Nález včasnostredovekého dreveného kostola v Kostoľanoch pod Tríbečom

Kostoľany pod Tríbečom

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom prechádza v súčasnosti pamiatkovou obnovou. Pri revíznom archeologickom výskume vyvolanom výmenou podlahy našiel slovensko-český tím, ktorý sa výskumu kostola venuje už 5 rokov, fragmenty staršieho dreveného kostola s kolovou nosnou konštrukciou. Napriek tomu že v Európe, predovšetkým v zaalpských a severských oblastiach je výskyt takýchto kostolov v období 9.-11. storočia už dávnejšie známy, na území Slovenska, Moravy a Čiech sa zatiaľ nepodarilo podobnú stavbu preskúmať.

Už 5 rokov sa slovensko-český tím venuje výskumu a príprave rekonštrukcie unikátneho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Kostol má pohnutú históriu, niekoľkokrát bol prakticky odsúdený k zániku, ale nakoniec vždy opravený a slúžil ďalej svojmu účelu. Pri ostatnej obnove, na začiatku 60. rokov 20. storočia, tu boli nájdené unikátne nástenné maľby, najstaršie v Strednej Európe. Na základe vtedy uskutočneného archeologického výskumu bola najstaršia stavebná fáza kostola , jednoloďová kamenná stavba s pravouhlým presbytériom, datovaná do prvej polovice 11. storočia.

Vyvrcholením práce tímu viac ako 20 odborníkov zo Slovenska a Čiech bola v roku 2010 zorganizovaná medzinárodná architektonická súťaž a bezprostredná príprava na komplexnú rekonštrukciu financovanú z grantovej agentúry  Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. V rámci prípravy obnovy kostola bolo potrebné odstrániť súčasnú podlahu. Pred zrakmi odborníkov sa  postupne objavili  kolové jamy staršej stavby s kolovou nosnou konštrukciou. Tento nález znamená, že do dnešnej doby zachovaný kamenný kostol z prvej pol. 11. storočia mal svojho dreveného predchodcu. Doba jeho výstavby sa zatiaľ nedá presnejšie určiť.

Drevené kostoly včasného stredoveku sú obvykle spájané s misijnými aktivitami, vznikajú v začiatkoch významných cirkevných centier, kláštorov a katedrál. Zatiaľ nepoznáme dôvody k založeniu takéhoto kostola v Kostolianskej doline, ale je nepochybné, že sa jedná o unikátny nález, ktorý posúva naše poznanie európskej kultúry a umenia ranného stredoveku.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.