Podtatranské múzeum otvorilo Letnú čitáreň

citaren

Podtatranské múzeum v Poprade začiatkom júla po druhýkrát otvorilo pre širokú verejnosť Letnú čitáreň. „Vlani mala Letná čitáreň pomerne solídny úspech a ohlas medzi návštevníkmi múzea. Boli sme veľmi milo prekvapení, pretože to zaujalo študentov, aj bežných návštevníkov múzea,“ uviedla knihovníčka Podtatranského múzea Jana Kušniráková. Okrem regionálnej tlače ponúka múzeum čitateľom odbornú tlač z oblasti múzejníctva, archeológie, ochrany pamiatok či histórie. Okrem toho sa môžu záujemcovia, dostať aj k historickému fondu muzeálnej knižnice, ktorý obsahuje okolo 17 000 zväzkov. „Sme ochotní vyjsť v ústrety aj čitateľom, ktorí majú záujem preštudovať si niečo z historického knižničného fondu. Samozrejme, na manipuláciu s ním sa už vzťahujú špeciálne podmienky,“ uviedla Jana Kušniráková.

Letná čitáreň Podtatranského múzea sa nachádza pod holým nebom v átriu múzea. V prípade nepriaznivého počasia bude čitáreň fungovať v študovni múzea. Letná čitáreň Podtatranského múzea bude otvorená v júli a auguste každú stredu od 15:00 do 19:00. Pracovníci múzea pripravili v rámci projektu Letnej čitárne aj sériu prednášok pre širokú verejnosť. Tento rok bude všetky prednášky zjednocovať 135. výročie založenia Podtatranského múzea. Prvá prednáška na tému Prínos Podtatranského múzea pre slovenskú archeológiu sa uskutočnila v stredu 13. júla so začiatkom o 20:00. Ďalšie prednášky budú venované modrotlačiarenskej dielni E. Montška z Hranovnice, Vzniku, vývoju a osobnostiam prírodovedného fondu múzea a záverečná prednáška bude venovaná histórii, súčasnosti a budúcnosti Podtatranského múzea.

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade patrí medzi najstaršie muzeálne knižnice na Slovensku. Knižnica vznikla súčasne s múzeom, ktoré založil Uhorský karpatský spolok v roku 1876. Knižničný fond sa dopĺňal hlavne vďaka darcom, ale i vďaka výmene s inými kultúrnymi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v Európe i v zámorí. V súčasnosti obsahuje historický knižničný fond okolo 10 800 zväzkov z viacerých vedných odborov v 15 jazykoch. Najviac sú v knižnici zastúpené diela filozofické, historické, teologické, zemepisné jazykovedné a prírodovedné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články