Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

Obrázok k článku

Výstava Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici s názvom Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka prezentuje problematiku baníctva cez viditeľný charakteristický znak – práve prekrížené kladivko a želiezko. Výstavu inštalujú vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v budove Berggerichtu, pričom vernisáž bude 6. septembra 2012 o 17:00 a výstava potrvá do 31. júla 2013. Informuje o tom stránka enviroportal.sk.
   Okrem odkrytia všeobecného významu symbolov v živote ľudí, dešifruje pôvod baníckych symbolov a znakov, zmeny foriem aj spôsobov stvárnenia. “Výstava predstaví symboly z hľadiska materiálneho, ich grafické vyjadrenie na uniformách, fokošoch, zástavách, ošliadroch, náradí, svietnikoch, kahancoch, v ľudovom výtvarnom umení, ale aj na erboch a pečatiach baníckych miest, v znakoch banských závodov, klopačkách, v baníckych pozdravoch a obyčajoch,” priblížil portál.
   Pre rôznorodé cieľové skupiny je pripravený komplexný celoročný sprievodný program, ako napríklad besedy, prednášky, pracovné listy a dielne, ktorého účastníci budú môcť priamo v priestoroch výstavy hlbšie, detailnejšie preniknúť do problematiky baníckych symbolov a histórie baníckej akadémie. Výsledkom komplexne poňatej výstavníckej, vedeckej i popularizačnej činnosti múzea je výnimočná možnosť pre návštevníka získať počas rokov 2012 a 2013 v menovaných oblastiach naozaj súhrnné poznatky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zbierky múzea pre každého

Výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční 18. mája o 13.00 hod. predstavuje prierez zbierkovým fondom Slovenského banského múzea. Exponátov je možné sa dotýkať, pretože výstava je určená predovšetkým zrakovo postihnutým spoluobčanom.

Maľované salaše

Pomerne málo známou, ale zaujímavou časťou slovenského ľudového umenia sú maľované salaše. Sú to ľudové maľby na papieri i na plátne z druhej polovice 19. storočia a z prvej polovice 20. storočia. Maľovali ich prevažne baníci v dvoch najvýznamnejších banských mestách na Slovensku – v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici a v baníckych osadách na ich okolí.

SBM – Zlato a zlatokopi

(do 15. septembra)
V piatok 28. mája sa v priestoroch Informačného centra Geopark konala vernisáž výstavy Zlato a zlatokopi. Zaujímavá výstava, ktorú pripravili Slovenské banské múzeum a Slovenská asociácia zlatokopov prezentuje množstvo zaujímavých fotografií z rôznych zlatokopeckých podujatí.

SBM – Podzemie očami meračov v minulosti

(do 15. septembra)
Slovenské banské múzeum 8.júna otvorilo, v kaplnke v Kammerhofe, výstavu Podzemie očami meračov v minulosti. Výstava vznikla spoluprácou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Banského múzea v Rožňave, Slovenského banského múzea a Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Autori výstavy predstavujú dve skupiny menej známych máp- banské a jaskynné.

Odpovede

Comments are closed.