Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene zaslala ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi otvorený list, v ktorom ho vyzýva, aby ním riadený rezort nespochybňoval verdikt Krajského súdu v Bratislave vo veci neoprávneného zúženia Pamiatkovej zóny Bratislava – CMO bývalým ministrom Františkom Tóthom.Zároveň na ministra Maďariča apeluje, aby vrátil do pôvodného rozsahu aj ďalšie pamiatkové zóny na území Bratislavy i celého Slovenska, ktoré boli zredukované či dokonca zrušené rozhodnutím jeho predchodcov.

V otvorenom liste sa okrem iného píše: „…Všetko nasvedčuje tomu, že motívom pre radikálnu územnú redukciu pamiatkových zón, ktorú pred časom navrhol Pamiatkový úrad SR a o ktorej v konečnom dôsledku a bez náležitej diskusie rozhodol Váš predchodca, minister Tóth, boli iné dôvody (nie absencia kultúrno-historických hodnôt týchto zón – pozn. aut). Po prvé ten, že štátna pamiatková starostlivosť nemá dostatočné kapacity a teda ani záujem pamiatkové zóny chrániť a po druhé ten, že redukcia pamiatkových zón rozväzuje ruky agresívnym investorom či „developerom“, ktorí sa takto zbavujú často posledných obmedzení či usmernení, ktoré im dosiaľ bránili búrať a stavať bez ladu a skladu

Po oprávnenej vlne kritiky, ktorá sa v ostatných dňoch a týždňoch vzniesla na pamiatkové orgány v gescii ministerstva (industriálne pamiatky Bratislavy a iných miest, Podhradie, Banská Štiavnica a iné kauzy) je najvyšší čas, aby si Ministerstvo kultúry SR začalo aj v tejto oblasti plniť svoje poslanie.
Ak povinnosť chrániť a zveľaďovať kultúrne (a teda aj pamiatkové) hodnoty platí v zmysle Ústavy pre každého občana, nie je prípustné, aby neplatila pre kompetentných pracovníkov rezortu kultúry, ktorých občania platia zo svojich daní (aj) za to, že chránia pamiatkové hodnoty.
Žiadame Vás preto, pán minister kultúry, aby ste územne zredukované či redukciou ohrozené pamiatkové zóny na území Slovenska vrátili do pôvodných hraníc, vyvinuli maximálne úsilie na zachovanie a primerané využitie kultúrno-historických hodnôt, vrátane posilnenia potrebných kapacít na zabezpečenie úloh s tým spojených. Zároveň Vás žiadame, aby ste vyvodili osobné dôsledky voči tým zodpovedným pracovníkom v rezorte kultúry, ktorí znehodnotili a naďalej ohrozujú kultúrne dedičstvo Slovenska“, uvádza sa v závere otvoreného listu ministrovi kultúry.

Zdroj: http://www.bratislava-otvorene.sk/, Changenet.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zúženie pamiatkovej zóny CMO Bratislava

Minister kultúry SR František Tóth po podrobnej analýza dňa 25. októbra 2005 definitívne potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti Bratislava tak, ako to navrhol Pamiatkový úrad SR a schválil generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR.

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

“Dôvody” ministra kultúry

Minister kultúry František Tóth zamietol rozklad (odvolanie) proti predchádzajúcemu rozhodnutiu svojho ministerstva o redukcii pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská oblasť (CMO) a potvrdil zúženie zóny. Padla tým významná prekážka stavbe mrakodrapu na Šancovej ulici v Bratislave.

Stanovisko MK SR k oploteniu veľvyslanectva USA

V roku 2002 podpísal primátor Bratislavy zmluvu s veľvyslanectvom USA v Bratislave, v ktorej je garantované právo veľvyslanectva realizovať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. V zmluve sa uvádza: „Mesto týmto poskytuje Spojeným štátom výlučné a neobmedzené právo kontrolovať všetok prístup do Bezpečnostnej zóny, vrátane práva vylúčiť všetku premávku vozidiel. (…)

Hodina s ministrom kultúry v SNG

V nedeľu, 3. júla 2005 popoludní sa v Slovenskej národnej galérii v Bratislave uskutočnila hodina s ministrom kultúry Františkom Tóthom. Stretnutie v priestoroch zrekonštruovaného Esterházyho paláca s odbornou i laickou verejnosťou bolo venované aktuálnym otázkam kultúry, prioritám a cieľom nového ministra. František Tóth hodinu besedoval s asi 70 návštevníkmi SNG o dostavbe Slovenského národného divadla, ako zabezpečiť prílev financií do rezortu.

Odpovede

 1. Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón

  hmmm… vzhľadom na ten posledný odstavec to zjavne spustí systém padajúceho hovna (s prepáčením za vulgarizmus) …..

