Piargska brána, Banská Štiavnica

Logo pamiatky

Piargsku bránu postavili v roku 1554 ako súčasť mestského opevnenia.  V 18. storočí barokovo upravená. Spolu s Novým zámkom chránila cestu do Banskej Štiavnice od Pukanca a bývalej Vindšachty (neskôr Piargu, dnes Štiavnických Baní). Bola súčasťou mestského hradbového systému, ktorý pozostával z dvojnásobného venca opevnenia. Tento bol vytvorený vzájomným pospájaním obvodových murív jednotlivých domov. Hlavné komunikácie boli uzavreté piatimi bránami. Z nich sa ako jediná zachovala Piargska brána. Pôvodne ju tvorila hranolová veža s priechodom v prízemí zo strán chránená valcovitými baštami. Východnú baštu zrútili počas druhej svetovej vojny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.