Projekt Sphaera – záchrana a prezentácia historických glóbusov

Glóbus pred restaurovaním

Hviezdne a zemské glóbusy zohrali v dejinách našej civilizácie špecifickú a mnohotvárnu rolu. V staroveku a stredoveku bol ich vznik najmä výsledkom snahy poznať vesmír. V rannom novoveku boli prístrojom, pomôckou pro poznávaní Zeme. Neskôr sa stali emblémom moci a luxusu, ale aj vzdelania a silnej túžby po poznaní, symbolom vedy. Ich dejiny sa tiahnu kultúrnymi dejinami našej civilizácie. Pri vzniku glóbusu stáli učenci, maliari, rytci, vydavatelia a mecéni. Aj preto je dnes starý glóbus artefaktom vzbudzujúcim obdiv a zberateľské nadšenie. V ére digitálnych máp a virtuálnych prechádzok po povrchu Mesiaca sledujeme ručne kolorované konštelácie hviezd, línie kontinentov a námorných ciest s neutíchajúcim obdivom.

Historickým glóbusom sa na Slovensku nevenuje špeciálna pozornosť, ako je tomu v zahraničí, kde vznikajú plošné repertóriá historických glóbusov. Aj počet glóbusov zachovaných na území Slovenska je v porovnaní s inými krajinami neveľký. Sú však o to vzácnejšie…

Čo je projekt Sphaera?

Projekt Sphaera vznikol v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied, ktorá je odbornej verejnosti známa ako správca jednej z najvzácnejších historických knižníc zachovaných na území Slovenska – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Práve tu sa zachovalo deväť historických hviezdnych a zemských glóbusov. Dostali sa sem počas 18. a 19. storočia rozmanitými cestami a používali sa aj ako učebná pomôcka. Ich fyzický stav bol dlhodobo nepriaznivý, všetky niesli znaky rôznorodého výrazného poškodenia.

Zbierka glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave je na území Slovenska najväčšou zachovanou inštitucionálnou zbierkou glóbusov. Obsahuje druhý a tretí najstarší doteraz známy na slovenskom území zachovaný glóbus: Uranographia, ktorú vyrobili v Amsterdame a datuje sa rokom 1700, zemský glóbus Cosmothere je z roku 1706. Zbierka obsahuje ďalšie hviezdne a zemské glóbusy z 18. a 19. storočia, vrátane prvého uhorského hviezdneho a zemského glóbusu.

Tieto a ďalšie atribúty zbierky glóbusov podnietili myšlienku záchrany a prezentácie tejto na Slovensku málo známej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. Z myšlienky vznikol projekt s názvom „Sphaera terrestris, sphaera coelestis – Zem a nočná obloha očami novoveku. Záchrana a prezentácia historických glóbusov.“ Skrátene teda projekt Sphaera, čo v latinskom jazyku znamená guľa a tento termín popri latinskom termíne globum slúžil počas storočí na označenie glóbusov a armilárnych sfér.

Aj názov projektu teda signalizuje, že v ňom nejde len o reštaurovanie a prezentáciu niekoľkých v rámci jednej inštitúcie zachovaných artefaktov, ale o komplexné zviditeľnenie dejín glóbusov v ich kultúrnych súvislostiach a v európskom kontexte, o multimediálnu prezentáciu problematiky a v rámci nej reštaurovania kultúrnych pamiatok ako špecifického odborného a umeleckého procesu. Projekt má ambíciu okrem fyzickej záchrany glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave zaujať svojimi výstupmi. Web projektu, fotogalérie, videá a multimediálna výstava sú určené širokej škále záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky, dejiny vedy, umenia a kultúrne dejiny v širšom zmysle. Web projektu Sphaera  www.globusy.sav.sk  je pokusom či prvou etapou etablovania komplexnej „globológie“ na Slovensku. Ďalšie etapy možno anticipovať ako plošné mapovanie výskytu historických glóbusov na Slovensku, ich identifikáciu, popis, konzervovanie, reštaurovanie a 3D-digitalizáciu.

Partnermi projektu sú Nadácia VÚB, Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave.

