Podtatranské múzeum prezentovalo zreštaurované knihy

ilustračné foto k článku, zdroj net

Podtatranské múzeum v Poprade dnes predstavilo verejnosti tri najstaršie zreštaurované knihy zo svojej historickej knižnice. Ide o dve Biblie z rokov 1506 a 1507 a knihu saského práva z roku 1517, tzv. postinkunábuly (, ktoré sú zároveň najstaršími exemplármi z muzeálnej knižnice. Knihy a postup ich reštaurovania predstavila samotná reštaurátorka Alexandra Šamková. Knihy sa podarilo zreštaurovať vďaka grantu 4 000 eur z ministerstva kultúry. Získanie grantu na obnovu týchto vzácnych tlačí umožnilo hlavne to, že v roku 2010 vyhlásilo ministerstvo kultúry tlače zo 16. storočia v knižnici Podtatranského múzea v Poprade za historické knižničné dokumenty.

Obnova troch kníh trvala približne tri mesiace. Každá z nich bola pred reštaurovaním v rôznom stupni poškodenia. V lepšom stave boli oba diely Biblie, v horšom saské právo, v ktorom chýbali niektoré strany a mnohé zo zachovaných strán boli značne poškodené aj so známkami skoršieho neodborného reštaurátorského zásahu zo začiatku 20. storočia. Napriek tomu sú podľa Alexandry Šamkovej knihy zo 16. storočia v oveľa lepšom stave, ako niektoré knihy z konca 19. a začiatku 20. storočia.

V knižničnom fonde Podtatranského múzea sa nachádza spolu 13 kníh zo 16. storočia. Vedenie múzea plánuje postupne zreštaurovať všetky historické knižničné dokumenty. Podľa Šamkovej sú historické knihy v Podtatranskom múzeu ešte v relatívne dobrom stave. „V praxi som sa stretla s knihami aj v horšom stave. Dokonca s úplne plesnivými, keď som ani sama nevedela, čo sa z tej knihy podarí oddeliť, aby sa kniha dala normálne listovať,“ uviedla Šamková. Z toho, čo mala možnosť vidieť v slovenských inštitúciách uchovávajúcich staré knihy, Slovensko sa podľa nej z tohto pohľadu málo stará o svoje kultúrne dedičstvo. Slovenské múzeá, archívy či iné kultúrne inštitúcie bojujú s nedostatkom financií, takže v niektorých prípadoch nemajú knihy správne uložené, aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu.

Digitalizácia predstavuje podľa Šamkovej spôsob na zachovávanie kultúrneho dedičstva, nie však starých tlačí, ale skôr nových tlačí. Tlače a písomnosti novšieho dáta sú podľa nej veľakrát v oveľa horšom stave, ako staré tlače. Súvisí to hlavne s papierom. Kým staré tlače boli robené na ručnom papieri, od 19. storočia nastúpila masová výroba papiera rôznymi chemickými procesmi. Ten je oveľa nekvalitnejší, takže sa skôr rozpadáva a tlač z takéhoto papiera sa oveľa skôr stráca. Pre novšie tlače a písomnosti je preto digitalizácia jedna z foriem ich zachovania pre budúcnosť.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zmizli historické knihy

Z knižničného skladu v Kláštore pod Znievom v Martinskom okrese zmizli historické knihy. Osem kníh z obdobia 16. až 19. storočia zmizlo zrejme počas návštevných hodín v priebehu minulého roka.

Darujte knihy do diecéznej knižnice Ordinariátu ozbrojených síl

Ordinariát OS a OZ SR od 1. augusta 2010 zakladá diecéznu knižnicu s cieľom sústrediť a budovať knižný fond, ktorý bude k dispozícii príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Knižnica bude sídliť v priestoroch Kancelárie Ordinariátu OS a OZ SR na Ministerstve obrany SR v Bratislave. Základ fondu budú tvoriť hlavne teologická a náboženská
literatúra, ale aj diela z histórie, geografie, prírodných vied, filozofie, pedagogiky, bibliografie, práva, literatúry, encyklopédie, či jazykovedy v slovenskom jazyku, ale aj latinčiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Tatranská galéria vydala knihu o Andy Warholovi

Warhol, ten druhý Andy je názov novej knihy, ktorú v týchto dňoch vydáva Tatranská galéria v Poprade. Kniha Ivana Stadtruckera je prvou takto rozsiahlou a komplexnou prácou z pera slovenského autora o fenoméne Warhol. Autor v nej príťažlivou formou podáva portrét výnimočného umelca, aj rozporuplného človeka. V štrnástich kapitolách sleduje rast jeho kreativity, vplyv prostredia a doby na jeho myslenie i cítenie. Autor podrobne skúma jeho filmársku tvorbu, upozorňuje na estetické i etické zvláštnosti jeho sieťotlačí. „Nie je náhoda, že takúto publikáciu o jednej z kľúčových osobností umenia druhej polovice 20. storočia vydáva práve naša galéria. Súvislosť medzi jeho povestnou Factory v New Yorku a našou Elektrárňou je očividná. Aj my sa snažíme, aby priestory Elektrárne pôsobili ako „umelecká továreň“,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.