Divadlo s najstaršou dochovanou budovou slávi

Obrázok k článku

Divadlo Jána Palárika v Trnave slávi 180. výročie otvorenia budovy divadla.

26. 12. 1831 sa prvýkrát zdvihla opona v tomto chráme Tálie, ktorý vznikol z vôle mestského senátu a obyvateľov Trnavy. Svedčia o tom aj nápisy: chronostichom na priečelí budovy – “IsthanC aeDeM ThaLIe posVIt senatVs aC popVLVs TIrnaVIensIs”, teda “Tento stánok Tálie postavil senát a občania Trnavy” a nad oponou “AERE SOCIALI MDCCCXXXI” – “Spoločným úsilím 1831“.

Výstavba Kráľovského slobodomestského divadla v Trnave bola vyústením dávnych, no najmä univerzitných divadelných tradícií. Iniciátormi bola šľachta sídliaca na území mesta a niekoľkí mešťania, ktorí založili divadelný spolok. Usporiadali zbierku na výstavbu divadla, ktorá vyniesla viac sko 11 000 zlatých a mešťania darovali aj stavebný materiál. Tieto snahy veľkoryso podporilo aj mesto, ktoré dalo k dispozícii pozemok, postavilo múry a strechu. Divadelný spolok financoval vnútorné úpravy (dlažby, štuky) a ostatné zariadenie potrebné na prevádzku. Do budovy divadla, ktorú postavili podľa projektu B. Grünna sa zmestilo 548 divákov.
Historiografická skica:

1831 28. apríla uhorská koruna povolila stavbu

1831 26. decembra divadlo otvorené, hralo sa po nemecky

1843 účinkovanie prvej maďarskej divadelnej spoločnosti

1851 skončilo dvadsaťročné prevádzkové právo Divadelného spolku a jediným vlastníkom divadla sa stalo mesto

1869 11. januára prvé slovenské predstavenie

1871 október, posledné slovenské predstavenie

1893 až do zániku monarchie sa v divadle hralo iba maďarsky

1907 úprava fasády, vybudovanie vstupého priestoru a vznik reprezentačnej zrkadlovej siene “Panónia” na poschodí

1920 mestská rada plánuje postaviť nové divadlo

1935 Stredoslovenské divadlo so sídlom v Trnave

1948 divadlo z bezpečnostných dôvodov zavreli a nasledovala prestavba, ktorej následkom zanikol pôvodný, biedermeierovský interiér divadla, ale pribudli vitráže na prízemí

1960 7. mája otvorenie divadla po prestavbe

1960 Krajové divadlo

1974 Divadlo pre deti a mládež

1990 Trnavské divadlo

2001 Divadlo Jána Palárika v Trnave

2002 prestavba, v rámci ktorej sa v divadle otvoril nový hrací priestor – divadelné štúdio

Informačné pramene:

ČAVOJSKÝ, L.: Divadlo v Trnave. Bratislava, 1982.

DEJINY Trnavy. Bratislava, 1988.

DEJINY Trnavy. Trnava, 2010.

ŠIMONČIČ, J.: Mojej Trnave. Trnava, 1998.

© tpd 2011 for obnova.sk only

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Divadlo – Vášeň, telo, hlas

DIVADLO – Vášeň, telo, hlas Výstava Divadlo – vášeň, telo, hlas prvýkrát v histórii Slovenska predstavuje divadlo v jeho najrozmanitejších historicko-spoločenských a umeleckých súvislostiach. Približuje divadelné prejavy v prelomových historických obdobiach, mapuje vznik a vývoj profesionálneho divadla na území Slovenska od roku 1920 až po súčasnosť, predstavuje historickú i novodobú architektúru divadelných budov. Divadlo ako kolektívne umenie je jedným z tých umeleckých druhov, ktoré existujú len v konkrétnom čase a priestore.

V Majcichove si pripomenuli život a tvorbu Jána Palárika

Pietna spomienka na národného dejateľa a dramatika Jána Palárika sa pri príležitosti 140. výročia od jeho úmrtia uskutočnila v sobotu 4. decembra 2010 v Majcichove pri Trnave. Po svätej omši v miestnom Kostole všetkých svätých sa konal pietny akt pri Palárikovom hrobe. Podujatie pokračovalo kultúrnym programom a prehliadkou pamätnej izby niekdajšieho majcichovského farára.

Odpovede

Comments are closed.