 2. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: niekedy reakcie tzv. ochranárov už skutočne prekračujú hranice únosnosti. Jednak najprv pourážajú tých, v ktorých by mali hľadať spojencov, tj. odborných pracovníkov -pamiatkarov, potom ešte žiadajú potrestať “viníkov”. A, čuduj sa svete, žiadajú toho, ktorý je za tým. Lebo všetci developeri idú cez stranícke špičky a “politbyrá”, teda prinajmenšom poslancov, ministrov, štátnych tajomníkov. Čiže odborníci majú pykať aspoň 2x! Najprv od vlastných šéfov, potom ešte od “ochranárskej” loby, ktorá žiada ich odvolanie. Prečo médiá viac fandia krikľúňom, ktorých profesia je často na hony vzdialená od problematiky, to niekedy až vyráža dych :!:

 3. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: niekedy reakcie tzv. ochranárov už skutočne prekračujú hranice únosnosti. Jednak najprv pourážajú tých, v ktorých by mali hľadať spojencov, tj. odborných pracovníkov -pamiatkarov, potom ešte žiadajú potrestať “viníkov”. A, čuduj sa svete, žiadajú toho, ktorý je za tým. Lebo všetci developeri idú cez stranícke špičky a “politbyrá”, teda prinajmenšom poslancov, ministrov, štátnych tajomníkov. Čiže odborníci majú pykať aspoň 2x! Najprv od vlastných šéfov, potom ešte od “ochranárskej” loby, ktorá žiada ich odvolanie. Prečo médiá viac fandia krikľúňom, ktorých profesia je často na hony vzdialená od problematiky, to niekedy až vyráža dych :!:
  vdaka :)

 4. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :!: Je vážne škoda, že nikto z aktivistov sa ani náhodou nezaujíma, ani pred tým roky nezaujímal, na akých úlohách, akým spôsobom a najmä v akých podmienkach plnia úlohy odborní pracovníci sekcie kultúrneho dedičstva. Možno by boli prekvapení, že veci, ktoré si teraz všimli, oni roky sa snažia riešiť, niekedy aj za cenu svojho zdravia, urážok, pohŕdania, odmietnutia. A teraz, zdá sa, aj pod hrozbou odvolaní, ktoré navrhujú tí, ktorí nikdy za svoje návrhy a námety neniesli žiadnu zodpovednosť. Mnohí sa ozvú až vtedy spôsobom, aby “zažiarili” v médiách ako jediní spravodliví….. :?: :!: Je mi to ľúto :!:
  PS: dôsledok takejto “metódy” je po r.1989 rozpad “zelenej alternatívy” na Slovensku :(

 5. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  Najskor na doplnenie znenie zverejnene na:
  http://www.changenet.sk/index.stm?section=doc&x=336151

  Otvorený list ministrovi kultúry
  8.2.2008 | | Bratislava otvorene

  Otvorený listy iniciatívy Bratislava – otvorene ministrovi kultúry vo veci pamiatkových zón v Bratislave a ďalších mestách.

  Občianska iniciatíva Bratislava otvorene
  Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
  ––––––––––––––––

  Otvorený list ministrovi kultúry

  Bratislava 4. 2. 2008

  Vážený pán minister,

  ako ste si možno všimli, kultúrno-historických objektov či súborov neustále ubúda a ich vzácnosť a pamiatková, ako aj širšia spoločenská hodnota, z roka na rok celkom logicky rastú. Každé zmäkčovanie režimu ochrany či zmenšovanie územia chránených súborov je nelogické a vo svojich dôsledkoch nekultúrne a protispoločenské.

  Pri radikálnom zmenšení pamiatkovej zóny v Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska sa argumentovalo, že hustota pamiatkových objektov v týchto častiach sídiel nedosahovala takú koncentráciu, aby ich bolo potrebné chrániť v podobe pamiatkových zón. Paragraf 17 pamiatkového zákona pritom hovorí, že pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť. Nie je tu ani zmienka o pamiatkových objektoch či objektoch zapísaných do štátneho zoznamu pamiatok, nieto ešte o ich koncentrácii. Podobne je tomu aj pri definícii pamiatkovej hodnoty v druhom paragrafe toho istého zákona. Z toho jasne vyplýva, že podmienkou na ochranu pamiatkovej zóny či inej pamiatkovej hodnoty nie je výskyt či dokonca hustota pamiatkových objektov.

  Všetko nasvedčuje tomu, že motívom pre radikálnu územnú redukciu pamiatkových zón, ktorú pred časom navrhol Pamiatkový úrad SR a o ktorej v konečnom dôsledku a bez náležitej diskusie rozhodol Váš predchodca, minister Tóth, boli iné dôvody. Po prvé ten, že štátna pamiatková starostlivosť nemá dostatočné kapacity a teda ani záujem pamiatkové zóny chrániť a po druhé ten, že redukcia pamiatkových zón rozväzuje ruky agresívnym investorom či „developerom“, ktorí sa takto zbavujú často posledných obmedzení či usmernení, ktoré im dosiaľ bránili búrať a stavať bez ladu a skladu.

