Prezentácia ľudových náhrobníkov Novohradu v Hornom Tisovníku

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Na severe Novohradu v dedinách Horný a Dolný Tisovník, Červeňany, Ábelová, Polichno, Madačka, Nedelište, Veľký Lom, alebo v zaniknutej obci Turie Pole v rokoch 1870 – 1930 zhotovovali ľudoví tvorcovia na označenie hrobov svojich zosnulých – evanjelikov augsburského vyznania, mimoriadne bohato zdobené a zaujímavo tvarované kamenné tabule a drevené dosky. Tie možno považovať za najreprezentatívnejšiu a najucelenejšiu ukážku ľudovej tvorivosti a výtvarného prejavu Novohradu. Je v nich zaznamenané mnoho z ľudovej viery, ale i množstvo informácií zo života celých dedinských spoločenstiev.

Svedectvo o tomto poskytuje obnovený starý cintorín v Hornom Tisovníku (dnes okres Detva, v minulosti súčasť historického Novohradu). Je na ňom zachovaných viac než 80 kamenných náhrobníkov. Tvar týchto kamenných náhrobníkov mohol vychádzať zo snahy o znázornenie postavy človeka (niektoré dosahovali výšku človeka), no rovnako môžu byť považované za malé oltáriky, pretože sú vo viacerých prvkoch podobné s renesančnými oltármi evanjelických kostolov tejto časti Novohradu. Pozoruhodná je ich výzdoba, plná najrozličnejších znakov a symbolov. Dominujú rastlinné ornamenty, najrozličnejšie podoby hviezdicových a solárnych motívov, ale sú na nich i motívy vtákov, chrobákov a zobrazenia ľudskej postavy a hláv. Ciferník hodín na náhrobníku vypovedal o čase úmrtia človeka pod ním pochovaného. Niekedy tieto motívy neboli len na prednej strane náhrobníka, ale i na bokoch a zadnej strane. Na viacerých kamenných náhrobníkoch boli ornamenty dotvorené farbami – bielou, červenou, modrou ale i čiernou. Na niekoľkých náhrobníkoch bola ich pôvodná farebnosť v roku 2010 obnovená.

Pozoruhodné boli v tomto priestore aj drevené náhrobné dosky. Tie sa dodnes na cintorínoch takmer nezachovali. Ich niekdajšie podoby predstavujú v Hornom Tisovníku tri desiatky replík týchto drevených náhrobných dosiek. Vybrané boli so zreteľom, aby postihli najzaujímavejšie podoby a tvary tak, ako sa v jednotlivých dedinách využívali.

Okrem kamenných náhrobníkov a replík drevených náhrobných dosiek bol priestor starého cintorína v Hornom Tisovníku doplnený aj o informačné tabule, sprievodné texty umiestnené vo vyrezávaných schránkach, centrálny priestor s hlavnou informačnou tabuľou a lavičkami… Jedna z  tabúľ informuje o osobnosti Michala Miloslava Laciaka (1826-1904), evanjelického učiteľa a farára, publicistu, hudobného teoretika a skladatreľa – samouka, mimoriadne činorodého človeka, ktorý je tu pochovaný.  Toto všetko je situované v prírodnom prostredí, v svahu nad obcou Horný Tisovník v blízkosti evanjelického kostola a zvoničky s pekným výhľadom na obec. Uvedené danosti priam predurčovali priestor k využitiu na prezentáciu týchto skvostov ľudového výtvarného prejavu, ktoré v kombinácii so svojskou prírodnou scenériou  pôsobia mimoriadne čarovne a zaujímavo.

Projekt v roku 2009 podporil Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2010 získal podporu z Programu obnovy dediny. Obec Horný Tisovník pozýva všetkých, ktorých oslovuje takáto forma výtvarného prejavu našich predkov, na prehliadku.

                                                                                                          RNDr. Ján Aláč

Miesto: Horný Tisovník (okres Detva)

Realizácia: Obec Horný Tisovník
 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články