Múzeá z celého kraja na Námestí SNP v Banskej Bystrici

Do múzeí z celého Banskobystrického kraja mohli 30. mája 2008 záujemcovia zavítať na jednom mieste – na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Tam v prezentačných stánkoch, ale aj rôznymi hrami, dielňami, súťažami či scénkami propagovali svoju činnosť na štvrtom ročníku podujatia Múzeá sú tu pre vás. Tento ročník bol špecifický tým, že bol súčasťou prvého ročníka symbolického otvorenia letnej turistickej sezóny v kraji nazvaného Župné leto. Okrem múzeí sa tak na námestí prezentovalo aj vyše 50 subjektov cestovného ruchu, prezentácie doplnil kultúrny program na pódiu.

Podujatie Múzeá sú tu pre vás organizovalo banskobystrické Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnice. Zapojili sa doň Múzeum SNP, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Pohronské múzeum Nová Baňa, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Horehronské múzeum Brezno, Hradné múzeum Fiľakovo, Múzeum vo Svätom Antone, Hrad Slovenská Ľupča a Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová, Slovenské lyžiarske múzeum Podkonice, Poštové múzeum Slovenskej pošty Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Múzeum mincí a medailí Národnej banky Slovenska Kremnica a Čiernohorská železnica Čierny Balog. Okrem podujatia na námestí ponúkali všetky múzeá a galérie sídliace v Banskej Bystrici po celý deň bezplatné prehliadky svojich expozícií.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…