Nielen glóbusy…

Vyvrcholením projektu je výstava, ktorá má niekoľko cieľov a využíva niekoľko spôsobov prezentácie objektov. Ponúka komplexné dejiny glóbusov od staroveku do konca 19. storočia. V tomto kontexte sa objavia glóbusy zachované v Lyceálnej knižnici v Bratislave spolu s fotografiami prezentujúcimi ich stav pred reštaurovaním a reštaurovanie. Výstava však neponúkne návštevníkom iba glóbusy. Jej cieľom je predstaviť dejiny glóbusov v súvsťažnosti s vývojom astronómie, geografie, matematiky a mapovej projekcie. Predstaví dôležité vedecké diela, reflektujúce vývoj poznania v tejto oblasti od Ptolemaiovho Almagestu až po významných astronómov 19. storočia. Málo kto vie, koľko vedeckých diel novoveku ponúka poznatky o výrobe glóbusov a armilárnych sfér, o glóbusovej projekcii, ale tiež o tom, ako glóbus používať, ako pomocou neho riešiť geografické a astronomické zadania.

Hviezdny a zemský glóbus sa zároveň predstaví ako člen „rodiny“ príbuzných astronomických prístrojov a pomôcok – armilárnych sfér, astrolábov, telúrii, planetárií.

Výstava ponúkne okrem trojrozmerných objektov, historických tlačí, resp. reprodukcií aj digitálny obsah. Priamo na mieste výstavy bude prístupný web projektu, prezentácie fotogalérii reštaurovanie a videosekvencí.

Výstava bude prístupná verejnosti 27. 11. – 20. 12. 2009 na barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Všetky ďalšie informácie o projekte nájdete na stránkach www.globusy.sav.sk

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.,  autor projektu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Projekt Sphaera – záchrana a prezentácia historických glóbus

  vcera som mala tu cest i moznost zucastnit sa vernisaze… veeelmo putava vystava… podla mna zaujme kazdeho… aj toho, kto ma rad vonu historie, aj toho, kto inklinuje k vede… na vystave totiz citit respekt pred mudrostou nasich predkov…

  najviac zo vsetkeho ma zaujal pribeh kolo vyroby globusov… rada by som sa preniesla do doby, ked ludia davali veciam vlastnu energiu, um a individualny pristup… kazda takato vec ma svoje neocenitelne caro pred seriovou a hromadnonou vyrobou…
  viac vo videjku…
  http://aktualne.centrum.sk/video/?id=975141
  vo videjku sa ochomietla aj uskalienka… zo vsetkeho najviac ju zaujimalo zobrazenie zverokruhu na ekliptike kazdeho globusu, na zemskom i na nebeskom… aj si svojho kentaura – zobrazenie znamenia strelca na pamiatku zvecnila… ibaze v zlom rozliseni,.. mozno ho po popise rozpoznate :)

  a veru hned hutala a premyslala… preco sa od povodnej vaznosti niecoho vzacneho v modernej dobe odstupuje… preco sa astrologia povazuje za pavedu… hoci je to veda stara zopar tisicroci… spisana a odsledovana nasimi predkami, ktori boli viacej spati s prirodou a viac podla mna rozumeli vesmiru a samym sebe ako dnes, ked objavujeme vzdialene hviezdy a galaxie, cestujeme do vesmiru a malo kedy si najdme cas na ponorenie sa samych do seba… objavenie kras vzdialeneho vesmiru v nasom vnutri…

  navstevu vystavy uuurcite odporucam…
  :wave:

 2. Re: Projekt Sphaera – záchrana a prezentácia historických gl
  Sphaera terrestris, sphaera coelestis. Zem a nočná obloha očami novoveku.
  Projekt záchrany a prezentácie historických glóbusov
  Tlačová správa

  Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied je odbornej verejnosti známa ako garant ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických knižníc v stredoeurópskom priestore – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Okrem pamiatok písomného kultúrneho dedičstva sa tu zachovala jedinečná, na Slovensku najväčšia, zbierka historických glóbusov. Obsahuje druhý a tretí najstarší doteraz známy na slovenskom území zachovaný glóbus: Uranographiu vyrobili v Amsterdame a datuje sa rokom 1700, zemský glóbus Cosmothere je z roku 1706. Zbierka obsahuje ďalšie hviezdne a zemské glóbusy z 18. a 19. storočia, vrátane prvého uhorského hviezdneho a zemského glóbusu.

