Úvod do enyológie 2.1 zbrane – útočné a obranné

Obrázok k článku

“Zvýšené nároky pre útočné zbrane OHWS na spoľahlivosť a trvanlivosť…” (1)

“Napríklad v Anglicku je zakázané chodiť po ulici s obranným sprejom a paralyzátorom, lebo sa považujú za útočné zbrane.” (2)

“Putin: Rusko musí vyvíjať útočné zbrane” (3)

“Osobní obranná zbraň (PDW – Personal Defense Weapon)” (4)

“Zbrane PDW – sa volajú aj „Zbrane sebeobrany“ (5)

“Ruská exportná zbrojná spoločnosť Rosoboronexport dnes informovala, že zásobuje Irán obrannými zbraňami” (6)

“Pistole slouží především jako obranné zbraně” (7)
Ukážky elektronickej, ale (žiaľ) aj printovej reality. “Fundované”, mienkotvorné vyjadrenia kovaných expertov ma nútia, aby som sa aspoň v krátkosti venoval deleniu zbraní na “útočné” a “obranné”.

V dobe vzniku náuky o zbraniach vychádzali klasici pri členení zbraní z fundusov zbrojníc (Berlín, Emden, Graz). Nemožno sa preto čudovať, že najstaršie európske triedenia delia zbrane na ochranné (Schutz-), útočné (Angrif-) a turnajové (Turnier-) zbrane. (.8.) Triedili to, čo bolo v zbierke a pokiaľ im bolo jasné, že nebudú schopní do existujúcich skupín zaradiť všetko, triedeniu sa vyhli a vytvorili jedinú kategóriu vojnové zbrane (Kriegswaffen). (9)

Obrázok k článku

Nepochopenie alebo zlý preklad spôsobili, že ešte aj dnes (!) sa môžeme stretnúť so zmrzačenými verziami pôvodných triedení.

“Historické zbrane možno rozdeliť podľa viacerých faktorov, no najčastejšie sa delia na útočné a obranné, čiže zbroj.” (10)

Prekladať pôvodný termín Schutzwaffen – ochranné zbrane ako “obranné zbrane” je nielen nesprávny ale aj scestný. Podľa môjho názoru je význam diametrálne odlišný.

ochranný – tvoriaci ochranu alebo slúžiaci na ochranu, resp. týkajúci sa ochrany; ochrana je vždy prostriedok, zariadenie alebo opatrenie smerujúce na odvrátenie nežiadúceho účinku. Medzi ochranné prostriedky radíme obuv, odev, pokrývky hlavy, ale aj dáždnik.

obranný – určený alebo slúžiaci na obranu, resp. týkajúci sa obrany; obrana je činnosť smerujúca na odvrátenie útoku a vytvorenie podmienok pre útok.

Pri tomto vymedzení jasne vystupuje do popredia aktívny aspekt obrany a pasívny aspekt ochrany.

Preto potom

útočný – určený alebo slúžiaci na útok, resp. týkajúci sa útoku; útok je činnosť smerujúca k prekonaniu obrany a zničeniu cieľa alebo jeho vyradenia z činnosti.

Bez ďalšej analýzy si dovoľujem tvrdiť, že pojmy útok a obrana sa jednoznačne viažu na skupinu zbraní, teda špeciálnych “nástrojov” určených na vykonávanie činnosti nyzývanej boj, lov či súboj. Je samozrejme ťažké určiť prechod medzi týmito fenoménmi, pretože útok a obrana sa neustále strieda v množstve prienikov. Každá obranná akcia slúži v podstate na vytvorenie podmienok priaznivých pre útok, ktorý sa môže v ktoromkoľvek okamžiku zmeniť na obranu.

Obrázok k článku

Artefakt, pokiaľ má byť považovaný za zbraň, musí spĺňať požiadavky kladené na útok i obranu. Pokiaľ ich nespĺňa alebo dominuje pasívny, ochranný aspekt, nemožno ho považovať za zbraň. S takýmto artefaktom nemožno útočiť ani sa brániť a ak, tak len ako s akýmkoľvek iným artefaktom počnúc papučou a končiac hodinami.

Zbrane sú útočnými a obrannými zároveň a deliť ich na útočné a obranné je rovnaký nezmysel ako deliť ľudí na chodiacich a stojacich.

Koniec tretej časti.

Informačné pramene:

1) http://www.vojsko.net/index.php?clanek=zbrane/pistole/zbrane_ohws

2) http://www.7plus.sk/plus7dni/zaujalo-nas/zbrane-ulice.html

3) http://tvnoviny.sk/spravy/svet/putin-rusko-musi-vyvijat-utocne-zbrane.html

4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_obrann%C3%A1_zbra%C5%88

5) http://zbrane.specwar.info/zbrane-pdw/

6) http://www.sme.sk/c/4235626/rusko-dodava-iranu-vraj-len-obrannu-vyzbroj.html

7) http://www.arma2.com/zbran/2_cz.html

.8.) BOEHEIM, W.: Handbuch der Waffenkunde – Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig, 1890.

9) DEMIN, A. F.: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwickelungen. Leipzig, 1893.

10) http://www.dejiny.wbl.sk/ZBRANE-A-ZBROJ.html

© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Das Tekover Museum in Levice

Das Tekover Museum in Levice entstand dank des Postmeisters Jozef Nécsey, der im Jahre 1927 der Stadt seine umfangreiche Sammlung von archäologischen Gegenständen aus der Umgebung von Vráble und des Unterlaufs von Hron geschenkt hat, sowie seine ethnographische Gegenstände aus dem nördlichen Teil des Gespan Tekov und aus der Umgebung von Zvolen, Gemälde, das Familienarchiv und 1500 Bücher.

Das Handpolierverfahren

Es gibt mehrere verschiedene Arten, eine französische Politur aufzubauen. Die nachfolgenden Angaben sollen einen kleinen Einblick für Anfänger bieten. Das Polieren bedarf einiger Übung und Erfahrung. Daher ist es ratsam, daß Sie einige Übungen an einem Musterbrett vornehmen. Die Verarbeitung muß in einem warmen, staubfreien und trockenem Raum erfolgen…

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.