Kalvária Banská Štiavnica

Logo pamiatky

Banskoštiavnická Kalvária predstavuje rozsahom i obsahom unikátny architektonicko-krajinný celok. Je najvýznamnejšou barokovou kalváriou na Slovensku. Kalvária je komplexom 25-tich kaplniek, z toho troch kostolov s vzácnou maľovanou výzdobou. Obsahuje drevený a kováčsky mobiliár a drevené maľované reliéfy. Objekty kaplniek a kostolov sú „zasadené“ do svahu utuhnutého lávového stĺpa uprostred vyhasnutej sopky – kopca Scharffenberg (Ostrý vrch). Jej základný kameň bol položený v roku 1744 za spolupráce katolíkov aj evanjelikov. Práce viedol tvorca myšlienky stavby – jezuita páter František Perger, pravdepodobne na základe architektonického návrhu významného polyhistora, kartografa a staviteľa – Samuela Mikovíniho.

Banskoštiavnická Kalvária je

najimpozantnejšou barokovou kalváriou v strednej Európe

 • jednou z najstarších kalvárií na Slovensku
 • výtvarne najexkluzívnejšou barokovou stavbou svojho druhu
 • od roku 1993 je súčasťou územia, ktoré spolu s historickým mestom Banská Štiavnica boli zaradené na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
 • od júna 2007 je na zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý vyhlasuje World Monument Fund v New Yorku www.worldmonumentswatch.org

Kalvária a okolie
Kalvária leží na východnom okraji mesta Banská Štiavnica (vzdialenosť od centra 2 km), ktorého počiatky súvisia s výskytom striebra a zlata. Tieto rudy dobývali už Kelti v 3.-2. stor. pred Kr. Okrem unikátneho historického jadra, možno v meste navštíviť 6 expozícií Slovenského banského múzea (banská technika, podzemný i nadzemný skanzen, mineralógia, história na Starom zámku, Nový zámok s výhľadom na mesto, galéria). O Banskej Štiavnici sa dozviete viac na www.banskastiavnica.sk a www.banskastiavnica.org.

Kaplnky a kostoly Kalvárie

 1. Ježiš sa lúči so svojou Matkou. Začiatok verejného účinkovania. Túto kaplnku dala postaviť štôlňa sv. Michala.
 2. Diabol pokúša Ježiša (Mt 4, 1-11) Kaplnku dal vybudovať barón Mitrovský.
 3. Ježiš umýva apoštolom nohy (Jn 13, 4-13) Nad vchodom kaplnky je znak Mestského baníckeho spolku, ktorý financoval stavbu kaplnky.
 4. Kaplnka Božského Srdca – v Dolnom kostole.
 5. Posledná večera (Mt 26, 26-29)
 6. Bolestné srdce Panny Márie. Kaplnky sú v dvojvežovej stavbe, v strede kupolovite zastrešenej, na streche s laternou. Nad vchodom vlnovite formovaná rímsa. Stĺpový barokový oltár Poslednej večere – v strede – po stranách kaplnky Božského Srdca a srdca Panny Márie. V nikách i po stenách kostola barokové plastiky sv. Heleny, Panny Márie, Kríž, olejomaľby (Kristus na hore Olivovej, Tŕním korunovanie, Bičovanie, Nesenie kríža).
 7. Ježiš na hore Olivovej (Lk 22, 41-44, Mk 14, 32-42) Donátorom bola rodina mestského senátora Breana.
 8. Kaplnka svätých schodov. Schodište má valenú segmentovú klenbu, na bočných stenách oválne okná. Horný priestor kupolovite zastrešený s laternou. Barokový oltár Korunovania Panny Márie. Steny podelené pilastrami, v medajlónoch figurálne maľby. Na klenbe Zoslanie sv. Ducha. V schodoch sú uložené relikvie svätcov – rímskych mučeníkov.
 9. Judášova zrada (Mk 14, 43-46; Mt 26, 47-51). Stavbu kaplnky uhradili mestskí radcovia I. Pirolt a M. Masoch.
 10. Odsúdenie Ježiša (Mt 26, 57-68; Lk 22, 66-71) Kaplnku dal postaviť mestský radca Karol Lorberer.
 11. Ježiš pred Herodesom (Lk 23, 6-11) Donátor tejto kaplnky bol neznámy dobrodinca z B. Štiavnice.
 12. Ježiša bičujú (Mt 27, 24-26; Jn 19, 1-11) Kaplnku dal vybudovať miestny kupec Jakub Marcini.
 13. Kaplnka Ecce Homo – Hľa človek (Mk 15, 16-19) V kaplnke je “žalár” s tŕním korunovaním a miesto, kde sú zobrazení suroví vojaci bijúci a trápiaci Krista. Donátormi boli rodiny dvoch mestských radcov: Gruebera a Krečmaryho.
 14. Ježiš berie svoj kríž (Mk 15, 20-24; Jn 19, 16-17) Neznámy donátor uhradil náklady na stavbu kaplnky.
 15. Ježiša pribíjajú na kríž (Mk 15, 24-27; Lk 23, 33-39) Nad vchodom je erb neznámeho darcu.
 16. Horný kostol. Kristus na kríži. Dvojvežová baroková stavba s loďou oválneho pôdorysu. Vyšší portál má dvojicu stĺpov. Oltár kalvárie s tromi krížmi, pod krížom Matka Božia, apoštol sv. Ján a Mária Magdaléna. Na maľbách anjeli nad Jeruzalemom.
 17. Boží hrob (Mk 16, 1-6; Mt 27, 51-60) Oltár kaplnky zhotovený z minerálov okolia. Socha Ježiša ležiaca v hrobe, vedľa Panna Mária, apoštol sv. Ján a anjeli.
 18. Obrezanie Pána (Lk 2, 21) Dar neznámeho mešťana.
 19. Útek do Egypta (Mt 2, 13-15) Nezistený donátor kaplnky.
 20. Dvanásťročný Ježiš v chráme (Lk 2, 41-47) Kaplnku dal postaviť gróf Koháry zo Sv. Antona.
 21. Ježiš sa stretá so svojou Matkou (Lk 23, 27-29) Kaplnku dal postaviť mestský senátor Faulhauer.
 22. Panna Mária pod krížom (Jn 19, 25-27) Dva neznáme erby nad vchodom hovoria o donátoroch z mesta.
 23. Ježišovo telo v lone Matky. Túto kaplnku dal vybudovať cisár František Štefan Lotrinský.
 24. Ježiša pochovávajú (Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-42) Ani tu nepoznáme štedrého darcu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.