V Guatemale skúmali najstaršie osídlenie Uaxactúnu

Ilustračné foto (archeolog-home.com)

Predovšetkým na najstaršie osídlenie Uaxactúnu, jedného z najvýznamnejších mayských miest, sa sústredil výskum pod vedením profesora Milana Kováča, ktorým Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) ukončil tretiu sezónu vykopávok predkolumbovských mayských sídlisk v Guatemale. V tejto sezóne analýzy SAHI preukázali zatiaľ najstaršiu fázu osídlenia mesta až do roku 700 pred Kristom (pr. Kr.), čo je jedno z najstarších mayských osídlení vôbec. Väčšina výskumných aktivít však spadala do fázy medzi rokmi 100 pred Kristom až 200 po Kristovi. Z tohto tzv. neskorého predklasického obdobia bola identifikovaná už druhá nová akropola, pričom obe vykopali archeológovia SAHI. Ide o monumentálne stavby, ktoré svojou architektúrou napodobovali mayský mýtus o stvorení sveta. S najväčšou pravdepodobnosťou slúžili ako sídlo kráľa.

Najväčším tohtoročným úspechom bolo dokončenie vykopávok monumentálnych masiek jaguárieho boha podsvetia. Každá z dvoch štukových masiek má plochu približne 90 m2 a ide pravdepodobne o najväčšie dosiaľ objavené exempláre v celej mayskej oblasti. SAHI súčasne započalo s ich konzervovaním a reštaurovaním. K tohtoročným úspechom možno pripočítať definitívnu identifikáciu už druhého mayského mesta objaveného v pralese tímom SAHI. Ide o Dos Torres (Dve veže) iba päť kilometrov juhozápadne od Uaxactúnu. Toto dosiaľ neznáme mesto bolo pravdepodobne satelitom Uaxactúnu a jeho rituálna architektúra vykazuje pozoruhodné rozmery i kvalitu.

Vykopávky pokračovali aj v severovýchodnom Peténe, kde SAHI objavilo už predminulý rok sídlisko Tz´ibatnah (Dom maliara). V tomto opevnenom meste bol aktuálne objavený významný hrob a v jednom zo zachovaných domov zo 7. – 8. storočia tím SAHI zaregistroval až 160 umeleckých rytín, ktoré reprezentujú výjavy zo života starých Mayov. Všetky nálezy vzbudili pozornosť u svetovej odbornej verejnosti aj zahraničných masmédií. Guatemalské výskumy SAHI majú systematický charakter a vďaka podpore honorárneho konzulátu Guatemaly na Slovensku majú perspektívu pokračovať aj v budúcnosti.

Informáciu agentúre SITA poskytla Veronika Wilflingová zo SAHI.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vedci odkryli hrobku mayského kráľa

Archeológovia v Guatemale objavili hrobku mayského kráľa, v ktorej sa nachádzala dobre zachovaná keramika či detské kosti. Vedci môžu vďaka tomuto objavu lepšie pochopiť rituálne zvyky Mayov. Pohrebnú komoru odkryli ešte v máji pod pyramídou El Diablo v meste El Zotz nachádzajúcom sa v džungľou pokrytej oblasti Petén. Podľa vedcov ju vytvorili niekedy v rozmedzí rokov 300 až 600 n. l. Verejnosť sa o objave archeológov dozvedela až vo štvrtok. Dobre zapečatená hrobka pomohla ochrániť textil, drevorezby a červenú a žltú keramiku ozdobenú motívmi rýb a diviakov, uviedli vedci.