Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 sa vo štvrtok 7. októbra 2010 uskutoční seminár “Ranostredoveká sakrálna architektúra
Nitrianskeho kraja” v Aule Kňažského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. 5.

 


Program:


 


9:00


prezentácia účastníkov


9:10


Viliam JUDÁK: Románske umenie.


9:30


Alexander RUTTKAY:  Najstaršie sakrálne stavby na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.


9:50


Matej RUTTKAY: Kostol sv. Martina v Nitre pod Zoborom – súčasný stav a možnosti prezentácií.


10:10


Peter BEDNÁR – Zuzana POLÁKOVÁ – Michal ŠIMKOVIC: Kostol sv. Emeráma na Nitrianskom


hrade v 9. – 13. storočí.


 


10:30 – 10:50 prestávka


                       


10:50


Peter BISTÁK: Revízny archeologický výskum kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom


v rokoch 2006-2010.


11:10


Peter BAXA – Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ: K niektorým výsledkom revízneho výskumu interiéru


Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.


11:30


Silvia PAULUSOVÁ: Výskum a obnova kostola sv. Michala v Dražovciach.


11:50


Jozef DORICA: Reštaurovanie rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v pohľade nových zistení.


 


12:10 – 13:20 obed


 


13:20


Elena  SABADOŠOVÁ: Výsledky architektonicko-historického výskumu rotundy v Bíni.


13:40


Robert DAŇO: Pamiatkový archeologický výskum v Bíni, rotunda Dvanástich apoštolov.


14:00


Martin BÓNA – Eva GAŽIOVÁ: Výsledky architektonicko-historického výskumu R.k. kostola


sv. Štefana kráľa v Kuzmiciach – časť Vítkovce.


14:20


Karel PRÁŠEK: Archeologický výskum najstaršej architektúry v Závade.


 


14:40 – 15:00 prestávka


 


15:00


Štefan RÁCZ: Románska architektúra v Podhoranoch a v Kolíňanoch z hľadiska historiografie.


15:20


Peter BISTÁK – Pavol PATERKA – Michal ŠIMKOVIC – Ján TIRPÁK: Archeologický a


architektonicko-historický výskum kostola sv. Michala v Podhoranoch – Sokolníkoch.


15:40


Martin HANUŠ: Archeologický výskum kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach.


 


 


 


Organizátori: Krajský pamiatkový úrad v Nitre


                                              Biskupstvo Nitra


                                              Mesto Nitra


 


Organizátori si vyhradzujú právo na prípadnú zmenu v programe seminára.


 


Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články