galéria otvára svoje priestory a pozýva všetkých na poobedie a večer plný tvorivých aktivít. Príďte si po chvíle plné zážitkov spojených s umením.

  Podujatie sa uskutoční vo všetkých budovách galérie. Návštevníci si budú môcť prezrieť dve výstavy a jednu stálu expozíciu.

  Hlavný program podujatia je situovaný do budovy Bethlenovho domu na Dolnej 8, kde bude prehliadka  výstavy Vlasty Žákovej NIŤOKRESBA spestrená tvorivými aktivitami. Program začína o 16.00 a končí o 22.00 hod. Návštevníci si môžu vytvárať veľkoplošné koláže z rôznych materiálov a tlačiť obrazy z textilných kompozícií. Zároveň im predstavíme priestory tvorivých dielní, ktoré sa zmenia na improvizovanú fotokomoru, kde si zaexperimentujú s fotografickým papierom a svoje výtvory si budú môcť zobrať so sebou.

  V Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 návštevníkov privítame od 16.00 do 22.00 hod. s Čajom u nás DOMA. Prehliadky výstavy HOME EDITION spojené s tvorivými úlohami budú osviežené chuťou a vôňou jasmínového čaju. Aktivity budú zamerané na interpretáciu vystavených diel a na rôzne vnímanie súkromného priestoru a domova. V pokladni galérie bude pripravený aj Tvorivý list pre deti, ktorý im poslúži ako sprievodca výstavou.

  Vo vile Dominika Skuteckého na Hornej 55 bude od 14.00 do 18.00 hod. možné si prezrieť expozíciu Dominika Skuteckého pri dúšku osviežujúceho ľadového čaju, otvoriť galerijné kufríky a nakresliť vlastný obrázok, postaviť veľkoplošné puzzle, zahrať sa s detským tlačeným sprievodcom alebo si pozrieť interaktívne pásmo o osudoch detí Dominika Skuteckého. Zároveň na návštevníkov čaká prekvapenie. Na poschodí vily bude pripravené provizórne štúdio s na stenu premietanými obrazmi od Dominika Skuteckého. Návštevníci tak môžu vojsť do obrazov a na chvíľu sa stať jednou z namaľovaných postáv. O 17.00 hod. pozývame na prednášku Mgr. Jozefa Ďuriančíka na tému Dominik Skutecký a miznúci svet medených hámrov. Prednáška sa uskutoční sa v priestoroch stálej expozície, priamo medzi vystavenými dielami Skuteckého kotlárov.

  V každej budove čaká na každého návštevníka malý darček. V tento deň je do všetkých priestorov galérie dobrovoľné vstupné.

 12. Oravská galéria v Dolnom

  Oravská galéria v Dolnom Kubíne

  Spoznávame galériu  – pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií 

  aktuálne výstavy a stále expozície v Župnom dome v Dolnom Kubíne a v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne

  budú dňa 14.5.2011 pre verejnosť prístupné bezplatne v priebehu celého dňa od 10.00 do 17.00 hod /GMM 10.00 – 16.00 hod./.

  Župný dom, Dolný Kubín

  Individuálna prehliadka stálych expozícií:          

  ▪ Staré umenie 15. a 19. storočia

  ▪ Ikony

  ▪ Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

  ▪ Tradičné ľudové umenie – výber

  ▪ Štefan Siváň – rezbár z Oravy

  Individuálna prehliadka aktuálnych výstav:       

  ▪ Pavol RUSKO  – O KROK BLIŽŠIE – SECOND UPGRADE

  ▪ MAĽBA – výstava diel finalistov piatich ročníkov súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB

  Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín

  Individuálna prehliadka stálej expozície:

  Mária Medvecká     

  Individuálna prehliadka aktuálnej výstavy:          

  ▪ / HMOTA / LÍNIA / TVAR / z cyklu Pohľady do zbierok VI. – SOCHÁRSTVO

  ———————

  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií komentovanú prehliadku výstavy  O KROK BLIŽŠIE / SECOND UPGRADE v podaní autora Pavla Ruska dňa 18.mája 2011 o 19:30 hod. vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne. viac o akciách v prílohe…

 13. SNM – Hudobné múzeum nás

  SNM – Hudobné múzeum nás srdečne pozýva na koncert „HUDBA V PODHRADÍ“ v rámci podujatia Noc múzeí a galérií, už túto sobotu, 14. mája 2011 14. o 19:00 hod. v sále Výstavného pavilónu, 2. poschodie
  Žižkova 16, Bratislava.

 14. MŽP: Do Noci múzeí sa zapojil

  MŽP: Do Noci múzeí sa zapojil aj envirorezort

  BRATISLAVA 13. mája (SITA) – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú rezortnými organizáciami ministerstva životného prostredia, sa zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci tak budú mať už túto sobotu možnosť zažiť výnimočnú atmosféru pri nočných prehliadkach expozícií. Pre najmenších sú pripravené rôzne hry a súťaže. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva životného prostredia Beatrice Hudáková.
  Témou Noci múzeí a galérií v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici sú Roky s nepriateľom za bránami. Organizátori chcú pozornosť návštevníkov upriamiť na rozvoj mesta Banská Štiavnica na konci stredoveku, budovanie jej systému obrany v rámci Zväzu stredoslovenských banských miest ako aj spôsob života skupín obyvateľov mesta v 16. storočí. Aktivity pre účastníkov budú v banskom múzeu späté s témou protitureckých bojov.