  Ministerstvo kultúry má v zmysle par. 4 pamiatkového zákona okrem iného vypracúvať stratégiu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a predkladať vláde koncepčné návrhy a odporúčania na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy, využitia a prezentácie vyššie uvedených hodnôt. Postup vo veci pamiatkových zón, ktorý za nejasných okolností navrhol Pamiatkový úrad SR a ktorému dal svojím podpisom zelenú minister Tóth, je tak priamym popretím poslania a úloh, ktoré má ministerstvo kultúry a jeho čelný predstaviteľ plniť. Keďže sa to negatívne dotýka nenahraditeľných hodnôt celospoločenského významu, ide o činnosť celospoločensky závadnú.

  Trestuhodné rozhodnutie bývalého ministra Tótha našťastie v týchto dňoch zvrátilo rozhodnutie súdu. Bolo by kontraproduktívne a pre kultúrne dedičstvo Slovenska priam tragické, keby sa súčasné vedenie Ministerstva kultúry SR pokúšalo toto rozhodnutie súdu zvrátiť. Naopak, po oprávnenej vlne kritiky, ktorá sa v ostatných dňoch a týždňoch vzniesla na pamiatkové orgány v gescii ministerstva (industriálne pamiatky Bratislavy a iných miest, Podhradie, Banská Štiavnica a iné kauzy) je najvyšší čas, aby si Ministerstvo kultúry SR začalo aj v tejto oblasti plniť svoje poslanie.

  Ak povinnosť chrániť a zveľaďovať kultúrne (a teda aj pamiatkové) hodnoty platí v zmysle Ústavy pre každého občana, nie je prípustné, aby neplatila pre kompetentných pracovníkov rezortu kultúry, ktorých občania platia zo svojich daní (aj) za to, že chránia pamiatkové hodnoty.

  Žiadame Vás preto, pán minister kultúry, aby ste územne zredukované či redukciou ohrozené pamiatkové zóny na území Slovenska vrátili do pôvodných hraníc, vyvinuli maximálne úsilie na zachovanie a primerané využitie kultúrno-historických hodnôt, vrátane posilnenia potrebných kapacít na zabezpečenie úloh s tým spojených. Zároveň Vás žiadame, aby ste vyvodili osobné dôsledky voči tým zodpovedným pracovníkom v rezorte kultúry, ktorí znehodnotili a naďalej ohrozujú kultúrne dedičstvo Slovenska.

  Za Občiansku iniciatívu Bratislava otvorene

  Ľubica Trubíniová
  Katarína Šimončičová
  Mikuláš Huba

 6. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  Nepoznam verdikt Krajskeho sudu v Bratislave k zuzeniu pamiatkovej zony Bratislava – CMO, ani vychodzie podklady k tejto problematike (PU SR ci MK SR), ale napriek tomu si myslim, ze v liste obcianskej iniciativy je vela pravdiveho a reakcie v tejto diskusii sa mi zdaju prilis osobne. Je sice mozne, ze sa potvrdia Porsenove vizie (tak to v nasich koncinach byva), ale aby nasledky neniesli len odborni pracovnici, niekto to musi pomenovat verejne.
  Zasadnou sa mi zda veta: ” Po prvé ten, že štátna pamiatková starostlivosť nemá dostatočné kapacity a teda ani záujem pamiatkové zóny chrániť a po druhé ten, že redukcia pamiatkových zón rozväzuje ruky agresívnym investorom či „developerom“, ktorí sa takto zbavujú často posledných obmedzení či usmernení, ktoré im dosiaľ bránili búrať a stavať bez ladu a skladu.
  Mozno vsak nemal byt adresatom minister, ten to zrejme nepochopi, vacsi predpoklad porozumenia by mohol mat podpreseda vlady. Mam dostatocnu prax s pamiatkovymi uzemiami na nasom vidieku (tam sa ani zdaleka tolko neinvestuje, zial ale predsa sa aj tam devastuje), a myslim si, ze stavebnemu boomu v hlavnom meste mala predchadzat predvidava politika personalnym posilnenim prislusneho uradu.

 7. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: som presvedčený, že v argumentácii občianskej iniciatívy, ktorá verejnosti predkladá kritiku a recepty na riešenia, by malo byť všetko pravdivé. Tvrdenia, že “štátna pamiatková starostlivosť nemá dostatočné kapacity a teda ani záujem pamiatkové zóny chrániť a po druhé ten, že redukcia pamiatkových zón rozväzuje ruky agresívnym investorom či „developerom“, ktorí sa takto zbavujú často posledných obmedzení či usmernení, ktoré im dosiaľ bránili búrať a stavať bez ladu a skladu” sú prinajmenšom tendenčné. Rozvoj územia, vrátane novej výstavby (teda aj búrania starej) sa riadi platným územným plánom. Orgány územného plánu a stavebného poriadku (stavebné úrady) môžu redukciou pamiatkovej zóny získať nanajvýš ďalšiu výhovorku, prečo rozhodnú neraz v prospech developera, no nikdy nemôžu preniesť svoju zodpovednosť na orgány ochrany pamiatok, ktoré sú len jedným (aj keď dôležitým) účastníkom konania. (Apropo: odborní pracovníci MK SR nikdy nesúhlasili s redukciou pamiatkovej zóny v Bratislave a rozhodnutie súdu ich teší.) Nejde teda ani o “kapacity pamiatkovej starostlivosti”, a že tá “ani nemá záujem pamiatkové zóny chrániť” je úplnou nepravdou. Ak si ktokoľvek prečíta pozorne §29 zákona 49/2002 Z.z. tak môže pochopiť, že ochranu pamiatkových území možno zabezpečiť len súčinnosťou všetkých partnerov a vlastníkov nehnuteľností v rámci napĺňania ustanovení stavebného zákona. Snaha pamiatkarov chrániť niečo “proti všetkým” nemá šancu na úspech. Čiernobiele videnie problémov a delenie na “dobrých a zlých” najmä tými, ktorí žiadnu zodpovednosť nenesú, je “medveďou službou” pre ochranu pamiatok a historických sídiel.

