Europeana.eu poskytuje 14 mil. materiálov kultúrneho dedičstva

Celý svet môže obdivovať online európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom Európskej digitálnej knižnice Europeana. Na portáli http://www.europeana.eu/portal je k dispozícii vyše 14 miliónov digitalizovaných kníh, máp, fotografií, obrazov, filmov a hudobných klipov z kultúrnych inštitúcií celej Európy. Všetky členské štáty EÚ prispeli k vybudovaniu Europeany, ale ich príspevok je zatiaľ nerovnomerný. Najväčším prispievateľom zostáva Francúzsko s osemnástimi percentami všetkých objektov. “Ak sa má zabezpečiť, aby Europeana predstavovala skutočný prierez európskym kultúrnym dedičstvom, potrebuje ďalší kvalitný materiál zo všetkých členských štátov,” tvrdí Jana Farkašová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Aj Slovensko prispelo svojou troškou, jeho príspevok predstavuje 0,15 percenta zbierok. Pre porovnanie Poľsko prispelo 2,81 percenta. Česko s 0,08 a Maďarsko s 0,07 percenta sú ešte slabšie ako SR.

Europeana je výsledok spoločného úsilia európskych kultúrnych inštitúcií, materiálom prispieva viac ako 1 500 kultúrnych inštitúcií z celej Európy. Europeana začínala v roku 2008 s dvoma miliónmi predmetov ako prototyp európskej brány umožňujúcej používateľom internetu vyhľadávanie a priamy prístup k digitalizovaným knihám, mapám, obrazom, novinám, fotografiám, filmovým fragmentom a všetkým druhom audiovizuálnych dokumentov z európskych kultúrnych inštitúcií. Už stihla prekročiť pôvodný cieľ na rok 2010 vo výške desať miliónov predmetov. “Europeana je veľkým príkladom toho, ako môže spolupráca na európskej úrovni obohatiť životy nás všetkých. To, že je 14 miliónov predmetov prístupných online, je dobrá správa pre všetkých používateľov internetu, ktorí chcú mať prístup ku kultúrnym materiálom z európskych knižníc, múzeí a archívov. Europeana by však mohla byť ešte lepšia, keby ďalšie kultúrne inštitúcie digitalizovali svoje zbierky a sprístupnili ich prostredníctvom tohto európskeho portálu. Verím, že rada múdrych (členmi sú Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker, pozn. redakcie) nám čoskoro poskytne ambiciózne odporúčania týkajúce sa urýchlenia tohto procesu,” vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.


Digitalizované fotografie, mapy, obrazy, muzeálne exponáty a iné zobrazenia tvoria takmer dve tretiny zbierok Europeany. Digitalizovaným textom vrátane 1,2 milióna kompletných kníh, ktoré možno prezerať online alebo uložiť, je venovaná asi tretina zbierky. Medzi tieto texty patria tisíce vzácnych rukopisov a najstaršie tlačené knihy – inkunábuly spred roka 1500. Videozáznamy a zvukový materiál predstavuje menej ako dve percentá zbierok. Veľkú časť materiálu prístupného cez Europeanu tvoria staršie diela nechránené autorským právom.


Medzi nové objekty pridané v tomto roku patria bulharský pergamenový rukopis z roku 1221 svedčiaci o histórii bulharského jazyka, prvá litovská kniha vydaná s roku 1547, výtlačok Aristotelovej Techne retorikes v klasickej gréčtine a v latinčine z roku 1588, obrazy holandského maliara zo 17. storočia Jana Steena, kompletné diela nemeckých autorov Goetheho a Schillera, filmové zábery z dánskeho Dňa ústavy z roku 1907 či séria fotografií spred prvej svetovej vojny z kláštora v Glendaloughu v Írsku. Budúci rok mieni Europeana vyzvať používateľov, aby prispeli do Europeany materiálmi, ktorých spoločnou témou bude prvá svetová vojna.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SR-kultúra-BA-fotografický-experiment-dni-kultúrneho-dedičstva

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) – Tradičnú súťažnú prehliadku najlepších fotografií mladých autorov, ktorá je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva, otvoria v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave v stredu o 15:00. Do súťaže sa prihlásilo rekordných 29 krajín, informoval agentúru SITA Jaroslav Liptay z ministerstva kultúry (MK). Na prezentácii sa zúčastňujú tí fotografi, ktorí zachytávajú pamiatky a iné objekty kultúrneho dedičstva.

Kultúrne dedičstvo sa pre Európu ráta

Prehlásenie s týmto názvom prijala rada organizácie Europa Nostra – Celoeurópskej federácie pre kultúrne dedičstvo na svojej schôdzi dňa 2. júna 2005 v Bergene, Nórsko. Tento dokument na tému európskej kultúrnej politiky a jej stratégie vo vzťahu k EÚ a medzinárodným inštitúciám činným na poli kultúry bol 16. júna 2005 prezentovaný Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie a následne rozoslaný ministrom európskych štátov, zodpovedných za ochranu kultúrneho dedičstva. Slovenský preklad textu pripravil Odbor pre štrukturálne fondy a finančné nástroje – Sekcia stratégie a medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR a poskytol ho na preštudovanie a ďalšie využitie.