Slanec hrad

Logo pamiatky

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením. Z jadra zdevastovaného pri násilnom zániku hradu sa zachovala len valcová veža a časť múru palácovej budovy. Murivo veže kompaktne zachované v pôvodnej výške korunujú konzoly vysunutej galérie, dosiaľ pevne osadené v murive. Problematická je juhovýchodná stena, kde vplyvom rozpadu portálov vedúcich do jednotlivých podlaží, došlo k vytvoreniu priebežného otvoru oslabujúceho hmotu steny. Podobne je narušené murivo najvyššieho podlažia s deštruovaným vstupom z ochodze. Vzhľadom na pokročilé štádium rozpadu ostení a záklenkov jednotlivých vstupov je možné tento komplex porúch považovať za faktor poškodzujúci celkovú stabilitu veže.
Z mohutnej hmoty blokového hradného paláca sa zachovala len časť severovýchodnej obvodovej steny. Po deštrukcii podstatnej časti muriva v 1. polovici 20. storočia z neho stojí len južná časť steny s presbytériom hradnej kaplnky. Tento múr dodnes nesie pozostatky sedílií, oltárneho výklenku a v hornej časti nad ním bohato profilované gotické okno a výbehy rebrovej klenby. Konzoly a rebrá klenby vytesané z mäkkého pieskovca sú silne zvetrané a miestami v dôsledku hĺbkovej erózie stratili svoju pôvodnú profiláciu. V osi steny pod gotickým oknom vznikol rozpadom staršieho štrbinového okienka otvor ohrozujúci spodnú časť steny. Z jeho vrcholu vybieha prasklina smerujúca do stredu zachovaného gotického okna. Nad kaplnkou je zvyšok obytnej miestnosti s torzom krbu a pôvodným oknom, ktoré má silno poškodený záklenok. V tejto úrovni sú do steny z vonkajšej strany osadené konzoly, ktoré vynášali ochodzu, obiehajúcu palác a vežu. Nárožie paláca podopiera dobre zachovaný oporný pilier, vložený medzi stenu paláca a opevnenie, ktoré má v spodnej časti deštruovaný prechodový otvor. Obvodová hradba hradu, obklopujúca priestor predhradia, je zlomkovito zachovaná v úrovni terénu . Jednotlivé úseky na južnej a západnej strane majú zvetrané a poškodené vonkajšie líca. Súčasťou juhozápadnej hradby je malý rizalitový prístavok, vystupujúci z opevnenia. Z budov predhradia sa pomerne kompaktne zachovala spodná časť budovy lichobežníkového pôdorysu, situovaná v čele opevnenia. Z dvojpriestorovej stavby sa zachoval čiastočne zasypaný interiér a predovšetkým vonkajšie obvodové steny. Ich vonkajšie líca majú zvetrané ložné malty a v päte muriva vznikajú kaverny. Na nádvorí pred budovou je čitateľné ústie kruhovej cisterny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.