 8. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: som presvedčený, že v argumentácii občianskej iniciatívy, ktorá verejnosti predkladá kritiku a recepty na riešenia, by malo byť všetko pravdivé. Tvrdenia, že “štátna pamiatková starostlivosť nemá dostatočné kapacity a teda ani záujem pamiatkové zóny chrániť a po druhé ten, že redukcia pamiatkových zón rozväzuje ruky agresívnym investorom či „developerom“, ktorí sa takto zbavujú často posledných obmedzení či usmernení, ktoré im dosiaľ bránili búrať a stavať bez ladu a skladu” sú prinajmenšom tendenčné. Rozvoj územia, vrátane novej výstavby (teda aj búrania starej) sa riadi platným územným plánom. Orgány územného plánu a stavebného poriadku (stavebné úrady) môžu redukciou pamiatkovej zóny získať nanajvýš ďalšiu výhovorku, prečo rozhodnú neraz v prospech developera, no nikdy nemôžu preniesť svoju zodpovednosť na orgány ochrany pamiatok, ktoré sú len jedným (aj keď dôležitým) účastníkom konania. (Apropo: odborní pracovníci MK SR nikdy nesúhlasili s redukciou pamiatkovej zóny v Bratislave a rozhodnutie súdu ich teší.) Nejde teda ani o “kapacity pamiatkovej starostlivosti”, a že tá “ani nemá záujem pamiatkové zóny chrániť” je úplnou nepravdou. Ak si ktokoľvek prečíta pozorne §29 zákona 49/2002 Z.z. tak môže pochopiť, že ochranu pamiatkových území možno zabezpečiť len súčinnosťou všetkých partnerov a vlastníkov nehnuteľností v rámci napĺňania ustanovení stavebného zákona. Snaha pamiatkarov chrániť niečo “proti všetkým” nemá šancu na úspech. Čiernobiele videnie problémov a delenie na “dobrých a zlých” najmä tými, ktorí žiadnu zodpovednosť nenesú, je “medveďou službou” pre ochranu pamiatok a historických sídiel.

  Vážený pán Liptay,
  bolo a je zásadným omylom – v kontexte dlhodobej praxe, ešte z čias slávnej SSR – stvorenie konštrukcie, podľa ktorej sa pamiatková (ne)starostlivosť presúva na “územný plán”. Zákonodarca a rezort si vlastne sami uľahčili situáciu, pamiatkové problémy presunuli na iných, pričom im musí byť známe (ak jednoducho netrpia vlčou tmou), aký je tam prístup ku veci.
  Pamiatkové orgány by mali byť hlavným a zásadným orgánom územného plánovania v pamiatkovo hodnotných územiach, a mali by byť prinajmenšom “stavebným úradom” pre kultúrne pamiatky (hoci aj z tohto spojenia je mi úplne zle); vedzte však, že v súčasnej praxi sa vlastne len duplikuje pôsobnosť stavebných orgánov…

  Inakšie – stále poukazuje na “ochranu pamiatok a historických sídiel”, ale kompetencie vedome či nevedome zverujete (priam ponúkate) iným “odborníkom” a pre iné nástroje, a de-facto všeobecno-stavebným laikom, ktorí sú hodnoty akurát vo vreciach cementu, prípadne vo vzorci m*2 = zisk. V danej situácii je amaterizmom nazdávať sa, že bude jestvovať “súčinnosť” a “súladnosť postupov” medzi subjektmi – áno, na územnej samospráve to jestvuje, ale akurát vo vzťahu obec <-> investor; ten je pre našinca bohom…

 9. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  Pán Tanicka (alebo pani Tánička?),
  možno ako občan/ianka, alebo ako profík-pamiatkar máte dôvod k takýmto argumentom, no pracovníci verejnej správy (štátni i komunálni) nemôžu narábať s kompetenciami voľne, aj keby to bolo v záujme veci, lebo môžu konať iba v rámci zákonom vymedzených právomocí. Určite je v ochrane pamiatok a v činnosti pamiatkových orgánov mnoho rezerv, no kompetencie špecializovaného “stavebného úradu” nikdy nemôžu mať, keďže náš legislatívny systém je konštruovaný inak (napr. školstvo nerozhoduje o povoľovaní školských stavieb a zdravotníctvo o stavbe nemocničných budov). Ak by Vaše slová “V danej situácii je amaterizmom nazdávať sa, že bude jestvovať “súčinnosť” a “súladnosť postupov” medzi subjektmi …” čo len trochu boli pravdivé, bez deľby kompetencií to nejde. Pôsobnosť/právomoci orgánov územného plánu a stavebného poriadku, a to ani v pamiatkovom území, nemožno suplovať z úrovne pamiatkových úradov. To nie je alibizmus zo strany pamiatkarov, to je “iba” úcta k právnemu poriadku SR.

