Výstava študentských ateliérových prác, riešených v území Banskej Štiavnice

Fakulta architektúry STU Bratislava Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Banská Štiavnica Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie výstavy študentských ateliérových prác, riešených v území Banskej Štiavnice – svetového dedičstva UNESCO
Najúspešnejší študenti 3., 5. ročníka a diplomanti Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU na výstave osobne predstavia svoje práce.

Témy, spracované v školskom roku 2008/ 2009:
* architektionicko-urbanistické štúdie na revitalizáciu židovského cintorína
a jeho vstupného objektu Ciduk hadin;

* obnova a pamiatková prezentácia archeologickej lokality dominikánskeho kláštora;

* architektonické návrhy na využitie a prezentáciu historických domov:
Akademická 6 – „Dom so studňou na streche“, Akademická 8 – „Hellov dom“, Pécha 5, Palárikova 7 – objekt katolíckej fary.

Otvorenie výstavy sa bude konať dňa 24. 6. 2009 o 14:00 hod v budove
Fakulty architektúry STU na Radničnom námestí 2 v Banskej Štiavnici.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok

POZVÁNKA na praktické vzdelávanie v oblasti konsolidácie historických omietok
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91 – občianskym združením pre záchranu kultúrneho dedičstva pripravili na 7.-11. 10. 2003 odborné podujatie, zamerané na konzerváciu historických omietok.

Svetové dedičstvo očami detí 2008

Pri príležitosti zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok jeho okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO organizuje mesto Banská Štiavnica po dobrých skúsenostiach z minulosti už XIV. ročník medzinárodnej súťaže žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo.