Bojná – kniežacie centrum starých Slovanov

Obrázok k článku

Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava, od 8. 3. 2010 do 30. 9. 2010.Slovanské hradisko Valy v Bojnej (okres Topoľčany) sa v ostatných rokoch stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Hoci opevnenie bolo dávno známe, do širšieho povedomia vstúpilo až v posledných dvoch desaťročiach vďaka novým nálezom, ktoré objavili amatérski zberatelia. Časť z nich sa podarilo zachrániť a začleniť do zbierok archeologických inštitúcií (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra, Ponitrianske múzeum Nitra), časť skončila v súkromných zbierkach.

Lokalita je predmetom archeologického výskumu pod vedením K. Pietu z Archeologického ústavu SAV Nitra. Výsledky výskumu značne doplnili známe poznatky a priniesli nové, nečakané informácie o fortifikácii a sídliskovej štruktúre hradiska. Aj pri úplnej absencii písomných prameňov dokázali, že hradisko bolo už pred vznikom Veľkej Moravy sídlom miestnej slovanskej elity, ktorá stála na počiatku kryštalizácie slovenského národa.

V bohatom nálezovom fonde z výskumu, ktorý dnes obsahuje tisíce položiek, je zastúpené poľnohospodárske náradie, remeselnícke nástroje, predmety bežnej potreby a militáriá. Samostatnú skupinu predstavujú ozdoby opaskov a súčasti jazdeckého postroja, ktoré sú dôkazom bohatstva príslušníkov miestneho kniežacieho rodu.

Úplne nečakané sú ďalšie nálezy: doklady kresťanstva pochádzajúce z dôb pred príchodom Cyrila a Metoda. Ide predovšetkým o pozlátené tepané plakety, ktoré v rámci nálezov z raného stredoveku predstavujú unikátne artefakty v celoeurópskom meradle. Ich predlohy nájdeme v západnej Európe, predovšetkým v karolínskom prostredí. Rovnako významný je bronzový zvon z kresťanského kostola, najstarší známy zvon na slovenskom území.

Výsledky archeologického výskumu hradiska dokazujú, že v 8. – 9. storočí n. l. slúžilo ako dôležité mocenské, remeselnícke a obchodné centrum hornej Nitry, porovnateľné s najvýznamnejšími súvekými lokalitami. Bojná patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. Napriek tomu, že archeologický výskum hradiska ešte nie je ukončený, už dnes možno povedať, že priniesol objavné poznatky dosiaľ zdanlivo nenávratne utopené v hĺbke dejín.

Výber z bohatého nálezového fondu hradiska v Bojnej bol už predstavený na výstavách v Nitre a v Brne. Výstava v Bratislave je doplnená o exponáty pochádzajúce zo zbierok SNM – Archeologického múzea a tiež o najnovšie artefakty získané počas archeologického výskumu lokality.

Autori: Vladimír Turčan, Katarína Tomčíková

Zdroj: www.snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Archeológovia našli dve slovanské mohyly

Dve slovanské mohyly objavili archeológovia pri výskume v Bojnej v okrese Topoľčany. Priamo k hrobom sa zatiaľ nedostali, v hlinenom násype však už našli kopiju a časti hrncov, ktoré by mohli pochádzať z hrobov. Presné datovanie mohýl určí ďalší výskum. V nálezisku Bojná z obdobia 9. storočia sa už predtým našli pozlátené plakety, ktoré dokladajú kresťanstvo a písmo na našom území ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Systematický archeologický výskum sa tu začal v roku 2007 vďaka vládnej dotácii.

Odpovede

  1. Slovanské poklady z Bojnej vystavia v Komárne

    NITRA 13. marca (SITA) – Nálezy z archeologickej lokality Bojná v okrese Topoľčany vystavia v Podunajskom múzeu v Komárne. Výstavu Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov otvoria 8. apríla a potrvá do 11. júna. „Prezentovať chceme najnovšie nálezy, no chýbať nebudú ani najväčšie skvosty, ktoré sa na Bojnej našli,“ povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Návštevníci výstavy budú môcť vidieť originály dnes už známych pozlátených plakiet z 9. storočia, ktoré pravdepodobne zdobili prenosný oltár. Dokladajú kresťanstvo a písmo na našom území ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. V Komárne vystavia aj odlievaný bronzový zvon z kresťanského kostola, bohatú kolekciu zbraní, výstroj elitných slovanských bojovníkov, ostrohy, šípy, sekery, ale aj šperky, keramické nádoby či železné poľnohospodárske predmety. Samotný výskum priblíži obrazová dokumentácia.

    Nálezy z Bojnej mala verejnosť prvý raz možnosť vidieť v roku 2006 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Odvtedy ich prezentovali v roku 2008 v Brne a v rokoch 2009 – 2010 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. „Vykopávky za posledné štyri roky priniesli enormné množstvo nálezov, ktoré sú stále v centre pozornosti odborníkov u nás aj v zahraničí. Nálezy sa reštaurujú v nemeckom Mainzi a na našom pracovisku v Archeologickom ústave v Nitre,“ uviedol Pieta.

    Systematický archeologický výskum sa v Bojnej začal v roku 2007. Vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným vtedajším mocenským centrom na území Slovenska. V Bojnej existovala začiatkom 9. storočia aglomerácia troch hradísk, ktoré pravdepodobne zanikli násilnou cestou, pretože sa tu našli stopy po požiari, šípy a ukryté poklady. Obrovské množstvo pozoruhodných nálezov dokazuje, že Bojná bola sídlom miestneho kniežacieho rodu. Jedným z najzaujímavejších vlaňajších nálezov bolo koncové kovanie pošvy meča, bohato zdobené striebrom. Znázornené sú na ňom vzlietajúce sokoly.

    Archeologický výskum v Bojnej v okrese Topoľčany bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Slovenská akadémia vied vyčlenila vo svojom rozpočte financie na terénny výskum na tento rok. Na roky 2012, 2013 a 2014 sa archeológom sa podarilo získať peniaze v rámci projektu, ktorý schválila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Comments are closed.