 10. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  možno ako občan/ianka, alebo ako profík-pamiatkar máte dôvod k takýmto argumentom, no pracovníci verejnej správy (štátni i komunálni) nemôžu narábať s kompetenciami voľne, aj keby to bolo v záujme veci, lebo môžu konať iba v rámci zákonom vymedzených právomocí. Určite je v ochrane pamiatok a v činnosti pamiatkových orgánov mnoho rezerv, no kompetencie špecializovaného “stavebného úradu” nikdy nemôžu mať, keďže náš legislatívny systém je konštruovaný inak (napr. školstvo nerozhoduje o povoľovaní školských stavieb a zdravotníctvo o stavbe nemocničných budov). Ak by Vaše slová “V danej situácii je amaterizmom nazdávať sa, že bude jestvovať “súčinnosť” a “súladnosť postupov” medzi subjektmi …” čo len trochu boli pravdivé, bez deľby kompetencií to nejde. Pôsobnosť/právomoci orgánov územného plánu a stavebného poriadku, a to ani v pamiatkovom území, nemožno suplovať z úrovne pamiatkových úradov. To nie je alibizmus zo strany pamiatkarov, to je “iba” úcta k právnemu poriadku SR.

  Pán Liptay,
  pozrite si prosím § 120 a § 121 StavZák, keďže tento zákon je, ako sa zdá, “hlavnou zbraňou” rezortu kultúry; a potom vysvetlite, ako je možné, že jestvujú rôzne “špeciálne stavebné úrady”, a to aj v sektore civilnom (teda nielen pre stavby vojenské, bezpečnosti, väzenstva a pod.): Prečo to teda ide pri stavbách ako cesty a pozemné komunikácie, vodovodné systémy, dráhy všetkých druhov, skládky odpadov (vivat Pezinok!), bane, jadro-zariadenia?
  Váš argument o “iba úcte” k právnemu poriadku SR je relevantný dovtedy, pokiaľ nezistíte, že zákon máte v úcte iba vy sám (o úcte na úrovni komunálnej môžete hovoriť iba úplne cynicky)…

 11. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: špeciálne stavebné úrady existujú, lebo to tak ustanovuje náš právny systém, “silové rezorty” májú osobitné stavebné úrady tkp. na základe “dedičného práva”. Možno je tak aj v iných krajinách, lebo ide prevažne o stavebné úrady, ktoré zabezpečujú stavby súvisiace so strategickými a obrannými (vojenskými) záujmami krajiny. V rezorte kultúry sa o niečom takom nedá uvažovať (ani snívať). Veď kto by niečo také schválil, keď aj terajšia špecializovaná štátna správa (Pamiatkový úrad SR s jednotlivými KPÚ) je pre mnohých “tŕňom v oku”. Zrejme všetky sudičky stáli pri nás, keď v zákone 49/2002 Z.z. zriadenie PÚ SR prešlo. A budeme radi, ak súčasná vláda v rámci rušenia špecializovanej štátnej správy nenavrhne parlamentu “pamiatkové úrady” zrušiť. Vytvorenie “pamaťáku” na úrovni špeciálneho stavebného úradu ? Opýtajte sa právnikov aké by mal takýto návrh šancu! Úplne by stačilo, keby súčasné rozhodnutia KPÚ boli rešpektované. To neznamená, že všetky sú OK. Alebo že autoritu nestrácajú pamiatkári aj vlastným pričinením. No kultúrnosť národa a vzťah ku kultúrnym hodnotám nebude na vyššich priečkach rebríka bez toho, aby sme sa o to pričinili ako národ, nie iba pár jednotlivcov… :wink:

 12. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: špeciálne stavebné úrady existujú, lebo to tak ustanovuje náš právny systém, “silové rezorty” májú osobitné stavebné úrady tkp. na základe “dedičného práva”. Možno je tak aj v iných krajinách, lebo ide prevažne o stavebné úrady, ktoré zabezpečujú stavby súvisiace so strategickými a obrannými (vojenskými) záujmami krajiny. V rezorte kultúry sa o niečom takom nedá uvažovať (ani snívať). Veď kto by niečo také schválil, keď aj terajšia špecializovaná štátna správa (Pamiatkový úrad SR s jednotlivými KPÚ) je pre mnohých “tŕňom v oku”. Zrejme všetky sudičky stáli pri nás, keď v zákone 49/2002 Z.z. zriadenie PÚ SR prešlo. A budeme radi, ak súčasná vláda v rámci rušenia špecializovanej štátnej správy nenavrhne parlamentu “pamiatkové úrady” zrušiť. Vytvorenie “pamaťáku” na úrovni špeciálneho stavebného úradu ? Opýtajte sa právnikov aké by mal takýto návrh šancu! Úplne by stačilo, keby súčasné rozhodnutia KPÚ boli rešpektované. To neznamená, že všetky sú OK. Alebo že autoritu nestrácajú pamiatkári aj vlastným pričinením. No kultúrnosť národa a vzťah ku kultúrnym hodnotám nebude na vyššich priečkach rebríka bez toho, aby sme sa o to pričinili ako národ, nie iba pár jednotlivcov… :wink:

