Najstarší nájdený most v Nitre sa skrýval pod záchodmi

Obrázok k článku, foto: Ján Stupka

Pod vstupným mostom na Nitriansky hrad archeológovia objavili múry najstaršieho hradného mosta z druhej polovice 15. storočia. Je to doteraz najstarší archeologicky doložený most na území Nitry. „Bol to prekvapivý nález v úplnom závere výskumu. Podaril sa náhodou, vďaka výkopovým prácam pre kanalizáciu,“ povedal pre agentúru SITA Peter Bednár z Archeologického ústavu v Nitre. Pod hradným mostom boli v minulosti toalety pre návštevníkov hradu. Práve desať centimetrov pod ich podlahami sa skrývali zvyšky dvoch mostov – gotického a renesančného. Starší gotický most vznikol na vysekanej skale, po jeho asanácii ho nahradil padací renesančný most, z ktorého archeológovia našli tri priečne základy pilierov. Pochádza pravdepodobne z konca 16. alebo zo 17. storočia.

Archeologický výskum sa robil v súvislosti s výstavbou nového vstupného mosta na hrad, ktorý nahradí asanovaný barokový most s narušenou statikou. Umožnilo ho Nitrianske biskupstvo ako investor nového mosta. Začal sa v máji a jeho cieľom bolo spresniť podobu hradnej priekopy v minulosti. S takým významným nálezom, akým je objavenie najstaršieho mosta v Nitre, výskumný tím Petra Bednára a Petry Chebenovej nepočítal. Nitrianske biskupstvo muselo odložiť kolaudáciu nového mosta a upraviť svoje plány na osadenie osvetlenia vo vnútri klenieb. „Osvetlenie sa bude realizovať trochu inak, aby sa z nálezov zachovalo čo najviac. Majú sa prekryť geotextíliou a zasypať opatrne,“ povedal Bednár. Verejnosť ich teda priamo neuvidí, archeológovia však uvažujú nad ich prezentáciou v areáli hradu formou informačných panelov alebo 3D rekonštrukcií.

Gotický vstupný most do hradu nebol úplne najstarším mostom v Nitre, iné sa však doteraz nepodarilo doložiť nálezmi. Archeológovia sa domnievajú, že starší most musel existovať v priestoroch dnešného Župného domu. Pod západným krídlom Župného domu sa v 90-tych rokoch 20. storočia našli zvyšky mohutnej stredovekej hradnej brány z prelomu 11. – 12. storočia. V niektorých miestach sa zachovala až do výšky troch metrov, šírka prejazdu bola osem metrov. „Pred touto bránou musel existovať ďalší most cez rameno rieky Nitra, ktoré sa neskôr v mladších prameňoch označuje ako Nitrička. Zatiaľ sa ho nepodarilo nájsť, jeho existenciu len predpokladáme,“ skonštatoval Bednár. Ďalší most existoval na Mostnej ulici, písomné pramene ho dokladajú už v 12. storočí. Vyberalo sa na ňom mýto. Bednár zdôraznil, že až do druhej polovice 15. storočia patrilo do obrovského 8,5-hektárového areálu Nitrianskeho hradu celé Horné mesto až po Župný dom.  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články