Synagóga Banská Štiavnica

Logo pamiatky

Bola postavená v roku 1893 v neologickom štýle. Samotnú synagógu tvorí predsieň a hlavná sieň.. Vonkajší vzhľad je štíhly a vysoký. Výstavba synagógy bola financovaná z dobrovoľných príspevkov členov obce.

Budova bola postavená na pozemku dvoch domov, ktoré zakúpila ŽNO. Základy budovy sú datované do obdobia gotiky, neskôr prešla renesančnou prestavbou v 16.-17. stor. V 19. stor. bol objekt prebudovaný na sakrálny objekt. Pri stavbe synagógy v úrovni prízemia bola ponechaná základná dispozícia domu, nad ktorou bola vystavaná sakrálna stavba v pôdoryse rešpektujúcu starší dom. Nad ním vznikol dvojpodlažný priestor zaklenutý valenou klenbou. Pôvodnú dispozíciu doplnil len obdĺžnikový rizalit, v ktorom bola umiestnená schránka na tóru (Aron ha kodeš). Z východnej strany orientovanej do parcely vybudovali svätyňu v podobe dvojpodlažného rizalitu.  Priestor prvého podlažia je prístupný cez južný bočný vstup z Novozámockej ulice. Každé podlažie bolo sprístupnené samostatným vchodom. Pre ženy bol vybudovaný osobitný vstup a balkón. Interiér bol vyzdobený jednoduchou ornamentálnou výzdobou – motív zrkadiel, osemcípych hviezd a rastlinných rozvilín.
V roku 1941 bol vydaný zákaz vykonávať v synagóge bohoslužby. V päťdesiatych rokoch 20. stor. po jej zatvorení ako náboženského chrámu na prízemí umiestnili klampiarsku dielňu. Priestory na prvom podlaží sa využívali pre účely autoškoly.

[mailpoet_form id="1"]