Podtatranské múzeum zreštaurovalo vyše 500-ročné knihy

Kniha Biblie z roku 1506 pred reštaurovaním (muzeumpp.sk)

Podtatranské múzeum v Poprade zreštaurovalo tri najstaršie knihy zo svojho historického knižničného fondu. Ide o knihy zo začiatku 16. storočia, tzv. postinkunábuly. „Ak by sa nevykonali reštaurátorské zásahy, hrozilo by im rozpadnutie, keďže mali rozpadnuté väzby, bol napadnutý papier,“ uviedla pre SITA knihovníčka Podtatranského múzea Jana Kušniráková. Reštaurátorské práce uľahčilo aj to, že ešte v roku 2010 vyhlásilo ministerstvo kultúry tlače zo 16. storočia v knižnici múzea za historické knižničné dokumenty. To bol podľa Kušnirákovej prvý krok k tomu, aby sa múzeum mohlo uchádzať o granty na reštaurovanie, keďže tieto knihy potrebujú špeciálny prístup pri ich obnove.

Vlani takto Podtatranské múzeum v Poprade mohlo vďaka grantu vo výške 4 000 eur zreštaurovať tretí diel Biblie z roku 1506, štvrtý diel Biblie z roku 1507 a knihu saského práva z roku 1517. Historické knihy z fondov Podtatranského múzea reštaurovala Alexandra Šamková zo Slovenského národného archívu. Knihy zreštaurovali do podoby, aby sa čo najviac priblížili pôvodnej podobe. „V súčasnej reštaurátorskej praxi už prevláda názor, že nie je dobré urobiť z reštaurovanej úplne novú knihu, ale snažiť sa ju zreštaurovať v pôvodnej podobe,“ dodala Kušniráková. Príkladom je kniha o saskom práve, kde sa nezachoval pôvodný obal knihy a chýbali aj prvé a posledné strany knihy. Tu sa reštaurátorka nesnažila „dorobiť“ obal. V knihe sú doplnené aj chýbajúce strany, avšak na inom papieri, aby bolo jasné, čo je originál, a čo je doplnené. Celá kniha je uložená len v pergamenovom obale, ktorý sa netvári ako pôvodný. Opakom je najstaršia kniha Biblie z roku 1506, kde sa zachovali pôvodné dosky, ktoré bolo potrebné dorobiť. Zachoval sa napríklad aj fragment kovovej spony, na základe ktorej bolo možné dorobiť obe spony, ktorými sa kniha uzatvára.

Podtatranské múzeum v Poprade má vo svojom fonde spolu 13 kníh zo 16. storočia. V najbližšom období sa chce múzeum zapojiť do ďalších grantových projektov zameraných na reštaurovanie historických kníh. Podtatranské múzeum pripravuje v marci prezentáciu zreštaurovaných najstarších kníh, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj široká verejnosť. Zreštaurované knihy by mala prestaviť samotná reštaurátorka, ktorá priblíži celý postup obnovy kníh.

Priebeh reštaurovania s fotodokumentáciou TU

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zmizli historické knihy

Z knižničného skladu v Kláštore pod Znievom v Martinskom okrese zmizli historické knihy. Osem kníh z obdobia 16. až 19. storočia zmizlo zrejme počas návštevných hodín v priebehu minulého roka.