V Guatemale skúmali najstaršie osídlenie Uaxactúnu

Ilustračné foto (archeolog-home.com)

Predovšetkým na najstaršie osídlenie Uaxactúnu, jedného z najvýznamnejších mayských miest, sa sústredil výskum pod vedením profesora Milana Kováča, ktorým Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) ukončil tretiu sezónu vykopávok predkolumbovských mayských sídlisk v Guatemale. V tejto sezóne analýzy SAHI preukázali zatiaľ najstaršiu fázu osídlenia mesta až do roku 700 pred Kristom (pr. Kr.), čo je jedno z najstarších mayských osídlení vôbec. Väčšina výskumných aktivít však spadala do fázy medzi rokmi 100 pred Kristom až 200 po Kristovi. Z tohto tzv. neskorého predklasického obdobia bola identifikovaná už druhá nová akropola, pričom obe vykopali archeológovia SAHI. Ide o monumentálne stavby, ktoré svojou architektúrou napodobovali mayský mýtus o stvorení sveta. S najväčšou pravdepodobnosťou slúžili ako sídlo kráľa.

Najväčším tohtoročným úspechom bolo dokončenie vykopávok monumentálnych masiek jaguárieho boha podsvetia. Každá z dvoch štukových masiek má plochu približne 90 m2 a ide pravdepodobne o najväčšie dosiaľ objavené exempláre v celej mayskej oblasti. SAHI súčasne započalo s ich konzervovaním a reštaurovaním. K tohtoročným úspechom možno pripočítať definitívnu identifikáciu už druhého mayského mesta objaveného v pralese tímom SAHI. Ide o Dos Torres (Dve veže) iba päť kilometrov juhozápadne od Uaxactúnu. Toto dosiaľ neznáme mesto bolo pravdepodobne satelitom Uaxactúnu a jeho rituálna architektúra vykazuje pozoruhodné rozmery i kvalitu.

Vykopávky pokračovali aj v severovýchodnom Peténe, kde SAHI objavilo už predminulý rok sídlisko Tz´ibatnah (Dom maliara). V tomto opevnenom meste bol aktuálne objavený významný hrob a v jednom zo zachovaných domov zo 7. – 8. storočia tím SAHI zaregistroval až 160 umeleckých rytín, ktoré reprezentujú výjavy zo života starých Mayov. Všetky nálezy vzbudili pozornosť u svetovej odbornej verejnosti aj zahraničných masmédií. Guatemalské výskumy SAHI majú systematický charakter a vďaka podpore honorárneho konzulátu Guatemaly na Slovensku majú perspektívu pokračovať aj v budúcnosti.

Informáciu agentúre SITA poskytla Veronika Wilflingová zo SAHI.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Vedci odkryli hrobku mayského kráľa

Archeológovia v Guatemale objavili hrobku mayského kráľa, v ktorej sa nachádzala dobre zachovaná keramika či detské kosti. Vedci môžu vďaka tomuto objavu lepšie pochopiť rituálne zvyky Mayov. Pohrebnú komoru odkryli ešte v máji pod pyramídou El Diablo v meste El Zotz nachádzajúcom sa v džungľou pokrytej oblasti Petén. Podľa vedcov ju vytvorili niekedy v rozmedzí rokov 300 až 600 n. l. Verejnosť sa o objave archeológov dozvedela až vo štvrtok. Dobre zapečatená hrobka pomohla ochrániť textil, drevorezby a červenú a žltú keramiku ozdobenú motívmi rýb a diviakov, uviedli vedci.