  Pán Liptay,
  škoda, že stále uvádzate to isté, a nie ste schopný – odpusťte – iného, než bolestínskeho a “ohrozeneckého” zmýšľania.
  1. Napísalo sa, že sú aj CIVILNÉ špeciálne stavebné úrady, čo neberiete do úvahy.
  2. Píšete nemožnosť vtelenia do právneho poriadku – ale veď na to je legislatívna iniciatíva a orgán zvaný parlament, aby sa posúdilo a inkorporovalo do právneho systému; ako je možné, že v iných rezortoch TO JE a majú – tiež to musel niekto vymyslieť a navrhnúť, a nasadiť do panenského právneho systému…
  3. To, čo páchajú “špecializované orgány” (ŽP – celé spektrum; lesy; pozemky a pôda; pamiatky; cesty a doprava), ich, žiaľ, diskvalifikuje na plnej čiare, to sú špecializované prístupy (dá sa to nazvať “samorušenie”)? Nepleťte sem Fica, ale analyzujte výstupy!
  4. Nezabudnite, že Zákon o ochrane pamiatkového fondu, z 19. decembra 2001, vydaný pod č. 49/2002 Z. z., bol prijatý v pléne NR SR ústavnou väčšinou.
  5. Z občianskych iniciatív a spoločnosti, ktoré sa už zásadne prejavili aj v oblasti bratislavských pamiatok-nepamiatok(!!), si robíte dobrý deň, a práve z Vášho rezortu ich odkazujete – ako gramafón – nech sa obrátia na magistrát a územný plán – toto sú tie autoritatívne postoje?

 13. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: anonym tanicka uvádza: Pán Liptay, škoda, že stále uvádzate to isté, a nie ste schopný – odpusťte – iného, než bolestínskeho a “ohrozeneckého” zmýšľania.
  Takže: Madam/pán “tanicka”, nech posúdi čitateľ, kto stále uvádza to isté a neberie ohľad na fakty a platnú legislatívu. S Vami je už škoda strácať čas! Vystúpte z anonymity a prezentujte svoj prínos pre obnovu kultúrneho dedičstva. Potom môžeme diskutovať na tomto fóre ako partneri, zatiaľ ste pre mňa už len zbabelec …:!:

 14. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  Bratislava je nieco skutocne specialne v tomto smere, viem si predstavit, ake su “tlaky” neudrzatelne. Suhlasim s vacsinou pripomienok pana Liptaya, ktoreho skutocne nemozno obvinovat z nezaujmu o ochranu kulturneho dedicstva v najsirsom slova zmysle.
  Pokial som v prispevku napisala: …” stavebnemu boomu v hlavnom meste mala predchadzat predvidava politika personalnym posilnenim prislusneho uradu” …mala som na mysli personalne posilnit prave KPU BA, aby okrem kazdodenneho vykonu statnej spravy v zverenom uzemi, mali dostatok erudovanych pracovnikov intenzivne sa venujucich len BA. Neviem kolko odbornikov je na tomto urade, je tu vsak niekolko vybornych odbornikov specificky zameranych (IS, PB), ktori by napr. podla mna mohli byt uvolneni z riesenia beznej agendy. Personalna politika na niektorych uradoch je prazvlastna. Spoluposobnost organov statnej spravy a najma spolupraca so stavebnymi uradmi je tristna. Vsetko je to o ludoch. Problemy s dodrziavanim uzemnoplanovacej dokumentacie su vseobecne zname, najma vsak v poslednom obdobi sa zauzivali moznosti velmi lahkych ucelovych parcialnych zmien. Dokumentacia k stavebnemu povoleniu je casto prilis vseobecna, s mnozstvom pripomienok a podmienok (casto vopred investor vie, ze ich nedodrzi) a neuveritelna lahkost zmien pocas realizacie (ved sa to pri kolaudacii odobri). Pokial sa aj znici NKP, tak co uz, ved hodnoty sa stratili, tak sa vsetko dodatocne povoli. Precedensov je neurekom. V tak exponovanom uzemi ako je Bratislava, je nevyhnutne mat skvelych odborne sposobilych uradnikov. Ich verbalna argumentacia musi byt vsak primerane zrozumitelna kazdemu laikovi. Mozno by pomohli aj spolocne koordinovane statne dohlady dotknutych organov (pamiatkove, stavebne …)s prizvanim napr. aj poslancov ci obcianskych aktivistov.
  Myslim, ze jednou z dobrych ciest spoluprace je aj pocinanie pamiatkarov v Kosiciach. Spracovali zasady ochrany pamiatkoveho uzemia MPR Kosice, dosiahli akceptovanie a schvalenie tohto materialu mestskym zastupitelstvom tak, aby stavebny urad bol v spravnom konani tymto materialom viazany. Material je verejne pristupny na webe mesta v digitalnej forme pdf: Historia Kosic pre buducnost mesta. Zostava len dufat, ze sa to aj v praxi naplna.

