Kostol sv. Jána Krstiteľa, Modra

Jednoloďový kostol stojaci na cintoríne má polygonálne presbytérium a dvomi sakristiami, nemá vežu, len predstavanú predsieň s valenou kl…

Skalka nad Váhom, Hradisko

Skalka sa týči  na ostrožnom výbežku nad sútokom Súčianky s Váhom v bezprostrednej blízkosti diaľnice D1 neďaleko Trenčína. Náv…

Mudrochov mlyn, Dechtice

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s v…

Budatín hrad

Budatínsky zámok obklopuje anglický park z 19. storočia.

Jakabov palác, Košice

Externé linky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jakabov_pal%C3%A1c

http://www.kosice-city.sk/clanky-detail/5jakabov-palac/

Nitra Kláštorný komplex piaristov

Kláštorný komplex piaristov je situovaný hlavnou fasádou na východ, tvorí dominantu Dolného mesta a dotvára urbanistickú siluetu mesta Ni…

Slanec hrad

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením.

Predhradie prvé

súčasť hradu, druh predhradia, situovaného najbližšie k hradnému jadru, priliehajúce k nemu (aditívne radenie al. ho obklopujúce (radiálne …

Pec chlebová

druh pece v ľudových stavbách. Pec sa skladá z podpecia, na ktorom je teleso pece, v prednej časti s čeľusťami. Pred podpecie pece na strane …

Kuchyňa

sprav. súčasť obytnej stavby, priestor vybavený kúreniskom, slúži na tepelnú prípravu pokrmov. V ľudovom dome predstavuje najstarší vývin…

Izba čierna

najstaršie vývinové štádium izby ľudového domu pred prenesením ohniska, resp. situovaním čeľustí pece do pitvora ( čiernej kuchyne . Dym …

Dvere

súčasť ľudovej stavby, druh dverí, vývojovo najstaršie boli dvere s debnením, jednokrídlové, bez zárubne. Dverné krídlo môže mať pánt…

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Šášov hrad

Ruina zaberajúca vrchol ostrého skalného hrebeňa pozostáva z horného hradu, dvoch opevnených predhradí na južnej a východnej st…

Hlohovec zámok

Zámok v barokovo - klasicistickom slohu sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom.