Nález včasnostredovekého dreveného kostola v Kostoľanoch pod Tríbečom

Kostoľany pod Tríbečom

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom prechádza v súčasnosti pamiatkovou obnovou. Pri revíznom archeologickom výskume vyvolanom výmenou podlahy našiel slovensko-český tím, ktorý sa výskumu kostola venuje už 5 rokov, fragmenty staršieho dreveného kostola s kolovou nosnou konštrukciou. Napriek tomu že v Európe, predovšetkým v zaalpských a severských oblastiach je výskyt takýchto kostolov v období 9.-11. storočia už dávnejšie známy, na území Slovenska, Moravy a Čiech sa zatiaľ nepodarilo podobnú stavbu preskúmať.

Už 5 rokov sa slovensko-český tím venuje výskumu a príprave rekonštrukcie unikátneho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Kostol má pohnutú históriu, niekoľkokrát bol prakticky odsúdený k zániku, ale nakoniec vždy opravený a slúžil ďalej svojmu účelu. Pri ostatnej obnove, na začiatku 60. rokov 20. storočia, tu boli nájdené unikátne nástenné maľby, najstaršie v Strednej Európe. Na základe vtedy uskutočneného archeologického výskumu bola najstaršia stavebná fáza kostola , jednoloďová kamenná stavba s pravouhlým presbytériom, datovaná do prvej polovice 11. storočia.

Vyvrcholením práce tímu viac ako 20 odborníkov zo Slovenska a Čiech bola v roku 2010 zorganizovaná medzinárodná architektonická súťaž a bezprostredná príprava na komplexnú rekonštrukciu financovanú z grantovej agentúry  Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. V rámci prípravy obnovy kostola bolo potrebné odstrániť súčasnú podlahu. Pred zrakmi odborníkov sa  postupne objavili  kolové jamy staršej stavby s kolovou nosnou konštrukciou. Tento nález znamená, že do dnešnej doby zachovaný kamenný kostol z prvej pol. 11. storočia mal svojho dreveného predchodcu. Doba jeho výstavby sa zatiaľ nedá presnejšie určiť.

Drevené kostoly včasného stredoveku sú obvykle spájané s misijnými aktivitami, vznikajú v začiatkoch významných cirkevných centier, kláštorov a katedrál. Zatiaľ nepoznáme dôvody k založeniu takéhoto kostola v Kostolianskej doline, ale je nepochybné, že sa jedná o unikátny nález, ktorý posúva naše poznanie európskej kultúry a umenia ranného stredoveku.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V Izraeli objavili 1500 rokov starý kostol

Izraelskí archeológovia objavili na juhozápade Jeruzalema pozostatky 1500 rokov starého kostola, ktorý kresťania využívali v období od piateho do siedmeho storočia. Súčasťou kostola je aj veľmi dobre zachovaná mozaiková podlaha s vyobrazeniami levov, líšok, rýb a pávov. Odborníci si najprv mysleli, že ide o synagógu, bližší prieskum odhalil, že v skutočnosti to bol byzantský kostol. Archeológovia začali s vykopávkami po tom, čo zistili, že z náleziska odnášajú zlodeji rôzne artefakty.