 15. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón

  Myslim, ze jednou z dobrych ciest spoluprace je aj pocinanie pamiatkarov v Kosiciach. Spracovali zasady ochrany pamiatkoveho uzemia MPR Kosice, dosiahli akceptovanie a schvalenie tohto materialu mestskym zastupitelstvom tak, aby stavebny urad bol v spravnom konani tymto materialom viazany. Material je verejne pristupny na webe mesta v digitalnej forme pdf: Historia Kosic pre buducnost mesta. Zostava len dufat, ze sa to aj v praxi naplna.

  Príjemný deň. Áno, prax v Košiciach sa skutočne dobre napĺňa (resp. sa má naplniť) – “zaplnením” priestranstva mestského námestia pri MPR v celom jeho rozsahu – Auparkom

 16. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón

  Príjemný deň. Áno, prax v Košiciach sa skutočne dobre napĺňa (resp. sa má naplniť) – “zaplnením” priestranstva mestského námestia pri MPR v celom jeho rozsahu – Auparkom

  Neviem ako je to s vystavbou Auparku v Kosiciach, myslim ze sa to ma tykat ochranneho pasma pamiatkovej rezervacie a zaoberala sa tym aj Pamiatkova inspekcia. Zial, aj v metropole vychodu existuju milovnici megalomanskej prezentacie novodobej vtieravej bizuterie. V Kosiciach som bola niekedy pred 4-5 rokmi a na obnovu niektorych objektov a upravu verejnych priestorov v MPR mam svoj kriticky nazor. To vsak neznamena, ze nutne musim upierat dobre vysledky prace tamojsieho KPU a ich snahu o zrozumitelne informovanie vlastnikov objektov vo vymedzenom uzemi, projektantov, dodavatelov a vseobecne obcanov a v konecnom dosledku koncepcne zainteresovat na ochrane miestne radnicne panstvo.

 17. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón

  Príjemný deň. Áno, prax v Košiciach sa skutočne dobre napĺňa (resp. sa má naplniť) – “zaplnením” priestranstva mestského námestia pri MPR v celom jeho rozsahu – Auparkom

  Neviem ako je to s vystavbou Auparku v Kosiciach, myslim ze sa to ma tykat ochranneho pasma pamiatkovej rezervacie a zaoberala sa tym aj Pamiatkova inspekcia. Zial, aj v metropole vychodu existuju milovnici megalomanskej prezentacie novodobej vtieravej bizuterie. V Kosiciach som bola niekedy pred 4-5 rokmi a na obnovu niektorych objektov a upravu verejnych priestorov v MPR mam svoj kriticky nazor. To vsak neznamena, ze nutne musim upierat dobre vysledky prace tamojsieho KPU a ich snahu o zrozumitelne informovanie vlastnikov objektov vo vymedzenom uzemi, projektantov, dodavatelov a vseobecne obcanov a v konecnom dosledku koncepcne zainteresovat na ochrane miestne radnicne panstvo.

  Príjemný deň. Isteže, nehodnotím v prípade Košíc detaily (ktorých je stam skutočne a našťastie – požehnane!), ale len ticho polemizujem s akademizmami – predpokladanou “súčinnosťou a súladnosťou” všetkých zúčastnených orgánov, ako to tu vyššie prezentuje jeden diskutujúci.
  Oná “súčinnosť” v Košiciach skončila vyvesením “cudzeiho” materiálu na internet mesta v pondelok, no v utorok už nebol problém bohapustý predaj pozemkového majetku mesta(!!), zakončený v stredu zmenou územného plánu (toho pamfletu na ktorý sú tu toľké spoľahy)…

  ((Dovolím si ešte osobne – kauza Košice je tak silná a široko on-line medializovaná v tlači aj na blogoch (aktivisti, verejnosť, dokonca odborní spracovatelia oficiálnych dokumentov), až sa čudujem, že nemáte aspoň základné informácie.))

