2.1 zbrane II – zbraň verzus nástroj

Zbraň verzus nástroj

Na to aby sme pochopili počiatky vzniku zbrane musíme sa vrátiť takmer o 4 500 000 rokov späť do doby predchodcov ľudského plemena, Ardipiteka (Etiópia, 5,7-4,4 miliónov rokov) (1) a Australopiteka (východná Afrika, 4,2-2 milióny rokov) (2). Z doby Ardipiteka nie je zatiaľ známe žiadne náčinie, no i tak som presvedčený, že pri zaobstarávaní potravy používal úlomky dreva a možno aj kameň.

video 01

Podobné “náčinie” používal aj Australopitekus, ktorý je však aj vynálezcom prvého nástroja (3,4 milióna rokov) (3) a zároveň aj prvého artefaktu v dejinách ľudstva. Australopitekus žil v skupinách. Živil sa prevažne rastlinnou potravou, i keď určite nepohrdol drobnými živočíchmi a uhynutou zverou. Pri získavaní potravy, obrane koristi, resp. mláďat používal iba to, čo mu poskytla príroda.

video 02

Na výnimočnú vlastnosť rozštiepeného kameňa – schopnosť rezať – prišiel pravdepodobne náhodou. Možno tak, že naň stúpil a poranil sa. Dôležité je, že túto vlastnosť využil vo svoj prospech a naučil sa štiepať kameň. Tak vznikol najstarší predchodca noža, naturfakt s jednoznačným, primárnym identifikačným znakom – ostrím. Bol vhodný iba na rozrezanie kože alebo mäsa koristi. Vývoj kamenných nástrojov potom veľmi pomaly pokračoval a vrcholí brúsením a hladením kamenných nástrojov (Európa 10 000 – 8 000 rokov pred naším letopočtom).
Obrázok k článku

Obrázok k článku

Hladené kamenná nástroje, 5000 rokov pred naším letopočtom

Nástroj patrí do skupiny náčinia a vždy slúžil iba na kvantitatívnu zmenu neživého cieľového objektu – mäsa, dreva, kosti atď. Zmena vždy smerovala k jeho priestorovému zmenšeniu, rozčleneniu (nôž, sekera) alebo zväčšeniu, sceleniu (ihla).
Prvá identifikovateľná zbraň sa objavila až oveľa neskôr 400 000 – 200 000 rokov pred naším letopočtom. Bol ňou oštep alebo kopija, teda presnejšie ich hrot. I keď naši predchodcovia používali celodrevenú kopiju a oštep možno už 4 milióny rokov pred naším letopočtom, ide viac-menej o špekuláciu, pretože materiálne dôkazy sa nezachovali. Kamenné hroty sa objavili až okolo 200 000 a dokonalosť dosiahli okolo 75 000 rokov pred naším letopočtom. Z nášho pohľadu je dôležité, že kamenný hrot oštepu alebo kopije – zbrane, sa od nástroja líši najmä druhým ostrím, ktoré patrí k určujúcim primárnym identifikačným znakom zbrane.

Absolútny vrchol vo výrobe kamenných zbraní predstavujú kamenné dýky z obdobia 1800 – 1500 pred naším letopočtom.
Kamenné hroty oštepov
Obrázok k článku

Obrázok k článku

Zbraň primárne slúži vždy na kvalitatívnu zmenu výhradne živého cieľového objektu – zveri, nepriateľa. Zmena vždy smerovala k fyzickému zničeniu alebo aspoň takému fyziologickému poškodeniu, ktoré bránilo vykonávať bežnú činnosť, napr. pohyb.

Tým sa líši bojový nôž – zbraň, od kuchynského noža – nástroja, a nič na tom nemení fakt, že bojovým nožom možno čistiť zeleninu a kuchynským zabiť.

Účel motivujúci vznik nástroja alebo zbrane určuje jeho konštrukciu a tým aj vznik primárnych identifikačných znakov. U všetkých nástrojov i zbraní možno rozlíšiť dva základné funkčné celky, ktoré tvoria:

A. výkonné prvky – všetky časti vytvorené s cieľom dosiahnuť maximálnu spôsobilosť nástroja alebo zbrane na úkon, pre ktorý boli vytvorené. Sú v bezprostrednom kontakte s cieľovým objektom,

B. ovládacie prvky – všetky časti vytvorené s cieľom dosiahnuť maximálnu schopnosť ovládať nástroj alebo zbraň pri činnosti, pre ktorý boli vytvorené. Sú v bezprostrednom kontakte so subjektom, ktorý ich používa.

Tretí funkčný celok tvoria

C. ochranné prvky – všetky časti vytvorené s cieľom obmedziť nebezpečie náhodného poškodenia výkonného orgánu – ruky. U nástrojov sa tieto prvky vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch.

Obrázok k článku

Z uvedeného vyplýva, že za skutočné, pravé zbrane hodné tohto pomenovania, môžeme považovať iba artefakty určené na zničenie cieľa alebo jeho vyradenie z činnosti, ovládané rukou človeka.
Koniec druhej časti.
Informačné pramene:

1 http://archaeologyinfo.com/ardipithecus-ramidus/

2 http://www.evolution-mensch.de/thema/arten/afarensis.php

3 http://veda.sme.sk/c/5630264/objavili-najstarsi-bruseny-nastroj.html#ixzz1QbiTkThw

4 http://muzeumpraveku.sk/muzeum/vzacne-archeologicke-nalezy/

5 http://www.heimundbuero.de/handwerken/handwerkzeug/zangen/

DANGL, V.: Úvod. Zbrane našich predkov. In: Krásy Slovenska, 60, 1983, č. 10.

DANGL, V.: Zbrane, vojny, armády. In: Krásy Slovenska, 60, 1983, č. 12.

DANGL, V.: Prví ľudia a prvé zbrane. In: Krásy Slovenska, 61, 1984, č. 2.

DANGL, V.: Zbrane z dreva, kameňa a kostí. In: Krásy Slovenska, 61, 1984, č. 4.

DANGL, V.: Človek doby kamennej, zbrane a lov. In: Krásy Slovenska, 61, 1984, č. 11.

JUNKER, T.: Die Evolution des Menschen. Mníchov, 2009.

SCHRENK, F.: Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo sapiens. Mníchov, 2003.

VENCL, S.: Počátky zbraní. K otázce poznatelnosti pravěké výzbroje. In: Archeologické rozhledy XXXI, Praha 1979.

© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články