  Hlavným programom Noci múzeí a galérií vo viacerých expozíciách Slovenského banského múzea bude zážitková hra VIRIBUS UNITIS. Návštevníci môžu pomocou šifrovaných správ hľadať predmety, prostredníctvom ktorých spoznajú známe i menej známe exponáty múzea. Pripravené budú aj tvorivé dielne, kde si návštevníci môžu vyrobiť vlastné listiny či raziť mince. Vstupné do všetkých expozícií múzea je pre dospelých jedno euro, pre deti je vstup zdarma.

  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo podujatie Jaskynný medveď v múzeu. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť vidieť model pravekého medveďa v životnej veľkosti. Organizátori pre návštevníkov pripravili prednášku o spôsobe života tohto medveďa, spojenú s ukážkami originálnych kostí, lebiek a zubov či premietanie dokumentárnych filmov o pravekých cicavcoch.
  Deti sa môžu tešiť na pripravené hry, budú si môcť vytvoriť napríklad netopierov z papiera, vypočuť si povesť o Demänovskej jaskyni ako aj zoznámiť sa s kamennými nástrojmi a pomôckami, ktoré sa používali v praveku. Počas Noci múzeí a galérií bude vstup pre návštevníkov zdarma. Prehliadka expozície Fauna biotopov Slovenska na Ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši bude za symbolických 20 centov.

  Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie pod patronátom Rady Európy. Jeho cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo, upriamiť pozornosť na význam jeho uchovania a ochrany, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, a to prostredníctvom vzdelávania a kultivovaného oddychu.

 15. Do Noci múzeí a galérií

  Do Noci múzeí a galérií zapojí 30 inštitúcií

  BRATISLAVA 13. mája (SITA) – V hlavnom meste sa do Noci múzeí a galérií zapojí 30 inštitúcií, ktoré majú svoje pobočky na štyridsiatich miestach Bratislavy. Sprístupnia 70 výstav a expozícií a pripravia vyše 100 rôznych podujatí. „K zaujímavým podujatiam v Bratislave bude patriť simulovaný požiar Bratislavského hradu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Rastislav Púdelka. Do sobotnej noci prispeje programom 18 pracovísk SNM, z toho osem v Bratislave. Špecialitou Slovenskej národnej galérie bude obmedzená prehliadka s baterkou. Vodárenské múzeum v Karlovej Vsi pozýva na prechádzku tunelom popod Dunaj. V Umelke budú mať návštevníci poslednú možnosť vidieť výstavu National Geographic.

  V doobedňajších hodinách sú pripravené najmä programy pre deti, ktoré sa v tento deň stanú prírodovedcami, archeológmi, odborníkmi na umenie či samotnými umelcami počas tvorivých dielní. Pre starších sú pripravené sprievody na výstavách, premietanie filmov a dokumentov, ochutnávka vín, koncerty vážnej aj modernej hudby, ale aj tvorivé dielne a workshopy pre dospelých. Organizátori nevynechajú ani obľúbené tradičné oceňovanie umeleckých diel odbornými pracovníkmi. Nebude chýbať ani jazda na parnom rušni či tajuplná prehliadka antropologického depozitára.

  Návštevník v Bratislave zaplatí symbolické vstupné 1,50 eura v prvom navštívenom múzeu či galérii. Je na ňom, ktoré múzeum či galériu si vyberie, ktoré podporí. So zakúpenou vstupenkou má potom vstup zadarmo do ďalších múzeí a galérií na štyridsiatich miestach v meste. Zbieraním pečiatok na vstupenku získava návštevník šancu dostať sa do žrebovania o ceny. Musí však navštíviť minimálne tri rôzne miesta a získať tak tri pečiatky.

  Bratislavu v rámci Európy vyhodnotili ako jedno z miest s najvyšším nárastom návštevnosti podujatí v rámci Noci múzeí a galérií. Počiatočné číslo päťtisíc návštevníkov sa vlani vyšplhalo na vyše dvadsaťtisíc.

 16. Modra
  Ako agentúru SITA

  Modra

  Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa kraja Iveta Tyšlerová do podujatia Noc múzeí a galérii sa už túto sobotu od 18:00 do 22:00 zapojí aj Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Pre návštevníkov múzea je pripravených deväť stanovíšť, kde im odborní pracovníci predstavia rôzne zaujímavosti, na ktorých pracujú. Môžu napríklad identifikovať staré fotografie, vyskúšať si malý archeologický výskum, naučiť sa čítať staré nápisy na stene či degustovať vína a hádať, z akej sú odrody. Návštevníci majú zároveň možnosť dostať sa aj do časti pripravovanej expozície, kde už „stojí“ väznica a v nej prichystaný dereš, na ktorý si môžu záujemcovia ľahnúť. Vstup do Malokarpatského múzea, ktoré sídli v renesančnom meštianskom dome na ulici M. R. Štefánika v Pezinku, bude každú pol hodinu, vrátane 22:00.

  Ďalšie informácie sú aj na internetovej stránke http://www.muzeumpezinok.sk.

Comments are closed.