V poľskom pohraničí sa spolupracuje už na 324 projektoch

Obrázok k článku

V prihraničných regiónoch spolupracuje Slovensko a Poľsko už na 324 Európskou úniou podporovaných projektoch. Takmer dve stovky účastníkov konferencie v Martine konštatovali, že cezhraničná spolupráca sa stala dodatočnou šancou pre rozvoj regiónu. Program poľsko-slovenskej spolupráce pre roky 2007 až 2013 má posilniť partnerstvo regiónov ako aj trvalo udržateľný rozvoj prihraničnej oblasti. V prvej výzve bolo podporených 48 projektov, v druhej 42 a v tretej 234 takzvaných mikroprojektov, žiadosti na podporu projektov v rámci štvrtej výzvy sa ešte len posudzujú.

Z eurofondov určených na rozvoj prihraničných regiónov sa popri záchrane vzácnej architektúry a umeleckých diel troch pamiatkových kostolov v obciach Jaworki, Lesnica a Údol v oblasti Pieninského národného parku budú ochraňovať aj netopiere, ktoré obývajú ich podkrovia. Z iniciatívy Žilinského kraja sa zmodernizuje najstaršie slovenské profesionálne bábkové divadlo v Žiline či Palác grófa Czecza v poľských Kozách. Pomôcť zvýšiť bezpečnosť turistov v horských oblastiach pohraničia majú zas spoločne vypracované postupy a spoločné školenia slovenských a poľských záchranárov. Vedúcim partnerom v tomto projekte je žilinská organizácia K7-psovodi. Kultúrnu turistiku v pohraničí propaguje projekt poľského Národného múzea v Krakove a Oravského múzea "Hudba pod Tatrami". Medzi plánovanými kultúrnymi podujatiami majú byť aj tvorivé dielne pre deti, či výstavy, no predovšetkým ide o koncerty, na ktorých budú účinkovať slovenskí a poľskí umelci a prezentovaná bude hudba skladateľov, ktorí sa inšpirovali Tatrami.

V projektoch z druhej výzvy sa poľsko-slovenská spolupráca zamerala na modernizáciu existujúcich ciest a cyklistických chodníkov. Vďaka týmto investíciám sa má zlepšiť aj kvalita vody a okolité životné prostredie. Medzi úspešné projekty už patrí cezhraničný turistický chodník spájajúci drevený kostolík svätej Kataríny v Nižných Stromowciach a Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový cyklochodník spojí dve kultúrne pamiatky

Slovenskú obec Červený Kláštor a poľskú obec Śromowce Niźne spojí cykloturistický chodník. „Prešiel nám projekt v rámci slovensko-poľskej spolupráce, ktorý spojí dve kultúrne ustanovizne, a to drevený kostolík v Śromowciach Niźnych a Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore,“ povedal pre SITA starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný.

Slovensko-poľský seminár o rozvoji cestovného ruchu

STARÁ ĽUBOVŇA 19. mája (SITA) – Trojdňový poľsko-slovenský seminár Historické a kultúrne dedičstvo ako kapitál rozvoja cestovného ruchu v prihraničných regiónoch sa začne v piatok v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Novej Ľubovni. „Cieľom seminára je nielen zhodnotiť doterajšiu spoluprácu kultúrnych inštitúcií so subjektmi cestovného ruchu, ale aj nájsť nové možnosti pre ďalší rozvoj,“ uviedla pre SITA riaditeľka Ľubovnianskeho múzea Monika Pavelčíková. Vieme, že keď k nám príde viac turistov, máme z toho aj finančný efekt a peniaze môžeme vložiť i do vydania publikácií, či do odbornej činnosti, doplnila M. Pavelčíková. Kultúrne a historické pamiatky sú podľa nej v cestovnom ruchu ešte stále málo využívané.

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.