Objavili 9000 rokov staré dôkazy o domestikácii koní

Ilustračné foto

Saudskoarabskí archeológovia objavili na nálezisku al-Maqar dôkazy, že ľudia domestikovali kone už pred 9000 rokmi. Doteraz najstaršie artefakty o domestikácii koní majú približne 5500 rokov a pochádzajú zo strednej Ázie. Na tlačovej konferencii v Džidde o tom informoval Ali al-Ghabban, viceprezident Saudskoarabského výboru pre cestovný ruch a pamiatky.

Na nálezisku sa našli taktiež pozostatky ľudských kostier, hroty šípov a rôzne nástroje dokazujúce, že civilizácia, ktorá ich používala, bola veľmi vyspelá. “Toto nálezisko nám jasne dokazuje, že domestikácia koní sa začala už pred 9000 rokmi. Tento objav zmení naše poznatky o domestikácii koní a kultúrnej evolúcii v neskorom neolite. Civilizácia z al-Maqaru bola veľmi rozvinutá,” uviedol al-Ghabban, ktorý dodal, že vek nálezov potvrdilo aj rádiokarbónové datovanie a testy DNA na ľudských pozostatkoch.

Informácie pochádzajú z webstránky bbc.co.uk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…