Kalvársky fond a jeho donori

Vzniku Občianskeho združenia Kalvársky fond koncom roka 2007, ktoré bolo zaregistrované za účelom obnovy Banskoštiavnickej kalvárie predchádzali roky tvrdej práce zanietených aktivistov. Hodiny dobrovoľnej práce pri zachraňovaní objektov kaplniek a kostolov, interiérových malieb, reliéfov, či sôch. Zbieranie potrebných informácií a dokumentov týkajúcich sa Kalvárie. Príprava projektov a materiálov, získavanie finančnej podpory od štátnych, ale hlavne súkromných organizácií. Zapálení ľudia ako Martin Machárik, Katka Vošková, členovia nadácie Pontis, skauti zo Slovenska a zahraničia a ďalší jednotlivci a organizácie tvrdo pracovali približne od roku 2005, kým sa im v roku 2008 podarilo nadviazať na starú tradíciu Kalvárskeho fondu spred 258 rokov.

Kalvársky fond – pod týmto názvom pôsobila v Banskej Štiavnici v období rokov 1751 – 1951, teda presne 200 rokov, organizácia, ktorá zabezpečovala údržbu Kalvárie. Jej členovia sa pravidelne starali o finančné príspevky, o terénne práce priamo na objektoch Banskoštiavnickej kalvárie. Pokúšali sa získať donorov, ktorí finančne prispievali na stavbu objektov a starali sa o udržiavanie kaplniek v dobrom stave. Každá jednotlivá kaplnka mala svojho donora. Erby neznámych, ale aj známych rodín a organizácií doteraz zdobia priečelia kaplniek. Spolok baníkov, baróni, senátori, mestskí radcovia, štiavnickí kupci, ale aj rímsky cisár František I, tí všetci v minulosti prispeli k budovaniu najimpozantnejšej barokovej kalvárie v strednej Európe a jednej z najstarších kalvárií na Slovensku.

Po prestávke 57 rokov banskoštiavnickí aktivisti nadviazali na tradíciu fondu z histórie a zaregistrovali na Slovensku Občianske združenie Kalvársky fond. Úlohou fondu je zabezpečiť obnovu Kalvárie, rekonštrukčné práce, archivovanie všetkých získaných dokumentov, informácií a údajov o Kalvárii. Príprava projektov na získanie finančných príspevkov z rôznych poskytovaných grantov. Spravovanie všetkých doteraz poukázaných finančných príspevkov určených na rekonštrukčné a terénne práce na Kalvárii a jej objektoch.
Na základe predloženého projektu Občianske združenie Kalvársky fond v roku 2008 získalo generálneho partnera. Nadácia VÚB poskytla 66.388 € (20 miliónov Sk) s čerpaním počas 10-tich rokov na záchranu Banskoštiavnickej kalvárie. Podarilo sa presvedčiť ďalšie organizácie, ktoré nasledovali jej kroky – americká nadácia World Monuments Found, britská nadácia The Headly Trust, Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s nadáciou SPP – grant Obnov si svoj dom, Mesto Banská Štiavnica a jeho partnerské mesto Hunnenberg vo Švajčiarsku.

Občianske združenie Kalvársky fond nadviazalo na zvyk z minulosti, kedy sa o jednotlivé kaplnky starali tzv. donori. Prispievali finančne a starali sa o udržiavanie kaplniek. V súčasnosti Kalvársky fond ponúka možnosť tzv. „adopcie“.
Dnešní donori si adoptujú kaplnku a prispievajú finančne na jej obnovu a následné udržiavanie objektu, jeho estetickú úpravu a poriadok. Prvými donormi v roku 2008 sa stali známe Štiavničanky sestry Emília a Magda Vášáryové, ktoré si adoptovali prvú z 18-tich kaplniek, kaplnku č. 7 – „Ježiš na Olivovej hore“ . Ich kroky nasledovali ďalší, kaplnku č. 22 – „Panna Mária pod krížom“, adoptovala Ing. Mária Svetíková z Novej Dediny, kaplnku 21 –„Ježiš sa stretá so svojou matkou“, adoptovala rodina Petra Paška a kaplnku 20 –„Dvanásťročný Ježiš v chráme“, adoptovala rodina primátora Pavla Balžanku.

Adopcia sa realizuje na dobu 10 rokov a donori podľa dohody budú zverejnení aj priamo na objektoch kaplniek, ktoré si adoptujú. Spojenie viacerých rodín, jednotlivcov, firiem, obcí, organizácií môže viesť k nájdeniu dostatočného počtu donorov, ktorí budú ochotní prispieť a starať sa o údržbu objektov.
Podmienky adopcie sú uvedené na webovej stránke Kalvárskeho fondu www.kalvaria.org.

Skupiny ako aj jednotlivci môžu tak pomôcť navrátiť Banskoštiavnickej kalvárii jej adekvátny vzhľad, alebo aspoň čiastočne priblížiť jej stav tomu ako vyzerala v čase jej najlepších rokov slávy a známych pútí, odpustových slávností a pravidelných bohoslužieb konajúcich sa na vrchu Scharffenberg.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kalvária sa dočkala

Banskoštiavnická Kalvária je jednou z vôbec najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska. Jej zúfalý stav už roky trápi nielen obyvateľov Banskej Štiavnice, ale aj domácu a svetovú odbornú verejnosť.