Prezentácia ľudových náhrobníkov Novohradu v Hornom Tisovníku

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Na severe Novohradu v dedinách Horný a Dolný Tisovník, Červeňany, Ábelová, Polichno, Madačka, Nedelište, Veľký Lom, alebo v zaniknutej obci Turie Pole v rokoch 1870 – 1930 zhotovovali ľudoví tvorcovia na označenie hrobov svojich zosnulých – evanjelikov augsburského vyznania, mimoriadne bohato zdobené a zaujímavo tvarované kamenné tabule a drevené dosky. Tie možno považovať za najreprezentatívnejšiu a najucelenejšiu ukážku ľudovej tvorivosti a výtvarného prejavu Novohradu. Je v nich zaznamenané mnoho z ľudovej viery, ale i množstvo informácií zo života celých dedinských spoločenstiev.

Svedectvo o tomto poskytuje obnovený starý cintorín v Hornom Tisovníku (dnes okres Detva, v minulosti súčasť historického Novohradu). Je na ňom zachovaných viac než 80 kamenných náhrobníkov. Tvar týchto kamenných náhrobníkov mohol vychádzať zo snahy o znázornenie postavy človeka (niektoré dosahovali výšku človeka), no rovnako môžu byť považované za malé oltáriky, pretože sú vo viacerých prvkoch podobné s renesančnými oltármi evanjelických kostolov tejto časti Novohradu. Pozoruhodná je ich výzdoba, plná najrozličnejších znakov a symbolov. Dominujú rastlinné ornamenty, najrozličnejšie podoby hviezdicových a solárnych motívov, ale sú na nich i motívy vtákov, chrobákov a zobrazenia ľudskej postavy a hláv. Ciferník hodín na náhrobníku vypovedal o čase úmrtia človeka pod ním pochovaného. Niekedy tieto motívy neboli len na prednej strane náhrobníka, ale i na bokoch a zadnej strane. Na viacerých kamenných náhrobníkoch boli ornamenty dotvorené farbami – bielou, červenou, modrou ale i čiernou. Na niekoľkých náhrobníkoch bola ich pôvodná farebnosť v roku 2010 obnovená.

Pozoruhodné boli v tomto priestore aj drevené náhrobné dosky. Tie sa dodnes na cintorínoch takmer nezachovali. Ich niekdajšie podoby predstavujú v Hornom Tisovníku tri desiatky replík týchto drevených náhrobných dosiek. Vybrané boli so zreteľom, aby postihli najzaujímavejšie podoby a tvary tak, ako sa v jednotlivých dedinách využívali.

Okrem kamenných náhrobníkov a replík drevených náhrobných dosiek bol priestor starého cintorína v Hornom Tisovníku doplnený aj o informačné tabule, sprievodné texty umiestnené vo vyrezávaných schránkach, centrálny priestor s hlavnou informačnou tabuľou a lavičkami… Jedna z  tabúľ informuje o osobnosti Michala Miloslava Laciaka (1826-1904), evanjelického učiteľa a farára, publicistu, hudobného teoretika a skladatreľa – samouka, mimoriadne činorodého človeka, ktorý je tu pochovaný.  Toto všetko je situované v prírodnom prostredí, v svahu nad obcou Horný Tisovník v blízkosti evanjelického kostola a zvoničky s pekným výhľadom na obec. Uvedené danosti priam predurčovali priestor k využitiu na prezentáciu týchto skvostov ľudového výtvarného prejavu, ktoré v kombinácii so svojskou prírodnou scenériou  pôsobia mimoriadne čarovne a zaujímavo.

Projekt v roku 2009 podporil Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2010 získal podporu z Programu obnovy dediny. Obec Horný Tisovník pozýva všetkých, ktorých oslovuje takáto forma výtvarného prejavu našich predkov, na prehliadku.

                                                                                                          RNDr. Ján Aláč

Miesto: Horný Tisovník (okres Detva)

Realizácia: Obec Horný Tisovník
 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!