V historickej budove bratislavskej Konskej železnice sa už sobáši

Obrázok k článku

Vynovenú sobášnu sieň v historickej budove bratislavskej Konskej železnice na Krížnej ulici využilo v sobotu 19. marca 2011 päť mladých novomanželských párov. Novomanželov sobášil starosta mestskej časti Rudolf Kusý. „Osobne ma veľmi teší, že ako Novomešťan môžem uviesť do života novú a konečne reprezentatívnu sobášnu sieň, na ktorú naši obyvatelia dlho čakali. Obzvlášť, ak nová etapa Konskej železnice začína takou radostnou udalosťou, akou sú sobáše,“ povedal Kusý. Historicky prvý pár v novej sieni uzavrel manželstvo o 15:00. Posledný obrad sa konal o 17:00.

Budova Konskej železnice bola postavená v rokoch 1836 – 1840 a vzorom pri jej konštrukcii bola palácová architektúra. Patrí medzi najstaršie objekty v tejto časti Bratislavy. Nakoľko podobné budovy vo svete nie sú príliš zachované, stala sa neskôr známou ako Prešporská rarita. Éra jej slávy sa však v ďalšom období zmenila na éru pustnutia a chátrania. V roku 2009 budovu odkúpila mestská časť a investovala do jej rekonštrukcie, ktorá bude v ďalšom období podľa Klesnilovej pokračovať.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede

 1. Ktorý manželký pár bol sobašený ako prvý? :)

  v archíve svojich poznámok som objavila správu o milom geste novozvoleného starostu Rudolfa Kusého, ktorý v predsilvestrovský deň daroval snúbencom sobáš v budove Konskej železnice… teraz však vyvstáva otázka, že ktorý pár je historicky prvý?? :)

  ten čo si ako prvý sobáš v novej sieni objednal a predpokladám, že i zaplatil??

  alebo ten, čo ho ako prvý v novej sieni absolvoval, no mimo oficiálny termín a navyše ako dar pána starostu??

   

  V budove konskej železnice bola prvá svadba
  Prvú svadbu v novej sobášnej sieni konskej železnice mimoriadne povolil starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. Oficiálne sobáše mestská časť plánuje až v marci.

   

  BRATISLAVA 31. januára (SITA) – V zrekonštruovanej sobášnej sieni Prvej konskej železnice pri Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste bola prvá svadba. Pre agentúru SITA to potvrdila tlačová tajomníčka novomestského starostu Alžbeta Klesnilová. Podľa nej bol sobáš, ktorý sa konal 30. decembra minulého roka, mimoriadny. Snúbenci o sobáš požiadali 27. decembra a z osobných dôvodov sa veľmi ponáhľali. Zosobášiť ich mohol len novozvolený starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, keďže sobášiaci z radov poslancov ešte neabsolvovali potrebné školenie. Klesnilová ďalej uviedla, že sobáš bol len za prítomnosti svedkov, bez obvyklého hudobného sprievodu či kvetov. Keďže starosta sobášil prvýkrát, rozhodol sa, že v sviatočnom období snúbencom daruje sobáš v novej sobášnej sieni, ktorá je pre tento akt „dôstojnejšia“ ako priestory v budove miestneho úradu.

  V budove Prvej konskej železnice chce mestská časť začať sobášiť od marca. Dovtedy dobudujú zázemie pre sobášiacich a matriku.

Comments are closed.