Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom

Logo pamiatky

Súčasný evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. Bol postavený v neorománsko-neoklasicistickom slohu v rokoch 1868 až 1873, na mieste pôvodného tolerančného kostola z roku 1784, z ktorého sa zachovala len veža. Posvätený bol 16. novembra 1873 – v 23. nedeľu po Svätej Trojici biskupom Ľudovítom Gedulym. V roku 1898 bola pôvodná veža z tolerančného kostola nadstavená do dnešnej podoby a vysvätená 13. novembra 1898. V jej priestoroch sa okrem zvonov nachádza aj dodnes funkčný hodinový stroj s odbíjacím mechanizmom z roku 1907. Kostol nesie v sebe prvky viacerých umeleckých slohov. Interiér kostola je v duchu neoklasicizmu, jeho zariadenie (oltár, organ, kazateľnica) v neobarokovom a vonkajšia fasáda v neorománskom romantickom slohu. V stavbe je architektom zakódovaná aj reč symboliky s hlbokým významom. Je to 3 – loďový chrám (trojedinosť Pána Boha), spočíva na dvanástich nosných pilieroch (12 učeníkov), vedie do neho 5 vchodov (prvých 5 kníh Mojžišových starého zákona – Pentateuch) a celá budova má 66 okien (66 kníh Biblie). Dominantou chrámu je neobarokový oltár s obrazom Ježiša Krista na Olivovej hore. Cennou súčasťou kostola je aj 15-registrový organ z r. 1834, prvé dielo brezovského rodáka Martina Šaška – vedúcej osobnosti slovenského organárstva 19. storočia, a kazateľnica, ktorá tiež spolu s organom pochádza ešte z tolerančného chrámu. Kostol má viac než 1000 miest na sedenie a dodnes patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Hodinový stroj možno právom považovať za najstaršiu a najcennejšiu technickú pamiatku nachádzajúcu sa v meste Brezová pod Bradlom, ktorá ide takmer bez prestávky až dodnes bez zásahu akejkoľvek modernej vymoženosti. Ide o hodinový stroj s odbíjacím mechanizmom za 60 000 korún od firmy Winkler Prešporok z roku 1907 je umiestnený pod zvonicou v secesnej hodinovej skrini. Ich mechanizmus spočíva na pohone troch klesajúcich závaží, ktorých pomalé klesanie má rezervu 7 dní. Kľukou sa ručne vyťahujú až do výšky 17 metrov.  Na prenos krútiaceho momentu od hodinového stroja ku štyrom číselníkom s ručičkami, slúžia mechanické rozvody (transmisie) s kardanovými krížmi, smerujúcimi až pod kopulu veže, kde sú rozvedené uhlovým prevodom na všetky svetové strany. Srdce kyvadla má asi 50 mm rozpätie na reguláciu rýchlosti hodín, ktorá závisí hlavne od ročného obdobia a teploty okolitého prostredia. Hodiny majú štvrťové bitie na dva zvony. To je zabezpečené pomocou tiahla, na konci s kladivkami, ktoré udierajú na vonkajší okraj stredného a veľkého zvona. Bijú každú štvrť hodinu, a to úderom na stredný zvon –  jedenkrát o štvrť, dva krát o pol, trikrát o trištvrte a štyri krát na celú hodinu, kedy následne úderom na veľký zvon odbije kladivko toľko úderov, koľko je hodín. Kovové ciferníky s rímskymi číslicami majú ornamentálne tvarované ručičky.

Vo zvonici veže evanjelického kostola sa nachádzajú tri zvony, pomenované podľa svojej veľkosti – Veľký, Malý a Stredný (ľudovo nazývaný Medián).

Veľký zvon bol odliaty v Trnave v roku 1923. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou “e1” s hrúbkou rany úderového venca zvonu 94 mm. Dolný priemer venca zvona je 1250 mm, celková výška vrátane koruny je 1090 mm. Približná hmotnosť zvona je 1250 kg. V strede zvona je reliéf Ježiša Krista na kríži, pod ktorým je lebka (čiastočná Kalvária).  Pod reliéfom je nápis: “VĚROU STOJÍME. 2. KOR. 1,24.” Na protiľahlej strane plášťa je nápis: “VÁLKA VZALA – LÁSKA DALA; ZBUDOVALA CIRKEV EV.AV. BREZOVSKÁ; ZA UČINKOVANIA FARÁRA JÁNA LICHNERA; R. 1923.” Na venci zvonu je nápis: “LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE.”

Stredný zvon – Mediánbol odliaty v Novom Viedenskom meste v roku 1898. Ako jediný nebol počas prvej svetovej vojny zrekvirovaný pre potreby armády, takže je so všetkých troch najstarší. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou “gis1” s hrúbkou rany úderového venca zvonu 73 mm. Dolný priemer venca zvona je 1000 mm, celková výška vrátane koruny je 880 mm. Približná hmotnosť zvona je 620 kg. Kónický čepiec zvonu prechádza do plášťa zvonu cez oblú hranu s jednoduchou tenkou linkou, pod ktorou je nápis: “CIRKEV EVANGELICKÁ A.V. BREZOVSKÁ. 1898.” Na strede plášťa je znak zvonára Petra Hilzera. Na protiľahlej strane plášťa je nápis: “LÁSKA NEVYPADÁ; 1. KORINT. 13.8”

Malý zvon bol odliaty v Trnave v roku 1923. Zvon bol odliaty v strednom zvonovom  rebre (NT) s tóninou “h1” s hrúbkou rany úderového venca zvonu 62 mm. Dolný priemer venca zvona je 840 mm, celková výška vrátane koruny je 720 mm. Približná hmotnosť zvona je 350 kg. Na strede plášťa zvonu je reliéf rozety s letiacou holubicou a z každej strany reliéfu je nápis: “KRISTUS POKOJ NÁŠ. EFEZ. 2, 14;  NADĚJE NEZAHANBUJE. RIM. 5,5; ZBUDOVALA CIRKEV EV.A. V. BREZOVSKÁ; R. 1923” Na venci zvona je dodatočný nápis: “LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE”

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.