  Všetky zachované glóbusy boli v rôznej miere poškodené. Okrem miernejších foriem poškodenia (nánosy nečistôt, znehodnotenie po neodbornej údržbe) redukovali ich estetickú hodnotu a funkčnosť ťažšie formy poškodenia: deformácie, trhliny a praskliny, chýbajúce, odpadávajúce a poškodené súčasti. Tri glóbusy boli v nekompaktnom stave.

  Fyzický stav zbierky historických glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave vyžadoval reštaurátorský zásah ako jediný spôsob zastavenia ich postupnej degradácie a zároveň ako prostriedok prinavrátenia ich kultúrnej a estetickej hodnoty. Vznikol projekt, ktorého cieľom je okrem záchrany zbierky pritiahnuť záujem verejnosti k tomuto segmentu kultúrneho dedičstva.

  Projekt podporila Nadácia VÚB čiastkov 16 597 EUR (500 000 SK). Ďalšími partnermi Ústrednej knižnice SAV v projekte sú Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave.

  Projekt má niekoľko výstupov a niekoľko foriem prezentácie. Jeho vyvrcholenim je multimediálna výstava, ktorá prezentuje dejiny výroby glóbusov v ich kultúrnych súvislostiach. Jej cieľom je predstaviť dejiny glóbusov v kontexte s vývojom astronómie, geografie, matematiky a mapovej projekcie. Pripomína dôležité vedecké diela reflektujúce vývoj poznania v tejto oblasti od Ptolemaiovho Almagestu až po významných astronómov 19. storočia. Prezentuje originálne vydania odborných diel obsahujúcich poznatky o výrobe glóbusov a armilárnych sfér, o glóbusovej projekcii, ale tiež o tom, ako glóbus používať, ako pomocou neho riešiť geografické a astronomické zadania. Hviezdny a zemský glóbus sa zároveň predstaví ako člen „rodiny“ príbuzných astronomických prístrojov a pomôcok – armilárnych sfér, astrolábov, telúrií, planetárií.

  Výstava sprístupňuje samotné reštaurovanie glóbusov ako špecifický odborný a umelecký proces prostredníctvom fotografií a videosekvencií.

  Projekt ako celok prezentuje aj jeho web stránka http://www.globusy.sav.sk. Návštevník tu nájde kompletný textový a obrazový obsah v digitálnej podobe. Okrem kompletnej dokumentácie zbierky glóbusov a jej fyzického stavu pred a po reštaurovaní, už spomenutých videosekvencií zachytávajúcich proces reštaurovania, sa tu nachádzajú kompletné dejiny výroby glóbusov, výklady pojmov, asociované hyperlinky, zoznamy relevantných prameňov prezentúcich terajší stav poznania a tiež ukážky autentických dobových dokumentov.
  Web projektu a multimediálna výstava sú určené širokej škále záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky, dejiny vedy, umenia a kultúrne dejiny v širšom zmysle. Web
  projektu Sphaera je zároveň pokusom či prvou etapou etablovania komplexnej „globológie“ na Slovensku. Prezentácia glóbusov otvorí problém celoslovenského mapovania stavu zachovania historických glóbusov, ich súpisu a popisu, podobne ako je to v iných krajinách, problém ich adekvátnej prezentácie, ochrany a postupnej 3D-digitalizácie.

  Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
  Ivona.Kollarova@savba.sk

  Informácie o výstave:
  Sphaera terrestris, sphaera caelestis
  Zem a nočná obloha očami novoveku

  Barokové nádvorie Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska ulica
  Slávnostné otvorenie: 26. 11. 2009 o 17,oo
  Výstava bude prístupná verejnosti od 27. 11. – 19. 12. 2009
  Pondelok: 12,oo – 21,oo
  Utorok – Piatok: 9,oo – 21,oo
  Sobota: 9,oo – 15,oo
  Vstup zdarma

Comments are closed.