 18. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: Vlaďka Kotrusová napísala, že “je nevyhnutne mat skvelych odborne sposobilych uradnikov. Ich verbalna argumentacia musi byt vsak primerane zrozumitelna kazdemu laikovi”. To je veľmi problematická záležitosť (lebo zrejme Vám nejde o “laický” jazyk v odbornom dialógu pamiatkarov napr. so stavebnými úradmi). Komunikácia s občanmi býva zložitá, odborný či laický jazyk až takú veľkú úlohu nehrá. Nepamiatkar má svoje predstavy, zväčša argumenty nechce počuť, chce udobriť riešenie korešpondujúce s jeho vkusom. Bol som na dvoch stretnutiach s občanmi, tiež iba ako občan (raz v Astorke, raz v býv. Véčku), no väčšina si prišla vyriešiť svoje “boľačky”, susedské spory, príp. priamo nadávať zástupcovi magistrátu a poslancovi za Staré Mesto. Také diskusie musia byť pripravené, dôsledne profesionálne moderované. Najmä by mali byť časté aj o parciálnych otázkach, lebo raz začas v diskusii s občanmi vzniká “pretlak ako v papiňáku”, tam už odborné alebo laické argumenty idú bokom. Je tiež otázne, či o všetkých veciach, najmä odborných, treba diskutovať. Odborníci by mali pripraviť dobré riešenia s tým, že ich dokážu aj obhájiť (zlé riešenie je sotva obhájiteľné). Zdravie občana je aspoň tak dôležité ako mestské prostredie, no chirurg sotva môže s Vami diskutovať o spôsoboch operácie. Niektoré diagnózy nemožno liečiť konsenzom, no iba presným postupom, odbornou metódou. Aj Bratislava má svoju diagnózu, žiada si regeneráciu, ale aj transplantácie. Treba vybrať dobrý operačný kolektív, no nie hlasovať občanmi o tom, či “pacient dostane moderný implantát, alebo starú protézu”. Sú veci, ktoré patria do rúk odborníkom. :wink:

 19. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :arrow: Vlaďka Kotrusová napísala, že “je nevyhnutne mat skvelych odborne sposobilych uradnikov. Ich verbalna argumentacia musi byt vsak primerane zrozumitelna kazdemu laikovi”. To je veľmi problematická záležitosť (lebo zrejme Vám nejde o “laický” jazyk v odbornom dialógu pamiatkarov napr. so stavebnými úradmi). Komunikácia s občanmi býva zložitá, odborný či laický jazyk až takú veľkú úlohu nehrá. Nepamiatkar má svoje predstavy, zväčša argumenty nechce počuť, chce udobriť riešenie korešpondujúce s jeho vkusom. Bol som na dvoch stretnutiach s občanmi, tiež iba ako občan (raz v Astorke, raz v býv. Véčku), no väčšina si prišla vyriešiť svoje “boľačky”, susedské spory, príp. priamo nadávať zástupcovi magistrátu a poslancovi za Staré Mesto. Také diskusie musia byť pripravené, dôsledne profesionálne moderované. Najmä by mali byť časté aj o parciálnych otázkach, lebo raz začas v diskusii s občanmi vzniká “pretlak ako v papiňáku”, tam už odborné alebo laické argumenty idú bokom. Je tiež otázne, či o všetkých veciach, najmä odborných, treba diskutovať. Odborníci by mali pripraviť dobré riešenia s tým, že ich dokážu aj obhájiť (zlé riešenie je sotva obhájiteľné). Zdravie občana je aspoň tak dôležité ako mestské prostredie, no chirurg sotva môže s Vami diskutovať o spôsoboch operácie. Niektoré diagnózy nemožno liečiť konsenzom, no iba presným postupom, odbornou metódou. Aj Bratislava má svoju diagnózu, žiada si regeneráciu, ale aj transplantácie. Treba vybrať dobrý operačný kolektív, no nie hlasovať občanmi o tom, či “pacient dostane moderný implantát, alebo starú protézu”. Sú veci, ktoré patria do rúk odborníkom. :wink:

  Prepáčte, ale z vášho prispevku cítiť veľmi hlbokú stopu komunistického myslenia.
  Ako zabezpečiť oné “odborné riešenia” v súčasnej rozhodovacej praxi “od pozemku”?
  Ako si vysvetliť vaše apriorné vylučovanie verejnosti z rozhodovacích, či aspoň participatívnych procesov?
  Komu sú určené tie “odborné” rozhodnutia? veď “odborne” nám zrušili polovicu bratislavského mestského prostredia!
  Keď bez diskusie – ako píšete – prečo je vyhlasovanie vecí tak “extrémne liknavé” (voľne podľa Bratislavských novín a ostatnej tlače)?

 20. Re: Žiadajú Maďariča o riešenie pamiatkových zón
  :!: fórum obnova.sk je viac odborné ako laické diskutovanie, preto by sa nemalo nutkanie “kecať do všetkého” zamieňať s bežnými formami zainteresovanosti obyvateľov do vecí verejných akými sú napr. ad hoc zhromaždenia občanov, pravidelné stretnutia s poslancami, pripomienkovanie koncepčných a územnoplánovacích dokumentov v rámci riadneho pripomienkového konania, petícia občanov atď. Problém je skôr ten, že občania tieto formy nevyužívajú, potom sa niektorí čudujú a pár “spravodlivých” na vlnách novej kauzy “surfuje” k posilneniu vlastného ega a zvýrazneniu imidžu angažovaného “v pravú chvíľu”. Kde boli vtedy, keď sa mali možnosť vyjadriť, nevedno. Až na malé výnimky… :(

Comments are closed.