Salamander nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska – vyhlásenie

Obrázok k článku

V septembri minulého roka podalo Mesto Banská Štiavnica Koordinačnému centru tradičnej ľudovej kultúry návrh na zápis Banskoštiavnického Salamandra do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh spracoval PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. v súčinnosti s PhDr. Mironom Breznoščákom a Bc. Henrietou Godovou.

2. septembra 2013 obdržal Mestský úrad v Banskej Štiavnica rozhodnutie odbornej  komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorým navrhla Banskoštiavnický Salamander zapísať do uvedeného zoznamu. Keďže tento návrh potvrdil svojim podpisom minister kultúry SR, rozhodnutie sa stalo právoplatným. Takto sa Banskej Štiavnici a jej histórii dostalo ďalšej pocty na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.
Tradícia salamandrových sprievodov je špecifickým a ojedinelým prejavom nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý sa formoval v kontextoch 150-ročnej histórie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Dnešný sprievod nadväzuje na staré študentské tradície a je každoročným vrcholom leta v regióne. Je priam symbolické, že oznámenie o zápise spomenutého zoznamu sa mesto prijalo pár dní pred Salamandrovými dňami, ktorými si v tomto roku pripomína 20. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a 775. výročie získania mestských výsad.
Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2012 sa uskutoční zajtra 24. októbra 2013 v Bratislave.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.