Sitno hrad

Logo pamiatky

Na mieste dnešných zrúcanín hradu bolo v prvých storočiach n.l. opevnené hradisko vybudované Kvádmi. Patrilo k systému opevnení vybudovaných od Dunaja pozdĺž Ipľa až k Sitnu. Slovania obsadili hrad pravdepodobne v polovici 6.storočia. 

Najstaršia, gotická časť o ktorej sa nedochovali písomné doklady, vznikla najskôr po tatárskom vpáde v 2.pol. 13.stor. Prvá zmienka o hrade je z roku 1548 v súvislosti s výpravou proti vlastníkovi Melicharovi Ballasovi, ktorý ohrozoval banské mestá. Hrad sa mal po obsadení cisárskym vojskom zbúrať, vzhľadom na turecké nebezpečenstvo sa v r.1549 – 1552 prebudoval. V roku 1703 kurucké vojsko hrad zničilo.
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.