Nitra Kláštorný komplex piaristov

Logo pamiatky

Kláštorný komplex piaristov je situovaný hlavnou fasádou na východ, tvorí dominantu Dolného mesta a dotvára urbanistickú siluetu mesta Nitry. Pred Kostolom sv. Ladislava sa nachádza parčík so sochami apoštolov, Krista a baroková Kalvária od rakúskeho sochára Antona Brandla.

Celý kláštorný komplex sa skladá z 3 častí:

Kláštor piaristov
Kláštorná časť bola vybudovaná v rokoch 1701-1702 ako ranobarokový kláštor rádu piaristov. Budova kláštora je dvojposchodová, obdĺžnikového pôdorysu, delená vchodom. Architektúra budovy vytvára vo vnútri dvorný priestor obstavaný zo všetkých strán. Objekt je prístupný z námestia dvoma hlavnými a dvoma vedľajšími vstupmi. Budova je čiastočne podpivničená v západnom a južnom krídle, pivnice sú spravidla murované lomeným kameňom.
Na prízemí v jedálni je v južnom krídle pekný barokový interiér, klenby so štukovými motívmi, anjelmi, vencami, atď. Oproti schodišťa v severnom bloku na 1. poschodí sa nachádza pamätná tabuľa s údajmi a letopočtami o stavebnom vývoji budovy v maďarčine. Strecha je valbová s pôvodnou stropnou konštrukciou.
Dnes je budova hlavným sídlom Rehole piaristov na Slovensku.

Kostol sv. Ladislava
Kostol je ranobarokovu dvojposchodovou budovou obdĺžnikového pôdorysu. Je umiestnený v strede budovy kláštora obrátenej do malého námestia. Je to vysoká jednoloďová stavba klenutá českými a pruskými klenbami so sakristiou. Hlavné priečelie kostola má mohutné postranné veže, na vrchole s ozdobnými medenými vežami. Vstup do kostola je v strede, zdôraznený predloženými schodmi. V južnej veži sú 3 nové zvony z r. 1928, najstarší zvon je z r. 1429. K presbytériu kostola prilieha budova sakristie.
V interiéri je pozdĺžna loď bohato členená na 3 polia, zaklenuté pruskými klenbami. Po stranách lode je symetricky rozmiestnených 6 oltárov z umelého mramoru. Hlavný oltár je   veľkolepý, tvorí ho 6 mramorových stĺpov s korintskými hlavicami, ktoré nesú baldachýn, pod ním je trón Najvyššieho a obraz sv. Ladislava (uhorský kráľ, ktorý podľa legendy otvoril v skale prameň, aby uhasil smäd uhorského vojska). Po stranách hlavného oltára stoja sochy sv. Jozefa Kalazanského a sv. Ignáca z Loyoly. Oltár pochádza z r. 1750 a  kostolu ho daroval bývalý žiak gymnázia Anton Grassalkovič. Autorom bohatej výzdoby oltára je rakúsky sochár Martin Vogerl. Vstupný priestor pri vstupe pod chórom je zúžený a vytvára predsieň kostola. Chór stojí na arkádových pilieroch. Celá loď bohato zdobená štukovými prácami, po stranách sú umiestnené reliéfy krížovej cesty od akad. soch. Elemíra Jozefa Meszároša.
V priestore klenby na strope sú umiestnené 4 obrazy od Edmunda Massányiho, ktoré vznikli v r. 1941 a predstavujú vývoj kresťanstva v Nitre. Na jednom z obrazov /50 m/ vyobrazený sv. Emerán, ktorý sa vznáša nad hradným kostolom a k nemu kráča biskup sv. Bystík a sv. Sadok. V dolnej časti znázornil ako z kostola vychádzajú prví slovenskí biskupi.
Na fasáde budovy sú umiestnené tabule, ktoré  pripomínajú vysviacku prvých troch slovenských biskupov : Mons. Mariána Blahu, Mons. ThDr. Karola Kmeťka a Mons. Jána Vojtaššáka z r. 1921.
Kostol sv. Ladislava je najväčším chrámom v Nitre, vysvätený v roku 1789. Až do roku 1992 bol farským kostolom Dolného mesta.

Gymnázium
Severnú časť komplexu tvorí budova školy, dnešného Gymnázia sv. Jozefa Kalazanského. Budova bola od jej začiatkov v r. 1716 poškodená, ale neskôr v r. 1723 dokončená a nasťahovalo sa sem gymnázium. Vyučujúcimi boli členovia rádu piaristov, ktorý tu vyučoval takmer 2

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.