Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

Obrázok k článku

Výstava Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici s názvom Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka prezentuje problematiku baníctva cez viditeľný charakteristický znak – práve prekrížené kladivko a želiezko. Výstavu inštalujú vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v budove Berggerichtu, pričom vernisáž bude 6. septembra 2012 o 17:00 a výstava potrvá do 31. júla 2013. Informuje o tom stránka enviroportal.sk.
   Okrem odkrytia všeobecného významu symbolov v živote ľudí, dešifruje pôvod baníckych symbolov a znakov, zmeny foriem aj spôsobov stvárnenia. “Výstava predstaví symboly z hľadiska materiálneho, ich grafické vyjadrenie na uniformách, fokošoch, zástavách, ošliadroch, náradí, svietnikoch, kahancoch, v ľudovom výtvarnom umení, ale aj na erboch a pečatiach baníckych miest, v znakoch banských závodov, klopačkách, v baníckych pozdravoch a obyčajoch,” priblížil portál.
   Pre rôznorodé cieľové skupiny je pripravený komplexný celoročný sprievodný program, ako napríklad besedy, prednášky, pracovné listy a dielne, ktorého účastníci budú môcť priamo v priestoroch výstavy hlbšie, detailnejšie preniknúť do problematiky baníckych symbolov a histórie baníckej akadémie. Výsledkom komplexne poňatej výstavníckej, vedeckej i popularizačnej činnosti múzea je výnimočná možnosť pre návštevníka získať počas rokov 2012 a 2013 v menovaných oblastiach naozaj súhrnné poznatky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

Comments are closed.