Synagóga Banská Štiavnica

Logo pamiatky

Bola postavená v roku 1893 v neologickom štýle. Samotnú synagógu tvorí predsieň a hlavná sieň.. Vonkajší vzhľad je štíhly a vysoký. Výstavba synagógy bola financovaná z dobrovoľných príspevkov členov obce.

Budova bola postavená na pozemku dvoch domov, ktoré zakúpila ŽNO. Základy budovy sú datované do obdobia gotiky, neskôr prešla renesančnou prestavbou v 16.-17. stor. V 19. stor. bol objekt prebudovaný na sakrálny objekt. Pri stavbe synagógy v úrovni prízemia bola ponechaná základná dispozícia domu, nad ktorou bola vystavaná sakrálna stavba v pôdoryse rešpektujúcu starší dom. Nad ním vznikol dvojpodlažný priestor zaklenutý valenou klenbou. Pôvodnú dispozíciu doplnil len obdĺžnikový rizalit, v ktorom bola umiestnená schránka na tóru (Aron ha kodeš). Z východnej strany orientovanej do parcely vybudovali svätyňu v podobe dvojpodlažného rizalitu.  Priestor prvého podlažia je prístupný cez južný bočný vstup z Novozámockej ulice. Každé podlažie bolo sprístupnené samostatným vchodom. Pre ženy bol vybudovaný osobitný vstup a balkón. Interiér bol vyzdobený jednoduchou ornamentálnou výzdobou – motív zrkadiel, osemcípych hviezd a rastlinných rozvilín.
V roku 1941 bol vydaný zákaz vykonávať v synagóge bohoslužby. V päťdesiatych rokoch 20. stor. po jej zatvorení ako náboženského chrámu na prízemí umiestnili klampiarsku dielňu. Priestory na prvom podlaží sa využívali pre účely autoškoly.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.